Year 2017, Volume 7, Issue 14, Pages 345 - 362 2017-12-26

TFRS 13 ÇERÇEVESİNDE GERÇEĞE UYGUN DEĞER YAKLAŞIMLARI VE STANDART UYARINCA KAYDİLEŞTİRİLMESİ

Fikret OTLU [1] , İbrahim ÇENBERLİTAŞ [2]

137 0

Dünya ticaretinin gelişmesine bağlı olarak ülkelerin birbirleri ile olan ticari ilişkileri de gelişmiştir. Bu gelişmişliğin bir sonucu olarak ülkelerin muhasebe işlemlerinde ortak bir dil kullanılması ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyaca bir cevap olarak Uluslararası muhasebe standartları kurulu tarafından yayımlanan UMS /UFRS (uluslararası muhasebe standartları / uluslararası finansal raporlama standartları) kapsamında UFRS 13 Gerçeğe uygun değer ölçümü standardı da yayımlanan bu standartlardan biridir. Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Standardının değerleme yöntemlerini konu edinen bu çalışmada söz konusu değerleme yöntemlerine yer verilmiştir. Çalışma örneklerle genişletilmiş olup farklı yaklaşım yöntemleri ile düzeltilen kalemlerin Uluslararası Muhasebe Standartlarına uygun bir şekilde muhasebe kayıtları yapılmıştır. 

TMS, TFRS, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
 • Akgün, A. (2011) "Türkiye Finansal Raporlama Standartlarında Şerefiye ve Gerçeğe Uygun Değer İlişkisi", Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 12(2), s.39-60.
 • Bal, E. Ç. (2013) "Türkiye Finansal Raporlama Stadardı - 9 "Finansal Araçlar" Standardına Göre Finansal Araçların Sınıflandırılması ve Uygulama Örnekleri", İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(3), s.47-63.
 • Bozdemir, E. (2014) "Gerçeğe Uygun Değer Muhasebesinin Ertelenmiş Vergiler Üzerinde Etkisi", Mali Çözüm Dergisi (Ocak-Şubat), s.77-105.
 • Civan, M., E. Kara, M. Körpi, C. Karaca (2012) KOBİ TFRS Kapsamında Finansal Raporlama ve Uygulamaları. Gaziantep: Yaşar Cevizli Mağazaları.
 • Çakmak, B. (2013) Türkiye Muhasebe Standartlarında Yer Alan Bir Değerleme Ölçüsü: Gerçeğe Uygun Değer, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • KGK. (2014) TFRS 13, Ankara: Kamu Gözetimi Kurulu.
 • Kızıl, A., M. Fidan, C. Kızıl, İ. Keskin (2013) Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Uygulamalar Yorumlar Muhasebeleştirme. İstanbul: Der Yayınları.
 • Mugan, C. Ş. (2008) Gerçeğe Uygun Değer Kavramı. XXII. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu. Antalya.
 • Örten, R., H. Kaval, A. Karapınar (2013) Türkiye Muhasebe - Finansal Raporlama Standartları Uygulama Ve Yorumları, Ankara, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Şensoy, N. (2003) Değerleme Esaslarında Eğilim ve Etkileşimler. XXII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu. Antalya.
 • Türel, A. (2009) Gerçeğe Uygun Değer ile Finansal Raporlama; Ülkemizde Algılanması ve Uygulanması, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yücel, G., K. Sarıoğlu, T. Altıntaş, N. Altıntaş (2012) TMS ve KOBİ TFRS UYGULAMALAR Örnekler, Vak'alar. Ankara: TÜRMOB Yayınları.
Journal Section Research Article
Authors

Author: Fikret OTLU (Primary Author)
Country: Turkey


Author: İbrahim ÇENBERLİTAŞ (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 26, 2017

Bibtex @research article { duiibfd376722, journal = {DİCLE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ}, issn = {1309-4602}, eissn = {2587-0106}, address = {Dicle University}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {345 - 362}, doi = {}, title = {TFRS 13 ÇERÇEVESİNDE GERÇEĞE UYGUN DEĞER YAKLAŞIMLARI VE STANDART UYARINCA KAYDİLEŞTİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {OTLU, Fikret and ÇENBERLİTAŞ, İbrahim} }
APA OTLU, F , ÇENBERLİTAŞ, İ . (2017). TFRS 13 ÇERÇEVESİNDE GERÇEĞE UYGUN DEĞER YAKLAŞIMLARI VE STANDART UYARINCA KAYDİLEŞTİRİLMESİ. DİCLE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 7 (14), 345-362. Retrieved from http://dergipark.org.tr/duiibfd/issue/34038/376722
MLA OTLU, F , ÇENBERLİTAŞ, İ . "TFRS 13 ÇERÇEVESİNDE GERÇEĞE UYGUN DEĞER YAKLAŞIMLARI VE STANDART UYARINCA KAYDİLEŞTİRİLMESİ". DİCLE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ 7 (2017): 345-362 <http://dergipark.org.tr/duiibfd/issue/34038/376722>
Chicago OTLU, F , ÇENBERLİTAŞ, İ . "TFRS 13 ÇERÇEVESİNDE GERÇEĞE UYGUN DEĞER YAKLAŞIMLARI VE STANDART UYARINCA KAYDİLEŞTİRİLMESİ". DİCLE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ 7 (2017): 345-362
RIS TY - JOUR T1 - TFRS 13 ÇERÇEVESİNDE GERÇEĞE UYGUN DEĞER YAKLAŞIMLARI VE STANDART UYARINCA KAYDİLEŞTİRİLMESİ AU - Fikret OTLU , İbrahim ÇENBERLİTAŞ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - DİCLE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ JF - Journal JO - JOR SP - 345 EP - 362 VL - 7 IS - 14 SN - 1309-4602-2587-0106 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 University of Dicle Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences TFRS 13 ÇERÇEVESİNDE GERÇEĞE UYGUN DEĞER YAKLAŞIMLARI VE STANDART UYARINCA KAYDİLEŞTİRİLMESİ %A Fikret OTLU , İbrahim ÇENBERLİTAŞ %T TFRS 13 ÇERÇEVESİNDE GERÇEĞE UYGUN DEĞER YAKLAŞIMLARI VE STANDART UYARINCA KAYDİLEŞTİRİLMESİ %D 2017 %J DİCLE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ %P 1309-4602-2587-0106 %V 7 %N 14 %R %U
ISNAD OTLU, Fikret , ÇENBERLİTAŞ, İbrahim . "TFRS 13 ÇERÇEVESİNDE GERÇEĞE UYGUN DEĞER YAKLAŞIMLARI VE STANDART UYARINCA KAYDİLEŞTİRİLMESİ". DİCLE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ 7 / 14 (December 2017): 345-362.
AMA OTLU F , ÇENBERLİTAŞ İ . TFRS 13 ÇERÇEVESİNDE GERÇEĞE UYGUN DEĞER YAKLAŞIMLARI VE STANDART UYARINCA KAYDİLEŞTİRİLMESİ. DİCLE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ. 2017; 7(14): 345-362.
Vancouver OTLU F , ÇENBERLİTAŞ İ . TFRS 13 ÇERÇEVESİNDE GERÇEĞE UYGUN DEĞER YAKLAŞIMLARI VE STANDART UYARINCA KAYDİLEŞTİRİLMESİ. DİCLE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ. 2017; 7(14): 362-345.