Journal of Duzce University Health Sciences Institute
Cover Image
e-ISSN 2146-443X | Period Tri-annual | Founded: 2010 | Publisher Duzce University |

70.008

313.402

From Editors,

    Journal of Duzce University Health Sciences Institute (J DU Health Sci Inst) started its publication life in January 2011. It is published every four months in January, May and September. Research studies in the field of research are being evaluated from the original research, review, case report and other (editorial comment / discussion, letter to the editor, scientific letter, surgical technique, distinctive diagnosis, original images, diagnosis evaluations?, medical book reviews, question- answers) from health field researches. Applications of Health Sciences Institute, Faculty of Dentistry, Faculty of Pharmacy, Faculty of Medicine, Faculty of Veterinary, Faculty of Sport Sciences, Faculty of Health Sciences / School of Health and other health researchers are accepted. Our journal is an open-access journal electronic publishing with e-ISSN: 2146-443X. All scientific writings are accessible to all users without any institutional fees. Our journal is registered with "Turkish Citation Index""TR Index (TUBITAK/ULAKBIM)""Turkish Medline National Health Sciences Periodical Publications Database""Google Scholar”, "Directory of Open Access Journal (DOAJ)""Index Copernicus""Google Scholar""Academic Resource Index (ResearchBib)", "Sobiad", "Scientific Indexing Services (SIS)", "ROAD""Scientific World Index (SCIWIN)and "CiteFactor"It is of great importance that our authors make references to the studies published in the national journals in order to make scientific studies more widely known and to contribute to national publishing.  

     Best Regards,

Journal of Duzce University Health Sciences Institute

e-ISSN 2146-443X | Period Tri-annual | Founded: 2010 | Publisher Duzce University |
Cover Image

70.008

313.402

From Editors,

    Journal of Duzce University Health Sciences Institute (J DU Health Sci Inst) started its publication life in January 2011. It is published every four months in January, May and September. Research studies in the field of research are being evaluated from the original research, review, case report and other (editorial comment / discussion, letter to the editor, scientific letter, surgical technique, distinctive diagnosis, original images, diagnosis evaluations?, medical book reviews, question- answers) from health field researches. Applications of Health Sciences Institute, Faculty of Dentistry, Faculty of Pharmacy, Faculty of Medicine, Faculty of Veterinary, Faculty of Sport Sciences, Faculty of Health Sciences / School of Health and other health researchers are accepted. Our journal is an open-access journal electronic publishing with e-ISSN: 2146-443X. All scientific writings are accessible to all users without any institutional fees. Our journal is registered with "Turkish Citation Index""TR Index (TUBITAK/ULAKBIM)""Turkish Medline National Health Sciences Periodical Publications Database""Google Scholar”, "Directory of Open Access Journal (DOAJ)""Index Copernicus""Google Scholar""Academic Resource Index (ResearchBib)", "Sobiad", "Scientific Indexing Services (SIS)", "ROAD""Scientific World Index (SCIWIN)and "CiteFactor"It is of great importance that our authors make references to the studies published in the national journals in order to make scientific studies more widely known and to contribute to national publishing.  

     Best Regards,

Volume 9 - Issue 2 - May 2019
 1. Evaluation of Clinical and Epidemiological Characteristics of Tularemia Suspected Cases in Kastamonu between 2014-2017 years
  Pages 45 - 48
  Hasan Tahsin GÖZDAŞ, Abdullah Onur GÖKSEL
 2. Paramedik Öğrencilerinin Biyoterörizm İle Biyolojik Ajanlara İlişkin Bilgi ve Görüşlerinin İncelenmesi
  Pages 49 - 56
  Hatice DEMİRAĞ, Sevilay HİNTİSTAN, Esin SEVGİ DOĞAN, Aynur Aynur CİN, Birgül TUNCAY
 3. Kalça Kırığı Nedeniyle Cerrahi Tedavi Uygulanan 65 Yaş Üstü Hastaların Bir Yıllık Mortalite Oranları
  Pages 57 - 60
  Yalçın TURHAN, Mehmet ARICAN
 4. Doğum Şeklinin Gençlerin Sağlık Durumu ile İlişkisi
  Pages 61 - 66
  Gizem GÜNEŞ ÖZTÜRK, Zekiye KARAÇAM, Kardelen TAZEGÜL, Leyla Nur KESER
 5. Hipokalsemi Olan Hastalarda Serum Kalsiyum Düzeylerinin İyonize ve Düzeltilmiş Kalsiyum ile İlişkisi
  Pages 67 - 70
  Özlem DOĞAN
 6. Ebelik Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ile Öz Etkililik Yeterlik Düzeyleri Arasındaki İlişki
  Pages 71 - 75
  Keziban AMANAK, İlayda DEMİRKOL, Zeliha KURU
 7. Fizyoterapistlerin İş Yüküne Bağlı Kas-İskelet Sistemi Yaralanmalarının Sağlık Hizmeti Sunumu Üzerine Etkileri
  Pages 76 - 85
  İlknur ARSLAN, Elif ATICI
 8. Nazogastrik Tüp Uygulama Öğretiminde Yenilikçi Bir Yaklaşım: NAZO-AR
  Pages 86 - 90
  Merdiye ŞENDİR, Hamiyet KIZIL
 9. Multiple Sklerozisde Biyotin Kullanımının Etkileri
  Pages 91 - 94
  Tuğçe TÜCCAR, Tuğba KÜÇÜKKASAP CÖMERT
 10. Geciktirilmiş Umbilikal Kordon Klemplemenin Yenidoğan Sağlığına Etkisi
  Pages 95 - 101
  Gonca KARATAŞ BARAN, Sevil ŞAHİN
 11. 65 Yaş Üstü Kadınlarda Jinekolojik Sorunlar
  Pages 102 - 105
  Huri GÜVEY