Author Guidelines

YAZIM KURALLARI

Genel İlkeler

Diyanet İlmi Dergi, ulusal hakemli bir dergi olup yayın yeri Diyanet İşleri Başkanlığı’dır. Yılda 4 (dört) sayı olarak yayımlanır. Gerekli görülen konularda bu dört sayıdan en az bir en fazla iki tanesi özel konulu sayı olarak hazırlanabilir.

2. Diyanet İlmi Dergi, İlahiyat Bilimlerinin tüm alanlarıyla ilgili bilimsel makaleler yayınlayan akademik bir dergidir.

3. Dergiye gönderilen yazıların bütün telif hakları dergiye ait olup, Diyanet İlmi Dergi’den izin alınmaksızın başka bir yerde yayınlanamaz, çoğaltılamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Ayrıca yazılardan doğabilecek herhangi bir yasal sorumluluk yazarlarına aittir.

4.  Derginin yayın dili Türkçe ve Arapça’dır.

5. Makalenin başında 150 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özet; İngilizce özetin üstüne İngilizce başlık, en az beş en fazla sekiz kelime olmak üzere Türkçe-İngilizce anahtar kelimeler ve makale sonuna yararlanılan eserleri gösteren “Kaynakça” eklenmelidir.

6.Makaleler, Diyanet İlmi Dergiye http://dergipark.gov.tr/did - ilmidergi@diyanet.gov.tr adresleri üzerinden ulaştırılır. Gönderilen makalelerin editör tarafından yayım ve yazım kurallarına uygunluk ve intihal kontrolü yapılmaktadır. Editör onayı tamamlandıktan sonra makaleler, konunun ve anabilim dalının uzmanı iki hakeme yönlendirilmektedir. İki hakem raporunun olumlu olması durumunda makaleler Yayın Kurulu tarafından değerlendirilir. Bir olumsuz hakem raporu olan durumlarda makale üçüncü bir hakeme yönlendirilir. Üçüncü hakemin raporunun olumlu olması durumumda yayınlanmak üzere Yayın Kuruluna sevk edilir.

7. Dergiye gönderilen makaleler, daha önce başka bir yerde yayımlanmış olmamalıdır. Sempozyum bildirileri olan ve ya tezden üretilmiş makalelerde ise durumun makale içinde belirtilmesi “Etik Beyan” bakımından zorunludur.

8. Dergide makalesi yayımlanan yazarlara “Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenen Telif ve İşlenme hakkındaki Yönetmelik” e göre ücret ödenir.

9. Yazılar, dergi sistemine eklenirken aşağıdaki özelliklere göre düzenlenmelidir.

 

Sayfa Düzeni

1.     Dergimize gönderilen yazılar, Microsoft Office Word programında yazılmalı veya bu programa uyarlanarak gönderilmelidir. Gönderilen yazılar bütün ekleriyle birlikte dergi formatında olmalı ve toplamda 30 sayfayı aşmamalıdır.

2.     Çeviri, sadeleştirme ve transkripsiyon yazılarına orijinal metinler PDF olarak eklenmelidir.

3.     Sayfa düzeni A4 boyutunda olmalı, kenar boşlukları ise her dört kenardan 2,5 cm olacak şekilde ayarlanmalıdır.

4.     Yayımlanması talep edilen yazılarda ana metin Times New Roman yazı tipinde, 12 punto olacak şekilde ve 1,15 satır aralığıyla yazılmalıdır. Ana metinde kullanılacak başlıklar ise aynı yazı tipi ile 12 punto büyülüğünde kalın (bold) olmalıdır. Yayımlanması talep edilen yazılarda Arapça metin kullanılacaksa bu metin de Traditional Arabic yazı tipinde 12 punto olarak yazılmalıdır.

5.     Metin içinde verilen âyet ve hadis mealleri metinle aynı yazı tipinde italik değil, düz şekilde yazılmalı, sûre ve âyet numarası dipnotta değil, parantez içinde verilmelidir. “İnananlar o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer” (el-Enfâl 8/2).

6.     Kütüb-i Sitte hadis kitaplarından kaynak gösterilirken Buhârî, Müslim, Tirmizî ve Nesâî isimlerinden sonra virgül, virgülden sonra Müslim ve Muvatta’da kitap adı ve hadis numarası; Buhârî, Tirmizî ve Nesâî’de kitap adı ve bab numarası, Müsned’de cilt ve sayfa numarası verilir.

Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4: 289.

Ebû Dâvûd, “Tahâre”, 19.

Buhârî, “İlim”, 12.

Müslim, “Ticârât”, 45.

7.      Arapça eser isimlerinde, birinci kelimenin ve özel isimlerin baş harferi büyük, diğerleri küçük harferle yazılmalıdır. Farsça, İngilizce, vb. diğer yabancı diller ve Osmanlı Türkçesi ile yazılan eser adlarında ise her kelimenin baş harf büyük olmalıdır.

Örnek: Râzî, Mefâtihu’l-gayb, 27: 224.

8.     Dipnotlar, Times New Roman yazı tipinde 9 punto ve 1,0 satır aralığıyla eklenmelidir.

9.     Dipnotlar ve kaynakça için "İsnad Atıf Sistemini (The Isnad Citation Style)" esas alınmalıdır.