Year 2007, Volume , Issue 23, Pages 75 - 92 2007-12-01

Kelam İlminin Metafizikleşme Süreci
How did Kalâm Turn Metaphysical?

Ömer TÜRKER [1]

311 522

Kelam ilmi, başlangıçta bir nas yorumu olarak ortaya çıkmıştır. Bu dönemde kelamın temel meseleleri irade hürriyeti ekseninde Allah’ın zatı, sıfatları, nübüvvet, kader ve ahiret bahisleridir. Gerek bu konularda yapılan tartışmalarda gerek gayrimüslimlerle yapılan tartışmalarda kullanılan deliller, bir bütün olarak varlık hakkında konuşmayı gerekli kılmıştır. Tek tek bütün mevcutlar hakkında konuşmak imkansız olduğundan, mevcutlar genel kavramlar altında sınırlanmıştır. Böylece bir nas yorumu olarak ortaya çıkan kelam ilmi, hicrî ikinci yüzyılın sonlarından itibaren Mu‘tezile kelamcıları tarafından metafizik bir disiplin haline getirilmiştir. Kelam ilminin bu dönemde şekillenen temel meseleleri ve bu meselelerin tertibi sonraki yüzyıllarda bu şekilde varlığını sürdürmüştür.
Kalâm in early times of Islam developed as interpretation of nass (Quranic verses). In this period the main problems of kalâm are God and his attributes, prophecy, destiny, and the life after death. Both the arguments used in debates on these subjects and the debates against non-Muslims necessitate to speak of existence and all beings. Because of the speaking on all individual beings is impossible, beings were limited in general concepts. Thus, the science of kalâm turned into a metaphysical discipline by the attempt of Mu‘tazilî mutakallimûn towards the end of the second century AH. The main problems of kalâm and order of these problems in the books of kalâm were determined in this period, and continued as determined latter centuries.
Other ID JA35VH72FP
Journal Section Article
Authors

Author: Ömer TÜRKER

Bibtex @ { divan273428, journal = {Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi}, issn = {1309-6834}, address = {Bilim ve Sanat Vakfı}, year = {2007}, volume = {}, pages = {75 - 92}, doi = {}, title = {Kelam İlminin Metafizikleşme Süreci}, key = {cite}, author = {TÜRKER, Ömer} }
APA TÜRKER, Ö . (2007). Kelam İlminin Metafizikleşme Süreci. Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, (23), 75-92. Retrieved from http://dergipark.org.tr/divan/issue/25952/273428
MLA TÜRKER, Ö . "Kelam İlminin Metafizikleşme Süreci". Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi (2007): 75-92 <http://dergipark.org.tr/divan/issue/25952/273428>
Chicago TÜRKER, Ö . "Kelam İlminin Metafizikleşme Süreci". Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi (2007): 75-92
RIS TY - JOUR T1 - Kelam İlminin Metafizikleşme Süreci AU - Ömer TÜRKER Y1 - 2007 PY - 2007 N1 - DO - T2 - Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 75 EP - 92 VL - IS - 23 SN - 1309-6834- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Divan: Journal of Interdisciplinary Studies Kelam İlminin Metafizikleşme Süreci %A Ömer TÜRKER %T Kelam İlminin Metafizikleşme Süreci %D 2007 %J Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi %P 1309-6834- %V %N 23 %R %U
ISNAD TÜRKER, Ömer . "Kelam İlminin Metafizikleşme Süreci". Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi / 23 (December 2007): 75-92.