Year 2016, Volume , Issue 48, Pages 272 - 293 2016-04-28

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNİN TMS 2 STOKLAR VE TMS 18 HASILAT STANDARTLARI KAPSAMINDA İNCELENMESİ
THE EVOLUATION OF FOREIGN TRADE TRANSACTIONS ACCORDING TO IAS 2 INVESTORIES AND IAS 18 REVENUE STANDARDS

Ahmet AĞSAKAL [1] , Gökhan BARAL [2]

226 824

Dış ticaret kapsamında işletmelerin farklı uygulamalarının muhasebeleştirilmesinde ülkelerin yasal mevzuatına bağlı olarak uygulamaların yeknesak muhasebeleştirilmesinin yapılamaması, önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Çünkü muhasebe uygulamalarında ülkeler arasındaki farklılıklar, finansal verilerin karşılaştırılmasını zorlaştırmakta, sermaye piyasalarının gelişmesini engellemekte ve uluslararası şirketlerin faaliyetlerini de bir ölçüde kısıtlamaktadır.

Bu çalışmada ülkemizde dış ticaret kapsamındaki işlemlerde öncelikli olarak kullanılan TMS 2 Stoklar ve TMS 18 Hasılat Standartları ele alınmış ve yapılan işlemlerin bu standartlara göre nasıl yapılması gerektiğinin belirtilmesi amaçlanmıştır. TMS kapsamında 41 standart yer almasına rağmen dış ticaret işlemleri çerçevesinde Stoklar ve Hasılat Standardının yoğun kullanılıyor olması, geri kalan Standartların çalışmanın kapsamını arttıracağı düşünüldüğünden dolayı yer verilememiş olması, çalışmanın kısıtları olarak gösterilebilir. Bununla birlikte bu çalışmanın dış ticaret işlemlerinin TMS’ye göre muhasebe kayıtlarının nasıl yapılması gerektiği ile ilgili olarak incelenmesi ve bu konuyu gündeme alması açısından literatüre katkı yapacağı düşünülmektedir.

Even more importance within the scope of the Foreign trade, the problem of uniform accounting of these transactions emenges. In accaoting for the different application of firms depending on the legal sturucture of countries differences in accounting practices among countries maked he comparison of financial data diffucult, prevent the development of capital markets and to some extent restrict the operations of international firms

In this study, IAS 2 Inventories and IAS 18 Revenue Standards which are used primarily with in Foreign trade transactions have been discussed and it is indicated that these tarnsactions must be handled according to these standarts.

However, although there are 41 standarts within the scope of IAS the fact that the inclusion of the rest of standarts would increase the scope of the study, that the exclusion of the standarts other than these two standarts due to extensive usage of the IAS 18 and IAS 2 can be considered as the limitations of this study.

However with negard to the fact that this transaction are recognized according to IAS and put the issue on the agenda, it is considered that the study makes a contribution to the literatüre with these respect.

 • AKDOĞAN, N. (2007). “Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarının Uygulanma Süreci: Sorunlar, Çözüm Önerileri”, Ankara: Mali Çözüm Dergisi, S.80.
 • AKDOĞAN, N. ve SEVİLENGÜL, O.(2007). ''Türkiye Muhasebe Standartlarına Uyum İçin Tekdüzen Hesap Planında Yapılması Gereken Değişiklikler'' ,Ankara: Mali Çözüm Dergisi, S.84
 • AKSOY, T. (2005). “Finansal Muhasebe ve Raporlama Standartlarında Uyumlaştırma ve UMS/UFRS Bazında Küresel Muhasebe Standartları Setine Yöneliş Eğilimi”, Ankara: Mali Çözüm Dergisi, S.71
 • ATAMAN, Ü. VE SÜMER, H. (2006). ‘’Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi’’ İstanbul: Türkmen Yayınları.
 • BAYAZITLI, E. (2010). ‘’Muhasebe Değerleme’ ’Ed., Seval Selimoğlu, Ergün Kaya, Envanter ve Bilançonun içinde. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • CERAN, Y. ve ORTAKARPUZ, M. (2014). ’’İhracat Hasılatının Vergi Uygulamaları ve Türkiye Muhasebe Standartları’’ Trabzon: KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:11.
 • ÇANKAYA, F ve HATİPOĞLU, O (2011). ‘’ Türkiye’de Uluslararası Muhasebe Standartları’nın Uygulanabilirliğini Etkileyen Faktörlerin Meslek Mensuplarınca Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma’’ International Journal of Economic and Administrative Studies, S.7
 • GÖKGÖZ, A. ve ŞEKER, A. (2014). ’’Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi’’ ,Bursa: Dora Yayınları.
 • GÜRSOY, Y. (2012). ‘’Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi’’ Bursa: Ekin Yayınları.
 • GÜRSOY, Y. (2015). ‘’Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi’’ Bursa: Ekin Yayınları.
 • SAATÇİOĞLU, C. (2001). ’’Dış Ticaretin Önündeki Engeller ve Çevresel Kriterlerle Dış Ticaretin İlişkisi’’ İstanbul: Dış Ticaret Dergisi.
 • TMS 18 (2015). ‘’Hasılat’’ Ankara: Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
 • TMS 2 (2015). ’’Stoklar ’’ Ankara: Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu,
 • TOROSLU, M. V. (2013). ‘’Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi’’ Seçkin, Ankara
 • UZAY, Ş. , (2010). ‘’Dönen Varlıkların Envanter İşlemleri-2 (Stoklar ve Diğer Dönen Varlıklar)’’, Ed. , Seval Selimoğlu, Ergün Kaya, Envanter ve Bilançonun içinde. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları,
 • VARICI, İ. (2009). ’’UFRS’ye Uyum Aşamasında Etkili Olan Faktörlerin İncelenmesi: Avrupa ve Amerika Kıtası Ülkeleri Üzerinde Bir Araştırma’’. İstanbul: Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Ahmet AĞSAKAL
Institution: SAKARYA UNIV
Country: Turkey


Author: Gökhan BARAL
Institution: SAKARYA UNIV
Country: Turkey


Bibtex @ { dpusbe283367, journal = {Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1842}, eissn = {2587-005X}, address = {Dumlupinar University}, year = {2016}, volume = {}, pages = {272 - 293}, doi = {}, title = {DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNİN TMS 2 STOKLAR VE TMS 18 HASILAT STANDARTLARI KAPSAMINDA İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {AĞSAKAL, Ahmet and BARAL, Gökhan} }
APA AĞSAKAL, A , BARAL, G . (2016). DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNİN TMS 2 STOKLAR VE TMS 18 HASILAT STANDARTLARI KAPSAMINDA İNCELENMESİ. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (48), 272-293. Retrieved from http://dergipark.org.tr/dpusbe/issue/26800/283367
MLA AĞSAKAL, A , BARAL, G . "DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNİN TMS 2 STOKLAR VE TMS 18 HASILAT STANDARTLARI KAPSAMINDA İNCELENMESİ". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2016): 272-293 <http://dergipark.org.tr/dpusbe/issue/26800/283367>
Chicago AĞSAKAL, A , BARAL, G . "DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNİN TMS 2 STOKLAR VE TMS 18 HASILAT STANDARTLARI KAPSAMINDA İNCELENMESİ". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2016): 272-293
RIS TY - JOUR T1 - DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNİN TMS 2 STOKLAR VE TMS 18 HASILAT STANDARTLARI KAPSAMINDA İNCELENMESİ AU - Ahmet AĞSAKAL , Gökhan BARAL Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 272 EP - 293 VL - IS - 48 SN - 1302-1842-2587-005X M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNİN TMS 2 STOKLAR VE TMS 18 HASILAT STANDARTLARI KAPSAMINDA İNCELENMESİ %A Ahmet AĞSAKAL , Gökhan BARAL %T DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNİN TMS 2 STOKLAR VE TMS 18 HASILAT STANDARTLARI KAPSAMINDA İNCELENMESİ %D 2016 %J Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1842-2587-005X %V %N 48 %R %U
ISNAD AĞSAKAL, Ahmet , BARAL, Gökhan . "DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNİN TMS 2 STOKLAR VE TMS 18 HASILAT STANDARTLARI KAPSAMINDA İNCELENMESİ". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / 48 (April 2016): 272-293.