Year 2014, Volume 3, Issue 4, Pages 139 - 153 2014-06-01

A MASSIVE EDUCATIONAL COMMUNITY IN TURKEY: TEACHERS WHO GIVE SPECIAL EDUCATION IN MOBILITY AND THEIR PROBLEMS (BATMAN SAMPLE)
Türkiye’de Kitlesel Bir Eğitim Topluluğu: Gezerek Özel Eğitim HizmetiVeren Öğretmenler ve Sorunları (Batman Örneği)

Yusuf ARSLAN [1]

76 490

In this article, it has been struggled to find out the obstacles of teachers who gives private education in mobility to the students who cannot carry on his/her formal education because of several handicaps. In this study, qualitative and quantitative methods are used together, data is gathered by survey and interview technique. Research is restricted to 30 teachers who gives private education in mobility in Batman city center. According to the research results, it has been observed that teachers are facing problems such as low pay, difficulty in transportation , lack of lesson material, inappropriate physical conditons of the house and it is certain that this situation is decreasing the efficiency of teachers
Bu çalışmada çeşitli engelleri nedeniyle örgün eğitime devam edemeyen özel gereksinimli öğrencilere “gezerek özel eğitim hizmeti veren öğretmenlerin” karşılaştıkları sorunlar incelenmeye çalışılmıştır. Araştırmada nitel ve nicel yöntemler bir arada kullanılmış, veriler anket ve görüşme tekniği ile toplanmıştır. Araştırma, Batman kent merkezinde gezerek özel eğitim hizmeti veren 30 öğretmen ile sınırlıdır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin düşük ücret, ulaşım sıkıntısı, ders materyallerinin yetersizliği, ev ortamının fiziki şartlarının uygunsuzluğu gibi sorunlarla karşı karşıya kaldıkları ve bu durumun öğretmen verimliliğini azalttığı görülmüştür
Other ID JA44EB57DF
Journal Section Articles
Authors

Author: Yusuf ARSLAN

Dates

Publication Date: June 1, 2014

Bibtex @ { deuefad388274, journal = {Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-4958}, eissn = {2147-4419}, address = {Dokuz Eylul University}, year = {2014}, volume = {3}, pages = {139 - 153}, doi = {}, title = {Türkiye’de Kitlesel Bir Eğitim Topluluğu: Gezerek Özel Eğitim HizmetiVeren Öğretmenler ve Sorunları (Batman Örneği)}, key = {cite}, author = {ARSLAN, Yusuf} }
APA ARSLAN, Y . (2014). Türkiye’de Kitlesel Bir Eğitim Topluluğu: Gezerek Özel Eğitim HizmetiVeren Öğretmenler ve Sorunları (Batman Örneği). Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 3 (4), 139-153. Retrieved from http://dergipark.org.tr/deuefad/issue/34992/388274
MLA ARSLAN, Y . "Türkiye’de Kitlesel Bir Eğitim Topluluğu: Gezerek Özel Eğitim HizmetiVeren Öğretmenler ve Sorunları (Batman Örneği)". Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 3 (2014): 139-153 <http://dergipark.org.tr/deuefad/issue/34992/388274>
Chicago ARSLAN, Y . "Türkiye’de Kitlesel Bir Eğitim Topluluğu: Gezerek Özel Eğitim HizmetiVeren Öğretmenler ve Sorunları (Batman Örneği)". Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 3 (2014): 139-153
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Kitlesel Bir Eğitim Topluluğu: Gezerek Özel Eğitim HizmetiVeren Öğretmenler ve Sorunları (Batman Örneği) AU - Yusuf ARSLAN Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 139 EP - 153 VL - 3 IS - 4 SN - 2147-4958-2147-4419 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Dokuz Eylül University Journal of Humanities Türkiye’de Kitlesel Bir Eğitim Topluluğu: Gezerek Özel Eğitim HizmetiVeren Öğretmenler ve Sorunları (Batman Örneği) %A Yusuf ARSLAN %T Türkiye’de Kitlesel Bir Eğitim Topluluğu: Gezerek Özel Eğitim HizmetiVeren Öğretmenler ve Sorunları (Batman Örneği) %D 2014 %J Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi %P 2147-4958-2147-4419 %V 3 %N 4 %R %U
ISNAD ARSLAN, Yusuf . "Türkiye’de Kitlesel Bir Eğitim Topluluğu: Gezerek Özel Eğitim HizmetiVeren Öğretmenler ve Sorunları (Batman Örneği)". Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 3 / 4 (June 2014): 139-153.
AMA ARSLAN Y . Türkiye’de Kitlesel Bir Eğitim Topluluğu: Gezerek Özel Eğitim HizmetiVeren Öğretmenler ve Sorunları (Batman Örneği). Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 2014; 3(4): 139-153.
Vancouver ARSLAN Y . Türkiye’de Kitlesel Bir Eğitim Topluluğu: Gezerek Özel Eğitim HizmetiVeren Öğretmenler ve Sorunları (Batman Örneği). Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 2014; 3(4): 153-139.