Değerli Akademisyenler,

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergimiz MLA International Bibliography adlı uluslararası indeks ve Araştırmax Scientific Publication Index tarafından taranmaktadır. Makaleler, Dergipark sistemi üzerinden  PDF metni halinde yayımlanmaktadır. Dil, kültür, edebiyat, çeviribilim, tarih, sosyoloji, psikoloji, arkeoloji, felsefe, müzecilik ve sanat tarihi başta olmak üzere beşeri bilimlerin çeşitli alanlarından gelecek makalelere yer veren derginin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Almanca'dır.

Makaleler Dergipark sistemi üzerinden ilgili prosedürler takip edilerek gönderilmelidir. Gönderilecek makalelerin ön değerlendirmeye alınabilmesi için, Dergi Yayın Kurulu tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış olması ve 4000 ile 9000 karakter arasında olması şartı aranır. Makale yabancı dilde hazırlanmış ise hazırlandığı dilde ve Türkçe olarak; Türkçe hazırlanmış ise Türkçe ve İngilizce olarak özetinin, makale bilim alan(lar)ı bilgisinin ve anahtar sözcüklerin makale kapağında yer alması gerekmektedir. Makale yazarlarından ayrıca, makale başvuru bilgilerini teyit edecekleri taahhütname formunu makale ile birlikte göndermeleri istenir. Genel yayın ilkeleri ve makale yazım kuralları ile ilgili ayrıntılı bilgi ve taahhütname formu Dergipark sistemi üzerinden temin edilebilir. 

 DEÜ Edebiyat Fakültesi Dergisi'nin yeni sayısı için (Cilt: 6 Sayı: 1 - 2019) makale son gönderme tarihi 1 Şubat 2019 Cuma günüdür.

 

Saygılarımızla,

 

DEÜ Edebiyat Fakültesi Dergi Editörlüğü

 

 

Indexes

MLA
SOBIAD