Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Cover Image
ISSN 1300-6622 | e-ISSN 2602-3148 | Period Tri-annual | Founded: 2015 | Publisher Dokuz Eylul University | http://tip.deu.edu.tr/tr/tip-fakultesi-dergisi/

59.966

271.992

INFORMATION FOR AUTHORS

Journal of Dokuz Eylul University Medical Faculty is a general medicine journal published in print and electronically three times a year.

Manuscript submission is free and manuscripts should be submitted online via the the journal’s online submission and peer review website at https://www.journalagent.com/deutip/ .

All manuscripts are peer reviewed before publication.  The permission of the editor is necessary for partial or whole use of the articles published in the journal . The manuscripts not published are not remitted back to the author.

Manuscripts

The manuscripts, which have been previously published or under review by another journal are not taken into consideration by the Journal of Dokuz Eylul University Medical Faculty. All authors should approve the initial submission of the manuscript.

The manuscripts should follow the guidelines provided for each article type. The manuscripts can be edited by the editors or reviewers to ensure that it is accurate and understandable.

Copyright transfer

Following the acceptance of the manuscript for publication, all authors will be asked to sign a transfer of copyright agreement.

Ethical Rules            

In order to save the patients’ rights, name, sign, hospital registry number or date should not be cited in case reports.  If not necessary, details should not be included and written consent should be received from the patient and stated in the manuscript.

In clinical trials, the methods part of the manuscript should indicate that good clinical and laboratory practice guidelines as well as the ethical standards have been followed and the Helsinki Declaration has been taken into consideration. The international guidelines and the regulations of the Ministry of Health for “Clinical Trials of Drug and Biological Products” should be followed.

For experimental studies with laboratory animals, the relevant ethical standards should be cited.

Review Procedure

All the articles are peer reviewed by at least two reviewers with expertise on the subject, for originality, validity, the importance of the content and the discussion.

The editor’s decision is sent to the author at the end of the review procedure.  

The journal is published in Turkish and English. For Turkish writing, the guidelines and dictionary of Turkish Language Institute are followed

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

ISSN 1300-6622 | e-ISSN 2602-3148 | Period Tri-annual | Founded: 2015 | Publisher Dokuz Eylul University | http://tip.deu.edu.tr/tr/tip-fakultesi-dergisi/
Cover Image

59.966

271.992

INFORMATION FOR AUTHORS

Journal of Dokuz Eylul University Medical Faculty is a general medicine journal published in print and electronically three times a year.

Manuscript submission is free and manuscripts should be submitted online via the the journal’s online submission and peer review website at https://www.journalagent.com/deutip/ .

All manuscripts are peer reviewed before publication.  The permission of the editor is necessary for partial or whole use of the articles published in the journal . The manuscripts not published are not remitted back to the author.

Manuscripts

The manuscripts, which have been previously published or under review by another journal are not taken into consideration by the Journal of Dokuz Eylul University Medical Faculty. All authors should approve the initial submission of the manuscript.

The manuscripts should follow the guidelines provided for each article type. The manuscripts can be edited by the editors or reviewers to ensure that it is accurate and understandable.

Copyright transfer

Following the acceptance of the manuscript for publication, all authors will be asked to sign a transfer of copyright agreement.

Ethical Rules            

In order to save the patients’ rights, name, sign, hospital registry number or date should not be cited in case reports.  If not necessary, details should not be included and written consent should be received from the patient and stated in the manuscript.

In clinical trials, the methods part of the manuscript should indicate that good clinical and laboratory practice guidelines as well as the ethical standards have been followed and the Helsinki Declaration has been taken into consideration. The international guidelines and the regulations of the Ministry of Health for “Clinical Trials of Drug and Biological Products” should be followed.

For experimental studies with laboratory animals, the relevant ethical standards should be cited.

Review Procedure

All the articles are peer reviewed by at least two reviewers with expertise on the subject, for originality, validity, the importance of the content and the discussion.

The editor’s decision is sent to the author at the end of the review procedure.  

The journal is published in Turkish and English. For Turkish writing, the guidelines and dictionary of Turkish Language Institute are followed

 

Volume 33 - Issue 1 - Apr 2019
 1. Doğum sonrası dönemdeki annelerde depresif belirtilerle ilişkili etmenler: Toplum tabanlı kesitsel bir çalışma
  Pages 1 - 8
  Ümran Kolukırık, Hatice Şimşek, Alp Ergör
 2. Düşük Maliyetli Bir Fruktozamin Testinin Otomasyonu, Laboratuvar Performansı Ve Klinik Yararlılığının Değerlendirilmesi
  Pages 9 - 17
  Tuncay Küme, Canan Çoker, Abdurrahman Çömlekçi, Fırat Bayraktar, Funda Doğruak, Banu Önvural
 3. Türkiye’de serbest eczanelerde antitrombotik tedavi ile ilgili sunulan farmasötik bakım hizmetlerinin değerlendirilmesi
  Pages 19 - 32
  Elif Ertuna, Mehmet Zuhuri Arun
 4. Manyetik rezonans görüntülemenin fetal anomalilerin tanı ve yönetimine katkısının retrospektif bir kohortta analizi
  Pages 33 - 43
  Semir Köse, Fatma Ceren Sarıoğlu, Dilay Gökdeniz, Handan Güleryüz, Sabahattin Altunyurt
 5. Fourier dönüşümü kızılötesi spektroskopisi ile CD133+/CD44+ prostat kanser kök hücrelerinin iki boyutlu ve üç boyutlu ortamdaki hücresel farklılıklarının belirlemesi
  Pages 45 - 56
  Günnur Güler, Eda Açıkgöz, Gülperi Öktem
 6. Laparoskopik sleeve gastrektomi spesmenleri histopatolojik olarak incelenmeli mi? Bir üniversite hastanesinin 246 hastadaki deneyimi
  Pages 57 - 67
  Serhan Derici, Koray Atila, Özgül Sağol
 7. Cerrahi Olarak Tedavi Edilmiş Hipokampal Sklerozlu Hastalarda Lobektomi Materyallerindeki Neokortikal Patoloji Varlığının Lateralizasyona ve Nöbete Etkisi
  Pages 69 - 81
  Gönül Güvenç, Ceren Kızmazoğlu
 8. Acil Serviste Li-Heparinli Tüp Kullanımı ve Yenilenen Acil Test Panelinin Troponin I Sonuç Verme Süresi Üzerine Etkisi
  Pages 83 - 91
  Yeşim Güvenç Demirağcı, Fatma Taneli, Ece Onur, Zeki Arı, Beyhan Cengiz Özyurt, Habib Özdemir, İsmail Taştan, Cevval Ulman
 9. Over Kanserinde mikro RNA’lar
  Pages 93 - 101
  Hüsnü Töre Yavuzşen, Safiye Aktaş, Hasan Bhadır Saatli, Zekiye Sultan Altun
 10. Cantrell pentalojisi: olgu sunumu
  Pages 103 - 107
  Ali Cenk Özay, Özlen Emekçi Özay, Erkan Çağlıyan, Sabahattin Altunyurt