Year 2018, Volume , Issue 55, Pages 224 - 236 2018-02-21

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAKANLIKLARININ WEB SİTELERİNİN HALKLA İLİŞKİLER BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF WEB SITES OF THE MINISTRY OF REPUBLIC OF TURKEY IN THE CONTEXT OF PUBLIC RELATIONS

İbrahim Halil YAŞAR [1] , Hasan ALTINCIK [2]

105 179

Bu çalışmada Türkiye Cumhuriyeti Bakanlıklarının web sayfaları, halkla ilişkiler amaçlı kullanımları bağlamında değerlendirilmektedir. Bu bağlamda başbakanlık dahil olmak üzere mevcut 22 bakanlığın web sayfaları, ilgili bakanlıkların; iletişim çalışmaları, bakanlık ile ilgili genel bilgiler, medya ile ilişkiler, kurum kimliği ve etkileşim gibi özellikler açısından analiz edilmiştir. Çalışma kapsamında ayrıca mevcut bakanlıkların web sayfaları incelenerek sosyal medya hesaplarına erişimlerinin bulunup bulunmadığına bakılmıştır. Çalışmada içerik analizi yöntemi kullanılarak, 22 bakanlığın web sayfaları ve sosyal medya erişimleri incelenerek değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen verilerden hareketle bakanlık web sayfalarının halkla ilişkiler araçlarını ne oranda barındırdığını ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu noktada bakanlıkların hemen hemen hepsinde basın arşivi ve basın bültenleri unsurlarını barındırdıkları, iletişim yönlendirmelerine sahip oldukları gözlemlenmiştir. Bakanlıkların birçoğunun duyurular kısmına önem verdiği saptanmıştır. Ayrıca yeni medyada 21 bakanlığın resmi hesaplarının olduğu ve aktif yönlendirmelere sahip oldukları görülmüştür.

In this study, the web pages of the Ministries of the Republic of Turkey have been evaluated in terms of their use for public relations purposes. In this context, the web pages of the 22 ministries, including the prime minister, have been analyzed in terms of characteristics such as communication studies of relevant ministries, general information about the ministry, relations with the media, corporate identity and corporate interaction. The study has also been examined the web pages of current ministries to see if they had access to social media accounts. Using the content analysis method in the study, web pages and social media access of 22 ministries have been examined and have been evaluated. It is aimed to show how the web pages of the ministry have the tools of public relations, in the light of the data obtained in the result of the study. At this point, it was observed that nearly all of the ministries had media archives, press bulletins and had communication directives. It was determined that many ministries attach importance to the announcement part. It was also seen that there was 21 ministerial official accounts and have active referrals in the new media channels.

 • Alır G., Soydal İ. ve Öztürk Ö. (2006), “Türkiye’de E-devlet uygulamaları Kapsamında Kamu Kurumlarına Ait Web Sayfalarının Değerlendirilmesi”, Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, Ankara. http://www.academia.edu/1972929/Turkiyede_e-devlet_uygulamalari_kapsaminda_kamu_kurumlarina_ait_web_sayfalarinin_degerlendirilmesi Erişim Tarihi: 13.05.2016
 • Bayram-Gökkurt Ö. ve Turan F. (2006), “Türkiyede E-devlet Uygulamaları: Devlet Web Sitelerinin Değerlendirilmesi, inet-tr’06-XI.”, Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri, (167-172), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara.
 • Bensghir T.K. (2000) “Web’deki Belediyelerimiz: Ankara Büyükşehir Belediyesi”, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 9, Sayı 2, s.76-90.
 • Eschenfelder K.R., Beachboard J.C., McClure C.R. ve Wyman S.K. (1997), “Assesing U.S. Federal Goverment Websites”, Goverment Information Quarterly, 14 (2), s.173-189.
 • Hill N.L. ve White C. (2000), “Public Relations Practioners’ Perception of the World Wide Web as a Communication Tool”, Public Relations Review, 26 (1), s.31-51.
 • Karahasan, Fatoş (2012). Taşlar Yerinden Oynarken, 3.Baskı Dijital Pazarlamanın Kuralları, İstanbul, Doğan Egmont Yayıncılık.
 • Kırdar, Y. (2011). Halkla İlişkilerde Yeni Eğilim: Kurumsal İtibar Yönetimi, M. Işık ve M. Akdağ (ed.), Dünden Bugüne Halkla İlişkiler içinde (s. 203-218). Konya: Eğitim Akademi. McAllister-Spooner S.M. (2009), “Fulfilling the Dialogic Promise: A Ten-Year Reflective Survay on Dialogic Internet Principles”, Public Relations Review, 35 (3), s.320-322.
 • Okay A. ve Güçdemir Y. (2011). Halkla İlişkilerde İnternet Uygulamaları: Bugüne ve Geleceğe Dair Bir Bakış. M. Işık ve M. Akdağ (ed.), Dünden Bugüne Halkla İlişkiler içinde, (s. 161-176). Konya: Eğitim Akademi.
 • Öztürk M.C. (2011). İnternetin Sunduğu Halkla İlişkiler Uygulamaları, M. Işık ve M. Akdağ (ed.), Dünden Bugüne Halkla İlişkiler içinde, (s. 177-202). Konya: Eğitim Akademi.
 • Öztürk M.C. ve Ayman M. (2007), “Web Sayfalarının Halkla İlişkiler Amaçlı Kullanımı”, Selçuk İletişim, 4 (4), s.57-66.
 • Sabuncuoğlu, Zeyyat (2013). İşletmelerde Halkla İlişkiler, XI. Baskı, Ankara, Alfa-Aktüel Yayınları. Sayımer, İdil (2008). Sanal Ortamlarda Halkla İlişkiler, İstanbul, Beta Yayınları.
 • Tarhan A. (2007), “Halkla İlişkilerde Tanıma ve Tanıtma Aracı Olarak İnternet: Belediyelerin Web Sayfası Üzerine Bir Analiz”, Selçuk İletişim, 4 (4), s.75-95.
 • Tavukçuoğlu C. ve Basım H.N (2007), “Kurumsal İmajın Sanal Ortama Yansıması Açısından Alexa Verileri İle Türk Silahlı Kuvvetler Web Sitelerinin Analizi”, Kara Harp Okulun Savunma Bilimleri Dergisi, 6 (1), s1-19. Timisi N. (2003). Yeni İletişim Teknolojileri ve Demokrasi, Ankara, Dost Kitabevi.
 • West D.M .(2000). Assesing e-goverment: The Internet Democracy and Service Delivery by States and Federal Goverments. http://www.insidepolitics.org/egovertreport00.html Erişim Tarihi: 6.05.2016
 • Yağmurlu A.(2010), “E-Hakla İlişkiler ve Bakanlık Uygulamaları”, Selçuk İletişim, 6 (2), s. 62-80.
 • Yağmurlu A. (2011), “Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya”, Selçuk İletişim, 7 (1), s.5-15.
 • Yeygel S. (2005), “Şirketlerin Kurum Kimliklerini Yansıtan Bir Ortam Olarak Web Siteleri”, Yeni Düşünceler, 1 (1), s.77-91.
 • Yıldırım A. ve Şimşek H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 9.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: İbrahim Halil YAŞAR
Country: Turkey


Author: Hasan ALTINCIK
Country: Turkey


Bibtex @research article { dpusbe333941, journal = {Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1842}, eissn = {2587-005X}, address = {Dumlupinar University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {224 - 236}, doi = {}, title = {TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAKANLIKLARININ WEB SİTELERİNİN HALKLA İLİŞKİLER BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {YAŞAR, İbrahim Halil and ALTINCIK, Hasan} }
APA YAŞAR, İ , ALTINCIK, H . (2018). TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAKANLIKLARININ WEB SİTELERİNİN HALKLA İLİŞKİLER BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (55), 224-236. Retrieved from http://dergipark.org.tr/dpusbe/issue/35683/333941
MLA YAŞAR, İ , ALTINCIK, H . "TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAKANLIKLARININ WEB SİTELERİNİN HALKLA İLİŞKİLER BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2018): 224-236 <http://dergipark.org.tr/dpusbe/issue/35683/333941>
Chicago YAŞAR, İ , ALTINCIK, H . "TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAKANLIKLARININ WEB SİTELERİNİN HALKLA İLİŞKİLER BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2018): 224-236
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAKANLIKLARININ WEB SİTELERİNİN HALKLA İLİŞKİLER BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ AU - İbrahim Halil YAŞAR , Hasan ALTINCIK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 224 EP - 236 VL - IS - 55 SN - 1302-1842-2587-005X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAKANLIKLARININ WEB SİTELERİNİN HALKLA İLİŞKİLER BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ %A İbrahim Halil YAŞAR , Hasan ALTINCIK %T TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAKANLIKLARININ WEB SİTELERİNİN HALKLA İLİŞKİLER BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2018 %J Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1842-2587-005X %V %N 55 %R %U
ISNAD YAŞAR, İbrahim Halil , ALTINCIK, Hasan . "TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAKANLIKLARININ WEB SİTELERİNİN HALKLA İLİŞKİLER BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / 55 (February 2018): 224-236.