Year 2018, Volume 6, Issue 3, Pages 637 - 649 2018-04-10

Spatial Mobile Campus Information System via Augmented Reality Methods
ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK YÖNTEMLERİ İLE KONUMSAL MOBİL KAMPÜS BİLGİ SİSTEMİ

Levent Sabah [1] , Mehmet Şimşek [2]

110 236

Augmented Reality (AR) is live, direct or indirect view that real-time enriched by elements like image, graphic, hologram, audio, location etc. AR, which created an enriched environment by adding data and images to real world images, was seen as a laborious technology with limited development and limited use due to the inadequate capabilities of digital tools during the first years of use.  Along with the developments in today's software and hardware field, the field of application has been expanded and widely used in industry, education, traffic, health, sports, entertainment and military fields. In this study, using the augmented reality methods, the people in the campus information systems are provided with a more visually lively system. In addition, the geographical locations of the buildings are processed so that the person can easily navigate the campus according to the instantaneous coordinate values of the location where the person is located. For this, a mobile interface software installed on a person 's mobile device shows location and other information of the building and other important points (poi - point of interest) added to the system around the location. The details can be displayed when clicking on the  points. In addition, by increasing the   distance range, the points within the entire campus can be reduced as far as they can be seen, and only the point information of the approaching buildings can be displayed.

Artırılmış gerçeklik (AG) görüntü, grafik, hologram, ses, konum vb. unsurların gerçek zamanlı olarak zenginleştirilerek oluşturulan canlı, doğrudan veya dolaylı fiziksel görünümüdür. Verilerin ve görüntülerin gerçek dünya görüntülerine eklenmesiyle zenginleştirilmiş bir ortam oluşturan AG ilk kullanıma başlandığı yıllarda dijital araçların yetersiz kabiliyetleri sebebiyle gelişimi sınırlı, kullanımı lüks, yapımı zahmetli bir teknoloji olarak görülmekteydi.  Günümüzdeki yazılım ve donanım alanındaki gelişmelerle birlikte uygulama alanı genişleyerek sanayi, eğitim, trafik, sağlık, spor, eğlence ve askeri alanlarda yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada artırılmış gerçeklik yöntemleri kullanılarak kampüs bilgi sistemlerinde kişilerin görsel açıdan daha canlı bir sistem kullanmaları sağlanmıştır. Ayrıca binaların coğrafi konumları işlenerek kişinin bulunduğu konumun anlık koordinat değerlerine göre kampüs içi gezintisini rahat bir şekilde gerçekleştirmesi sağlanmaktadır. Bunun için kişinin mobil cihazına yüklenen bir mobil arayüz yazılımı ile bulunduğu konum ve etrafındaki sisteme konumsal olarak eklenen bina ve diğer önemli nokta (poi – point of interest) bilgileri ekranda gösterilmektedir. İlgili noktaların üzerine tıklandığında detayları görüntülenebilmektedir. Ayrıca görüntüleme mesafe aralığı artırılarak tüm kampüs içindeki noktalar görülebildiği gibi azaltılarak sadece yaklaşılan binaların nokta bilgileri de görüntülenebilmektedir.

 • [1] H. Altınpulluk, “Artırılmış gerçekliği anlamak: kavramlar ve uygulamalar,” Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, c. 1, s. 4, ss. 123-131, 2015.
 • [2] T. İçten ve G. Bal, “Artırılmış Gerçeklik Üzerine Son Gelişmelerin ve Uygulamaların İncelenmesi,” Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, c. Part C, s. 5(2), ss. 111–136, 2017.
 • [3] E. Sertalp, “Artırılmış Gerçeklik (AG) Uygulamalarının Turizm Alanında Kullanımı,” 21. Türkiye’de İnternet Konferansı, Ankara, Türkiye, 2016.
 • [4] B. Ege, (21 Ocak 2018). [Online]. Erişim: http://bortecin.com/artirilmis_gerceklik.pdf.
 • [5] G. Kipper ve J. Rampolla, Augmented Reality: An Emerging Technologies Guide to AR, Waltham, ABD: Syngress Media, 2012, böl. 1, ss. 1-27. [6] U. Özcan, A. Arslan, M. İlkyaz ve E. Karaarslan, “An augmented reality application for smart campus urbanization: MSKU campus prototype,” Smart Grid and Cities Congress and Fair (ICSG), İstanbul, Türkiye, 2017.
 • [7] R. McKendrick, R. Parasuraman, R. Murtza, A. Formwalt, W. Baccus, M. Paczynski ve H. Ayaz, “Into the Wild: Neuroergonomic Differentiation of Hand-Held and Augmented Reality Wearable Displays during Outdoor Navigation with Functional Near Infrared Spectroscopy,” Front Hum Neurosci, c.10, s. 216, 2016.
 • [8] A. I-Solis, P. G.-Villegas, R. F.-Covarrubias ve G. F.-Covarrubias, “Mobile Guide to Augmented Reality for Campus of the Autonomous University of Nayarit,” 2016 IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR-Adjunct), Merida, Meksika, 2016.
 • [9] Y. Liu, G.Shou, Y. Hu, Z. Guo, H. Li, F. Peng ve H. S. Seah, “Towards a smart campus: Innovative applications with WiCloud platform based on mobile edge computing,” 12th International Conference on Computer Science and Education (ICCSE), Houston, Texas, ABD, 2017.
 • [10] Statista, (21 Ocak 2018). [Online]. Erişim: https://www.statista.com/statistics/615968/global-virtual-and-augmented-reality-economic-impact.
 • [11] Statista, (21 Ocak 2018). [Online]. Erişim: https://www.statista.com/statistics/610496/smart-ar-glasses-shipments-worldwide.
 • [12] W. Huang, M. Sun ve S. Li, “A 3D GIS-based interactive registration mechanism for outdoor augmented reality system,” Expert Systems with Applications, c. 55, ss. 48-58, 2016.
 • [13] D. Kaleci, T. Demirel ve İ. Akkuş, “Örnek Bir Artırılmış Gerçeklik Uygulaması Tasarımı,” XVIII. Akademik Bilişim Konferansı, Aydın, Türkiye, 2016.
 • [14] H. Subakti ve J. Jiang, “A Marker-Based Cyber-Physical Augmented-Reality Indoor Guidance System for Smart Campuses,” 2016 IEEE 18th International Conference on High Performance Computing and Communications; IEEE 14th International Conference on Smart City; IEEE 2nd International Conference on Data Science and Systems (HPCC/SmartCity/DSS), Sydney, NSW, Australia, 2016.
 • [15] C. Curran, (21 Ocak 2018). [Online]. Erişim: http://usblogs.pwc.com/emerging-technology/ how-will-people-create-content-for-augmented-reality.
 • [16] Anonim, (21 Ocak 2018). [Online]. Erişim: http://www.wikitude.com/developer/document ation/android.
 • [17] E. Lüleci, (21 Ocak 2018). [Online]. Erişim: https://medium.com/@emrullahluleci/gradle-ile-android-uygulamas-gelistirme-4556372ec774.
 • [18] K. A. Temel, (21 Ocak 2018). [Online]. Erişim: https://gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr/blog /android-studioyu-taniyalim.
 • [19] S. Şahin, (21 Ocak 2018). [Online]. Erişim: https://blog.kodcu.com/2011/10/bolum-4-r-java-resources-kaynaklar-ve-assets-varliklar.
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6911-4749
Author: Levent Sabah (Primary Author)
Institution: Düzce Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Rektörlük, Düzce Üniversitesi
Country: Turkey


Author: Mehmet Şimşek
Institution: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Bibtex @other { dubited362677, journal = {Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2446}, address = {Duzce University}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {637 - 649}, doi = {}, title = {ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK YÖNTEMLERİ İLE KONUMSAL MOBİL KAMPÜS BİLGİ SİSTEMİ}, key = {cite}, author = {Sabah, Levent and Şimşek, Mehmet} }
APA Sabah, L , Şimşek, M . (2018). ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK YÖNTEMLERİ İLE KONUMSAL MOBİL KAMPÜS BİLGİ SİSTEMİ. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6 (3), 637-649. Retrieved from http://dergipark.org.tr/dubited/issue/35736/362677
MLA Sabah, L , Şimşek, M . "ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK YÖNTEMLERİ İLE KONUMSAL MOBİL KAMPÜS BİLGİ SİSTEMİ". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 6 (2018): 637-649 <http://dergipark.org.tr/dubited/issue/35736/362677>
Chicago Sabah, L , Şimşek, M . "ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK YÖNTEMLERİ İLE KONUMSAL MOBİL KAMPÜS BİLGİ SİSTEMİ". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 6 (2018): 637-649
RIS TY - JOUR T1 - ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK YÖNTEMLERİ İLE KONUMSAL MOBİL KAMPÜS BİLGİ SİSTEMİ AU - Levent Sabah , Mehmet Şimşek Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 637 EP - 649 VL - 6 IS - 3 SN - -2148-2446 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Duzce University Journal of Science & Technology ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK YÖNTEMLERİ İLE KONUMSAL MOBİL KAMPÜS BİLGİ SİSTEMİ %A Levent Sabah , Mehmet Şimşek %T ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK YÖNTEMLERİ İLE KONUMSAL MOBİL KAMPÜS BİLGİ SİSTEMİ %D 2018 %J Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2446 %V 6 %N 3 %R %U
ISNAD Sabah, Levent , Şimşek, Mehmet . "ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK YÖNTEMLERİ İLE KONUMSAL MOBİL KAMPÜS BİLGİ SİSTEMİ". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 6 / 3 (April 2018): 637-649.