Year 2017, Volume 4, Issue 1, Pages 43 - 55 2017-06-01

GAṆESHA, OEDIPUS and SINHABAHU OEDIPAL COMPLEX EXEMPLIFICATIONS in INDIAN, GREEK and SRI LANKAN MYTHOLOGIES
Gaṇeşa, Oidipus ve Sinhabahu Hint, Yunan ve Sri Lanka Mitolojilerinde Ödipal Kompleks Örneklemeleri

Gökhan AKMAZ [1]

88 271

According to Freud’s well known psychoanalytic theory, children in their phallic periods (3-5 years period) develope jealousy and hatred against the parents of their own sex while seeing their parents with the opposite sex close to themselves. Freud called this theory “oedipal complex”. This case theme is exemplified in the mythologies of many societies. and it is largely perceived as a struggle for throne or power, but the underlying structure is the conflict between matriarchal and patriarchal cults. In Indian mythology Gaṇ esha, in Greek mythology Oidipus and in Sri Lankan mythology Sinhabahu form the basis of this study on oedipal complex. As comperative studies gain importance it is seen that many important issues in terms of human history can not be attributed to only a certain community. Oedipal complex is one of these issues. This issue was also dealt with in the mythologies of Indian, Greek, Sri Lankan, Egyptian, Chinese and many other communities and numerous myths were created about it. Kṛ ishṇ a, Gaṇ esha, Oidipus, İsis-OsirisSeth, Nezha or Sinhabahu are some of the heroes that take part in the myths on oedipal complex. This comperative mythology based study is related to many other disciplines like History of Religions, Philology, Philosophy, Psychoanalysis, Literature and Gender Studies.
Freud’un iyi bilinen psikanalitik teorisine göre, çocuklar fallik dönemlerinde (3- 5 yaş arasındaki dönem) karşı cinsten olan ebeveyni kendine yakın görürken, kendi cinsinden olan ebeveyne karşı ise bir nevi kıskançlık ve nefret hisleri geliştirirler. Freud bu teoriye ödipal kompleks adını verir. Bu konu, tarih boyunca birçok toplumun mitolojisinde kendine yer bulmuştur. Mitolojide bu durum büyük oranda taht veya iktidar mücadelesi olarak algılanırken altında yatan yapı ise anaerkil ve ataerkil kültlerin çatışmasıdır. Hint mitolojisinde Gaṇ eşa, Yunan mitolojisinde Oidipus ve Sri Lanka mitolojisinde Sinhabahu bu çalışmanın temelini oluşturmaktadırlar. Karşılaştırmalı çalışmalar önem kazandıkça, insanlık tarihi açısından önemli birçok konunun sadece belli bir topluma mal edilemeyeceği anlaşılmaktadır. Ödipal kompleks de bu konulardan biridir. Hint, Yunan, Sri Lanka, Mısır, Çin ve daha birçok toplumun mitolojisinde ele alınıp incelenen bu konu ile ilgili sayısız mit yaratılmıştır. Kṛ ishṇ a, Gaṇ eşa, Oidipus, İsis-Osiris-Seth, Nezha, Sinhabahu ödipal kompleks konulu mitlerde ve efsanelerde yer alan kahramanlardan bazılarıdır. Karşılaştırmalı mitoloji temelli olan bu çalışma, Dinler Tarihi, Filoloji, Felsefe, Psikanaliz, Edebiyat ve Cinsiyet Araştırmaları gibi birçok başka bilim dalını da ilgilendirmektedir
Subjects
Other ID JA84CM92BY
Journal Section Articles
Authors

Author: Gökhan AKMAZ

Bibtex @ { deuefad388287, journal = {Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-4958}, eissn = {2147-4419}, address = {Dokuz Eylul University}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {43 - 55}, doi = {}, title = {Gaṇeşa, Oidipus ve Sinhabahu Hint, Yunan ve Sri Lanka Mitolojilerinde Ödipal Kompleks Örneklemeleri}, key = {cite}, author = {AKMAZ, Gökhan} }
APA AKMAZ, G . (2017). Gaṇeşa, Oidipus ve Sinhabahu Hint, Yunan ve Sri Lanka Mitolojilerinde Ödipal Kompleks Örneklemeleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 4 (1), 43-55. Retrieved from http://dergipark.org.tr/deuefad/issue/34997/388287
MLA AKMAZ, G . "Gaṇeşa, Oidipus ve Sinhabahu Hint, Yunan ve Sri Lanka Mitolojilerinde Ödipal Kompleks Örneklemeleri". Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 4 (2017): 43-55 <http://dergipark.org.tr/deuefad/issue/34997/388287>
Chicago AKMAZ, G . "Gaṇeşa, Oidipus ve Sinhabahu Hint, Yunan ve Sri Lanka Mitolojilerinde Ödipal Kompleks Örneklemeleri". Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 4 (2017): 43-55
RIS TY - JOUR T1 - Gaṇeşa, Oidipus ve Sinhabahu Hint, Yunan ve Sri Lanka Mitolojilerinde Ödipal Kompleks Örneklemeleri AU - Gökhan AKMAZ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 43 EP - 55 VL - 4 IS - 1 SN - 2147-4958-2147-4419 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Dokuz Eylül University Journal of Humanities Gaṇeşa, Oidipus ve Sinhabahu Hint, Yunan ve Sri Lanka Mitolojilerinde Ödipal Kompleks Örneklemeleri %A Gökhan AKMAZ %T Gaṇeşa, Oidipus ve Sinhabahu Hint, Yunan ve Sri Lanka Mitolojilerinde Ödipal Kompleks Örneklemeleri %D 2017 %J Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi %P 2147-4958-2147-4419 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD AKMAZ, Gökhan . "Gaṇeşa, Oidipus ve Sinhabahu Hint, Yunan ve Sri Lanka Mitolojilerinde Ödipal Kompleks Örneklemeleri". Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 4 / 1 (June 2017): 43-55.