Aim

.AMAÇLAR

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “toplumu din konusunda aydınlatma” hedefine ve yayın politikasına uygun araştırma ve derleme çalışmaları artırmak

İlahiyat alanındaki araştırmaları ve araştırmacıları desteklemek 

Akademik dünyaya katkı sağlamak  

Alanındaki gelişmelere yön verebilmek

Scope

.KAPSAM

Dergimizde aşağıdaki alanlarda üretilen akademik makaleler yayınlanır.


Temel İslam Bilimleri:

Tefsir, Hadis, Kelam, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Arap Dili ve Edebiyatı

 

Felsefe ve Din Bilimleri:

İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi, Dinler Tarihi, Mantık

 

İslam Tarihi ve Sanatları:

İslam Tarihi, İslam Sanatları Tarihi,  Türk-İslam Edebiyatı, Dini Musiki

 

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi: