Year 2014, Volume , Issue 42, Pages 0 - 0 2015-06-20

3)KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMINDA EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİLERİN MESLEĞE YÖNELİK TUTUMLARI
3)KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMINDA EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİLERİN MESLEĞE YÖNELİK TUTUMLARI

Haldun ŞEKERCİ [1]

309 471

Universities of vocational schools providing vocational education and costume jewelery design training according to the needs of the age of the students qualified individuals to become sought after in the job market first must pass through a good education. Before you start working in the sector of jewelry and jewelry design field training of individuals will develop a positive attitude towards the profession, as well as in the sector will improve the level of success in school. DPÜ Kütahya Technical Sciences M.Y.O. Department of Handicrafts Jewellery and Jewellery Design program providing training in this area, the industry's need for qualified staff to respond to one of the institutions working. In this research area, mentioned education students' attitudes were examined. Research data obtained from the relevant literature is organized within the scope of the subject. Jewellery and Jewellery Design in the scope of the research program between 2011-2012 and 2012-2013 academic years who have completed their internship period 1 2nd class on the subject questionnaire was administered to all students. There are 72 students in this context . After working a full survey of 72 was reached. As a result of the survey applied to the education of students in their area that they want to get their favorite revealed a higher level of education . For this reason, the Teacher Training can be taken in the appropriate section of faculty development at the global level requires opening statement. All findings obtained by the survey, tabulated, interpreted and presented several recommendations on the subject
Üniversitelerin meslek eğitimi veren meslek yüksekokullarından kuyumculuk ve takı tasarım eğitimi alan öğrencilerin çağın gereklerine göre nitelikli, iş piyasasında aranılan bireyler olabilmeleri için öncelikle iyi bir eğitimden geçmeleri gerekmektedir. Sektörde çalışmaya başlamadan önce kuyumculuk ve takı tasarım eğitimi alan bireylerin mesleklerine yönelik geliştirecekleri olumlu tutumlar, hem sektörde hem de okulda başarı seviyelerini yükseltecektir. DPÜ Kütahya Teknik Bilimler M.Y.O. El Sanatları Bölümü Kuyumculuk ve Takı Tasarım programı bu alanda eğitim veren, sektörün kalifiye eleman ihtiyacına cevap vermeye çalışan kurumlardandır. Bu araştırmada bahse konu alandan eğitim alan öğrencilerin tutumları incelenmiştir. Araştırma ile ilgili literatür taranmış elde edilen veriler konu kapsamında düzenlenmiştir. Araştırma kapsamında Kuyumculuk ve Takı Tasarım programı da 2011–2012 ve 2012–2013 yılları arasında eğitim-öğretim gören 1. staj dönemini tamamlamış 2. sınıf öğrencilerinin tamamına konu ile ilgili anket uygulanmıştır. Bu kapsama giren toplam 72 öğrenci bulunmaktadır. Çalışma sonrasında 72 tam ankete ulaşılmıştır. Uygulanan anket neticesinde öğrencilerin eğitimini aldıkları alanı sevdikleri bir üst seviye eğitimini almak istedikleri anlaşılmıştır. Bu sebeple öğretmenlik eğitiminin de alınabileceği fakülte düzeyinde dünya seviyesinde gelişimlere uygun bölüm açılması gerektiği düşülmektedir. Araştırma neticesinde elde edilen tüm bulgular tablolaştırılarak, yorumlanmış ve konu ile ilgili çeşitli öneriler sunulmuştur
 • ALKAN,C., DOĞAN,H. ve SEZGİN,İ.(1988). “Mesleki ve Teknik Eğitimin Esasları”.Ankara:Gazi Yayınları.
 • Ankara: Milli Eğitim Basımevi. BALCI, M. (1993). “Mesleki ve Teknik Eğitimde Yeni Boyutlar”, Eğitim Bilimleri Birinci Ulusal Kongresi: Eğitim Teknolojisi,
 • Ankara:Ankara Üniversitesi Yayınları. BLOOMBERG (2014, Şubat 11). Altınbaş: Kart Sınırlaması İle Kuyumculuk Sektörü Büyük Kayıp Yaşayacak. Mart 05, 2014 tarihinde http://www.bloomberght.com/haberler/haber/1508017-altinbas-kart-sinirlamasi-ile-kuyumculuk-sektoru-buyuk-kayip- yasayacak adresinden alındı.
 • DEĞİRMENCİOĞLU, Ç.(1977). “Eğitime Bilimsel Yaklaşım-Eğitim Bilimi. Ankara: Gazi Yayınları.
 • DOĞAN, H.(1976). “Mesleki ve Teknik Eğitimin Endüstri ile İlişkileri”, Endüstriyel Mesleki ve Teknik Öğretim ile Sanayi ilişkileri Sempozyum Bildirileri, Ankara: M.E.B.Yayınları
 • DOĞAN,H.(1976). “Mesleki ve Teknik Eğitimin Endüstri ile ilişkileri”. Endüstriyel Mesleki ve Teknik Öğretim ile Sanayi ilişkileri Sempozyum Bildirileri. Ankara:M.E.B.Yayınları.
 • GÖKÇE, E. (1997). Eğitim Programının Geliştirilmesinde Öğretmenin Rolü. Uluslararası Dünya Öğretmen Eğitimi Konferansı. ,
 • GÜNERKEN, Ö.(2001). “Sadekarlıkta Modernleşiyor”.Gold News.İ.K.O..Sayı 133. Syf.142,143.İstanbul.
 • İPBÜKEN, Y. ARAL,S. ve ORHAN, S. (1976). “Endüstriyel Ortak Eğitim” Endüstriyel Mesleki ve Teknik Öğretim ile Sanayi ilişkileri Sempozyum Bildirileri.Ankara:M.E.B.Yayınları.
 • KARASAR, N.(1994). Araştırmada Rapor Hazırlama. Ankara:3A Araştırma Danışmanlık.
 • KARNAS, M. (2001).“Kurtulan 24 K Gold”. Exe Mücevher ve Takı Dergisi. Sayı 1. Syf.1.Kurtulan. İstanbul.
 • KORKMAZ, A.(1998). “ Eğitim-Ekonomi İlişkileri”Eğitim Ekonomisi”. Ankara: Gazi Yayınları.
 • MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI. (1999). “16. Milli Eğitim Şurası İl Komisyon Raporları”. Ankara.
 • NUNNALLY, J. C. ve BERNSTEIN, I.H.(1994). “Psyschometric Theory”, McGraw-Hill Series in Psychology 3rd.United States of America:Times Roman by Clarinda Company.
 • OĞUZKAN, F. (1966).Eğitim Üzerine -Büyük Eğitim Problemlerimiz. Ankara:Ülkü Yayınları.
 • ORAL, B. (2004) Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 15:88.
 • SABAH-KIYAN, Ş. (2012). Müşterilerin Çalışanların Sorunlarına Yönelik Tutumları ve Müşteri Sadakati Modeli Etkileşimi.
 • Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, 33-II:436. SİPAHİ, B., YURTKORU, E. E. ve ÇİNKO, M. (2006). Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi, İstanbul: Beta Yayınevi.
 • ŞEKERCİ, H.(2007).“Meslek Eğitimi Bağlamında Kuyumculuk Sektörünün Sorunları İle Kuyumculuk Eğitimi Sorunsalı
 • Üzerine Bir Öneri”4.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu.İzmir:Ege Üniversitesi Yayınları. TAŞPINAR, M.(1995).“Mesleki ve Teknik Eğitimin Kuramsal Temelleri” Mesleki ve Teknik Eğitim Sempozyumu. Elazığ: Fırat
 • Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yayını. ULUSOY, A. ve HACIOĞLU,F. (1997). Okul Sanayi İlişkileri -Okuldan İş Hayatına Geçiş. Ankara:Gazi Yayınları.
 • YILDIRIMTÜRK, M.A. (2013, Kasım 23). Altın fiyatı geriledikçe Kuyumculuk Sektörüde Hareketlenecek. Mart 05, 2014 tarihinde http://www.zaman.com.tr/ali-yildirimturk/altin-fiyati-geriledikce-kuyumculuk-sektoru-de- hareketlenecek_2171509.html adresinden alındı.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Haldun ŞEKERCİ

Dates

Publication Date: June 20, 2015

Bibtex @ { dpusbe65977, journal = {Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1842}, eissn = {2587-005X}, address = {Dumlupinar University}, year = {2015}, volume = {}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {3)KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMINDA EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİLERİN MESLEĞE YÖNELİK TUTUMLARI}, key = {cite}, author = {ŞEKERCİ, Haldun} }
APA ŞEKERCİ, H . (2015). 3)KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMINDA EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİLERİN MESLEĞE YÖNELİK TUTUMLARI. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (42), 0-0. Retrieved from http://dergipark.org.tr/dpusbe/issue/4784/65977
MLA ŞEKERCİ, H . "3)KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMINDA EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİLERİN MESLEĞE YÖNELİK TUTUMLARI". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2015): 0-0 <http://dergipark.org.tr/dpusbe/issue/4784/65977>
Chicago ŞEKERCİ, H . "3)KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMINDA EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİLERİN MESLEĞE YÖNELİK TUTUMLARI". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2015): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - 3)KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMINDA EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİLERİN MESLEĞE YÖNELİK TUTUMLARI AU - Haldun ŞEKERCİ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - IS - 42 SN - 1302-1842-2587-005X M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3)KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMINDA EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİLERİN MESLEĞE YÖNELİK TUTUMLARI %A Haldun ŞEKERCİ %T 3)KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMINDA EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİLERİN MESLEĞE YÖNELİK TUTUMLARI %D 2015 %J Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1842-2587-005X %V %N 42 %R %U
ISNAD ŞEKERCİ, Haldun . "3)KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMINDA EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİLERİN MESLEĞE YÖNELİK TUTUMLARI". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / 42 (June 2015): 0-0.
AMA ŞEKERCİ H . 3)KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMINDA EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİLERİN MESLEĞE YÖNELİK TUTUMLARI. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; (42): 0-0.
Vancouver ŞEKERCİ H . 3)KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMINDA EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİLERİN MESLEĞE YÖNELİK TUTUMLARI. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; (42): 0-0.