Din ve Bilim - Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi
Cover Image
e-ISSN 2667-7717 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Mus Alparslan University |

1.587

3.835


............

Din ve Bilim, 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından yayımlanan uluslararası hakemli akademik bir dergidir

Din ve Bilim, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değelendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve  kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Araştırma makalesi, derleme, olgu sunumu, çeviri, tez tanıtımı ve kitap kritiği vb. türlerde çalışmaları değerlendirmeye kabul edilmektedir. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir.

Din ve Bilim Dergisinde yayınlanan makaleler için herhangi bir ücret talep edilmez. Open Access politikaları gereği tüm makale ve çalışmalar erişime açıktır ve kaynaklara erişim için herhangi bir ücret de talep edilmemektedir.

* Dergimizin SSCI alan indekslerinde taranması işlemleri büyesinde dergide yayınlanmış/yayınlanacak makalelerden seçilen 3 (üç) çalışma tarafımızdan ingilizceye çevrilerek yayınlanacaktır.

Dergimizin aralık/2019 sayısı için Makale Kabulü 01/07/2019 tarihinde başlayacaktır.

Din ve Bilim - Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2667-7717 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Mus Alparslan University |
Cover Image

1.587

3.835


............

Din ve Bilim, 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından yayımlanan uluslararası hakemli akademik bir dergidir

Din ve Bilim, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değelendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve  kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Araştırma makalesi, derleme, olgu sunumu, çeviri, tez tanıtımı ve kitap kritiği vb. türlerde çalışmaları değerlendirmeye kabul edilmektedir. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir.

Din ve Bilim Dergisinde yayınlanan makaleler için herhangi bir ücret talep edilmez. Open Access politikaları gereği tüm makale ve çalışmalar erişime açıktır ve kaynaklara erişim için herhangi bir ücret de talep edilmemektedir.

* Dergimizin SSCI alan indekslerinde taranması işlemleri büyesinde dergide yayınlanmış/yayınlanacak makalelerden seçilen 3 (üç) çalışma tarafımızdan ingilizceye çevrilerek yayınlanacaktır.

Dergimizin aralık/2019 sayısı için Makale Kabulü 01/07/2019 tarihinde başlayacaktır.