Year 2014, Volume , Issue 42, Pages 0 - 0 2015-06-20

22)MÜSLÜMAN KARDEŞLER HAREKETİNİN MISIR HÜKÜMETİ İLE PARADOKSAL İLİŞKİLERİNİN ANALİZİ: 1931-1970
22)MÜSLÜMAN KARDEŞLER HAREKETİNİN MISIR HÜKÜMETİ İLE PARADOKSAL İLİŞKİLERİNİN ANALİZİ: 1931-1970

Tayyar ARI [1] , Engin KOÇ [2]

396 1121

Muslim Brotherhood movement is the most affective example of Islamic movement in the world especially Egypt and Middle East. In this paper by focusing on a certain period of Egyptian political history, we are analyzing the paradoxical relationship between Egypt government and Muslim Brotherhood movement, in this context, firstly, the founder, political and social effects on the establishment of the movement, and the ideological basis as well as the process of politization of the movement will be summarized. Then, the paradoxical relationship between the movement and the government will be examined by regarding the increasing importance of the Muslim Brotherhood movement on Egpyt politics after 1948 Arab-Israel War, particularly after the coup d'etat of Free Officers in 1952
Müslüman Kardeşler hareketi, Mısır başta olmak üzere Ortadoğu ve Dünya’da ki İslami hareketlerin en etkili örneklerinden biridir. Mısır siyasi tarihinin belli bir dönemini mercek altına alarak Müslüman Kardeşler hareketi ve Mısır hükümetinin paradoksal ilişkilerini konu edindiğimiz bu çalışmada, başlangıçta örgütün ortaya çıkmasına sebep olan sosyal ve siyasal etkenler özetlenerek, hareketin kurucusu, ideolojik temelleri ve siyasallaşma süreci hakkında temel bilgiler verilmiştir. Daha sonra çalışmada, hareketin, 1948 Arap-İsrail Savaşı'nın ardından Mısır siyasetinde artan önemiyle beraber, 1952 Hür Subaylar darbesi ve sonrasında devlet ile olan paradoksal ilişkileri incelenecektir
Müslüman Kardeşler, Mısır, Nasır, Vefd, Hür Subaylar
 • ABDELNASSR, W.M. (1994), The İslamic Movement in Egypt and Perception of International Relations 1967-1981, Graduate
 • Institue of I.S, Geneva ABDULFETTAH, N. (1996), Mısır İslami Hareketleri’nin Varlığı, Sınırları ve Uzlaşma-Normalleştirme, Çev. İslam Özkan, Ekin Yayınları, İstanbul
 • AÇIKALIN, S. (2009), Muslim Brotherhood’s Relationships with Egyptian Government From1952 to 2008: An Accomodation and Confrontational Relationship, Ortadoğu Araştırmaları Programı( Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara
 • ADAMS, C. C. (1968), Islam and Modernism in Egypt, Russell Publication, New York
 • ARI, T.(2008), Geçmişten Günümüze Orta Doğu, Siyaset, Savaş ve Diplomasi,4 b, MKM yayınları, Bursa
 • AVŞAR, E.(2008)The Transformation of the Political Ideology and the Democracy Discourse of The Muslim Brotherhood in
 • Egypt, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) AYUBI N.(1992) Arap Dünyasında Din ve Siyaset, çev.Yavuz Alogan, Cep Kitapları Yayınları A.Ş, İstanbul
 • BAKER R. W.(2003) Islam Without Fear, Harvard University Press, London
 • COMMINS D.(1998) Hasan al-Banna(1906-1949), ed. Ali Rahnema, Book ltd., London and New Jersey
 • DAĞ A. E.(t.y.) Hasan el Benna, Bağımsız Yayıncılık, İstanbul DİRİÖZ A. O.(2012) “Mübarek Öncesi Mısır: Jeopolitik Konum, İç v e Dış Politika”, Ortadoğu Analiz, Ocak- Cilt: 4 - : 37-84
 • DURSUN D. (1993) Cemal Abdulnasır, DİA, VII, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul
 • El AWAISI A.F.M.(1998) The Muslim Brothers and the Palestine Quastion:1928-1947, Tauris Academic Studies, Londra
 • EL-BENNA.(2007) Hatıralarım(Müslüman Kardeşler), çev. M. Beşir Eryarsoy, 3b. Beka Yayınları, İstanbul
 • EL FETH A.(1965) Mısr İhtilalinin İç yüzü ve Nasır, çev. Nusret Kuruoğlu, Rek-tur Kitap Servis, İstanbul
 • EL HUDAIBI M. M. ,The Principles of Muslim Brotherhood,http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=813 ,(E.T: 04.12.2012)
 • EMMERMANN I. (2005) “Foreign Policy of States”,A Hand Book on World Affairs, editors Wolfrgang G., Kemal İ., Claudio
 • K., Tasam Publication, İstanbul ESPOSITO John L.- VOLL J.O.(1998) İslamiyet ve Demokrasi, çev. Ahmet Fethi, Sermal Yayınevi, İstanbul
 • GANIM I.B. (2012) Hasan el-Benna’nın Siyasi Düşüncesi, Ekin Yayınevi, İstanbul
 • GANUSI R. (1987) İslami Yöneliş, çev. Abdullah Baykal, Bir Yayıncılık, İstanbul
 • GÜLER Z.(2004) Süveyş’in Batısında Arap Milliyetçiliği; Nasır ve Nasırcılık, Yeni Hayat Yayıncılık, İstanbul
 • GÜRSOY İ. H.(1997) Çağdaş İslam Ülkeleri Tarihi, Fakülte Kitabevi, Isparta
 • HÜSEYİN A.(1991) İslam Dünyasına Siyasi Bakışlar, çev. Murat Çiftkaya, İz Yayıncılık, İstanbul
 • HUSEYIN T. (1994)Günlerin Kitabı, Çev. Ayşen Gür, Belge Yayınları, İstanbul
 • İSLAMOĞLU B.(1993) İslami Hareketin Tarihi Seyri, Denge Yayınları, İstanbul
 • İSLAMOĞLU M.(1998) İslam Birliği Hareketi, 7b, Denge Yayınları, İstanbul
 • KAVAK Ö. Reşid Rıza, http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=181507 (E.T: 10.08.2013)
 • KILAVUZ M.T.-MERCAN M.H.- GÜDER S. , Orta Doğu’da İslamcı Siyaset Değişim sürecinde Müslüman Kardeşler ve Nahda, http://ilke.org.tr/wp-content/uploads/2013/02/rapor-1.pdf, s.29.(E.T: 12.08.2013)
 • KODAMAN T. VE SARAÇ E.(2006) “Hamas”, Akademik ORTA DOĞU, Cilt 1, Sayı 1: 181
 • KUTUP S.(2001) Yoldaki İşaretler, Özgün Yayıncılık, Ankara
 • KUTUP S.(1980) İslam’da Cihad,çev. Akif Nuri, Çağrı Yayınları,6b, İstanbul
 • LAPIDUS I. M.(2010) İslam Toplumları Tarihi 19.YY’dan, Günümüze, Çev. Yasin Aktaş ve Mevlüde Ayyıldızoğlu, C.II,
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Tayyar ARI

Author: Engin KOÇ

Bibtex @ { dpusbe65996, journal = {Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1842}, eissn = {2587-005X}, address = {Dumlupinar University}, year = {2015}, volume = {}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {22)MÜSLÜMAN KARDEŞLER HAREKETİNİN MISIR HÜKÜMETİ İLE PARADOKSAL İLİŞKİLERİNİN ANALİZİ: 1931-1970}, key = {cite}, author = {ARI, Tayyar and KOÇ, Engin} }
APA ARI, T , KOÇ, E . (2015). 22)MÜSLÜMAN KARDEŞLER HAREKETİNİN MISIR HÜKÜMETİ İLE PARADOKSAL İLİŞKİLERİNİN ANALİZİ: 1931-1970. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (42), 0-0. Retrieved from http://dergipark.org.tr/dpusbe/issue/4784/65996
MLA ARI, T , KOÇ, E . "22)MÜSLÜMAN KARDEŞLER HAREKETİNİN MISIR HÜKÜMETİ İLE PARADOKSAL İLİŞKİLERİNİN ANALİZİ: 1931-1970". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2015): 0-0 <http://dergipark.org.tr/dpusbe/issue/4784/65996>
Chicago ARI, T , KOÇ, E . "22)MÜSLÜMAN KARDEŞLER HAREKETİNİN MISIR HÜKÜMETİ İLE PARADOKSAL İLİŞKİLERİNİN ANALİZİ: 1931-1970". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2015): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - 22)MÜSLÜMAN KARDEŞLER HAREKETİNİN MISIR HÜKÜMETİ İLE PARADOKSAL İLİŞKİLERİNİN ANALİZİ: 1931-1970 AU - Tayyar ARI , Engin KOÇ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - IS - 42 SN - 1302-1842-2587-005X M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22)MÜSLÜMAN KARDEŞLER HAREKETİNİN MISIR HÜKÜMETİ İLE PARADOKSAL İLİŞKİLERİNİN ANALİZİ: 1931-1970 %A Tayyar ARI , Engin KOÇ %T 22)MÜSLÜMAN KARDEŞLER HAREKETİNİN MISIR HÜKÜMETİ İLE PARADOKSAL İLİŞKİLERİNİN ANALİZİ: 1931-1970 %D 2015 %J Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1842-2587-005X %V %N 42 %R %U
ISNAD ARI, Tayyar , KOÇ, Engin . "22)MÜSLÜMAN KARDEŞLER HAREKETİNİN MISIR HÜKÜMETİ İLE PARADOKSAL İLİŞKİLERİNİN ANALİZİ: 1931-1970". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / 42 (June 2015): 0-0.