Year 2015, Volume 3, Issue 1, Pages 34 - 47 2015-01-30

Bir “Üst Sokak” Önerisinin Tasarım Süreci

Özgür YERLİ [1] , Sinem ÖZDEDE [2] , Sertaç KAYA [3] , Simge ÖZDAL OKTAY [4] , İrfan DURSUN [5]

373 1155

Public space identifies a process, which specifies the individual’s sense of place, and forms memories and experiences in regard to locality. It also represents an interaction point between open spaces, environment and social behaviours. In this respect, streets and boulevards, along with public squares come to the forefront, since they have directive and integrative function for individuals. Therefore, every intervention in these spaces has an important effect on relationship between individuals and built environment. Urban and landscape oriented design competitions, which gained importance recently, came into prominence as an important tool to ensure this integrity. This study aims to describe the role of design interventions in public places on the relations between different land uses, and transformation of a former busy street into a liveable public place through Ismetpasa Street design project. Accordingly, the methodology and materials were introduced in the first section. In the second section, analyses, findings and “high street” design concept were demonstrated, and suggestions on public place and results were discussed as a conclusion

Kamusal alanlar, bireyin ilk mekan algısını belirleyen, mekana dair deneyim ve anıları şekillendiren bir süreci tanımlamaktadır. Bu alanlar, kamu yapıları ve açık alanlar ile birlikte çevre ve sosyal davranışların sürekli etkileşim içinde olduğu mekanları temsil etmektedir. Bu çerçevede, meydanlar ile birlikte sokak ve caddeler, bireyler için yönlendirici ve birleştirici mekanlar olarak ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle, bu alanlarda yapılacak her müdahale, birey ve yapılı çevre ilişkisi üzerinde önemli etkiye sahiptir. Kamusal alana tamamlayıcı ve esnek müdahalelerde bulunmak, kolektif belleği güçlendirebileceği gibi kent kimliği ile ayrılmaz bir bütün olan ve kültürel, politik süreçlere bağlı olarak devamlı değişen bu alanların sürekliliğini de sağlayacaktır. Böylece, bilinçli tasarımlar, kentsel mekanın sürekliliğinde oluşabilecek boşluklar giderilirken, yaşanabilir ve hareketli mekanlar yaratmayı da mümkün kılmaktadır [1, 2]. Günümüzde yaygınlaşan ve önem kazanan kentsel tasarım ve peyzaj tasarımı odaklı yarışmalar, bu bütünlüğü sağlamada önemli bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan çalışma, İsmetpaşa Caddesi kentsel tasarım projesi üzerinden, kamusal alana yönelik tasarım müdahalelerinin, farklı kullanımlar arasındaki ilişkileri kuvvetlendirmedeki ve yoğun bir caddenin yaşanabilir bir mekana dönüşümündeki rolünü tanımlamayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, ilk bölümde çalışmanın yöntemi ve kullanılan materyaller tanımlanmıştır. İkinci bölümde, analizler, bulgular ve “üst sokak” tasarım konsepti açıklanmış, son bölümde ise, kamusal alana yönelik tasarım önerileri ve sonuçlar tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kent, Tasarım, Peyzaj, Kamusal Alan Tasarımı, Üst Sokak

  • H. Lefebvre, The Production of Space, Blackwell Publishing, Londra, (1991)
  • D. Hayden, The Power of Place, MIT. Press, (1997)
  • H. Turgut, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 12 (2), (2011), 185-198
  • G.A. Sargın, Kentsel Programı Tasarlamak. Planlama Dergisi, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını. Sayı: 33, ISSN: 1300-7319, (2005)
  • M.N. Özer ve M.A. Ayten, Planlama Dergisi, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını. Sayı: 33, ISSN: 1300-7319, (2005)
  • E.E. Şişman, A. Korkut ve B. Etli, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 5(2), (2008) 119-129
  • S. Çelikyay, İnönü Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Dergisi, ISSN: 1309-9876, 1(1), (2011) 11-22
  • S. Çınar, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri B, 58(1), (2008), 73-90
  • Z. Demir, H. Müderrisoğlu, Ö. Yerli, S. Özdede ve G.A. Kesim, Bartın Orman Fakültesi Dergisi, I. Ulusal Batı Karadeniz Ormancılık Kongresi Bildiriler Kitabı, (1), (2009) 232-240
Primary Language tr
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: Özgür YERLİ

Author: Sinem ÖZDEDE

Author: Sertaç KAYA

Author: Simge ÖZDAL OKTAY

Author: İrfan DURSUN

Bibtex @ { dubited66242, journal = {Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2446}, address = {Duzce University}, year = {2015}, volume = {3}, pages = {34 - 47}, doi = {}, title = {Bir “Üst Sokak” Önerisinin Tasarım Süreci}, key = {cite}, author = {YERLİ, Özgür and ÖZDEDE, Sinem and KAYA, Sertaç and ÖZDAL OKTAY, Simge and DURSUN, İrfan} }
APA YERLİ, Ö , ÖZDEDE, S , KAYA, S , ÖZDAL OKTAY, S , DURSUN, İ . (2015). Bir “Üst Sokak” Önerisinin Tasarım Süreci. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3 (1), 34-47. Retrieved from http://dergipark.org.tr/dubited/issue/4809/66242
MLA YERLİ, Ö , ÖZDEDE, S , KAYA, S , ÖZDAL OKTAY, S , DURSUN, İ . "Bir “Üst Sokak” Önerisinin Tasarım Süreci". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 3 (2015): 34-47 <http://dergipark.org.tr/dubited/issue/4809/66242>
Chicago YERLİ, Ö , ÖZDEDE, S , KAYA, S , ÖZDAL OKTAY, S , DURSUN, İ . "Bir “Üst Sokak” Önerisinin Tasarım Süreci". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 3 (2015): 34-47
RIS TY - JOUR T1 - Bir “Üst Sokak” Önerisinin Tasarım Süreci AU - Özgür YERLİ , Sinem ÖZDEDE , Sertaç KAYA , Simge ÖZDAL OKTAY , İrfan DURSUN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 34 EP - 47 VL - 3 IS - 1 SN - -2148-2446 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Duzce University Journal of Science & Technology Bir “Üst Sokak” Önerisinin Tasarım Süreci %A Özgür YERLİ , Sinem ÖZDEDE , Sertaç KAYA , Simge ÖZDAL OKTAY , İrfan DURSUN %T Bir “Üst Sokak” Önerisinin Tasarım Süreci %D 2015 %J Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2446 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD YERLİ, Özgür , ÖZDEDE, Sinem , KAYA, Sertaç , ÖZDAL OKTAY, Simge , DURSUN, İrfan . "Bir “Üst Sokak” Önerisinin Tasarım Süreci". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 3 / 1 (January 2015): 34-47.