Year 2019, Volume 7, Issue 1, Pages 321 - 344 2019-03-29

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MEDYASINDA ETİK SORUNSALI: KÜRTAJ DAVASI HABERLERİ ÖRNEĞİ
ETHICS ISSUE IN THE TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS MEDIA: A SAMPLE ANALYSIS OF ‘THE ABORTION CASE’ NEWS ITEMS

Gülay Asit [1]

62 98

Günümüzde medya organları bir yandan etik kodlar doğrultusunda hareket etmek bir yandan da her işletmenin birincil amacı olan kar elde edebilmek arasında sıkışıp kalmışlardır. Denetleme ve kontrol mekanizmasının olmadığı durumlarda etik kodlardan uzaklaşma bu ikilemde sık karşılaşılan bir durumdur. Hele ki toplumda infial yaratan suçla ilgili haberlerde böyle durumlarla daha çok karşılaşılmaktadır. Bu çalışmada medyada yer alan haberlerin mesleki etik kodlara ne ölçüde uyduğu ortaya koyulmaya çalışılmış, bu bağlamda KKTC medyasının etiği sorgulanmıştır. Araştırmada öncelikle KKTC medyasına yönelik etik uygulamalar irdelenmiştir. Daha sonra ülke genelinde büyük yankı uyandıran “kürtaj davası” haberleri bu uygulamalarla ilişkilendirilerek analiz edilmiştir. Kürtaj davası, Girne’de bir klinikte yasal süresinin çok üstünde olan gebeliklerin sonlandırılmasıyla ilgili olup, kamuoyunda büyük tepki toplamış bir davadır. Çalışmanın örneklemi 26 Şubat-1 Mart 2016 tarihinde internette yayınlanan e-gazetelerde çıkan konuyla ilgili haberlerdir. Çalışmada nitel araştırmaya yöntemlerinden betimsel analiz kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre ilgili haberler verilirken meslek etiği göz ardı edilmiştir. KKTC’de medya etiğini sağlamaya yönelik oluşturulan Medya Etik Kurulunun yayınladığı “Gazetecilik Meslek İlkeleri”nin aksine bir tutum izlendiği, haber ve yorumun birbirine karıştığı sonucuna ulaşılmıştır.

Today, the media organs are torn between implementing codes of ethics and being able to make profit, which is the primary goal of every enterprise. Deviation from ethical codes when there is no supervision mechanism in place is highly common in this dilemma. Such cases are all the more prominent in the news items prepared on crimes that cause public indigance. In identifying the extent to which news items with press coverage comply with code of professional conduct, the study challenges TRNC media’s overall ethics. The study firstly examines practices of ethics adopted by the TRNC media. It then offers an analysis of “the abortion lawsuit”, which has had nation-wise repercussions, in association with these practices. The study sample is composed of related news items published in various web-based e-newspaper issues released from February 26 to March 1, 2016. The abortion case has attracted much public interest as it was concerned with the termination of those pregnancies at a clinic located in Kyrenia that extended beyond the legally designated period of time. The analysis revealed that code of professional conduct has been disregarded in the reporting of the said news. As a qualitative method, descriptive analysis was implemented in the study. Contrary to the "Principles of Professional Journalism" published by the Media Ethics Committee for the purpose of establishing ethics in the TRNC media, it was concluded that the news reports examined indicated elements of subjective interpretation.

 • Aristoteles (2015). Nikamokhas’a Etik. (Çev: Saffet Babür), Ankara: BilgeSu YayıncılıkAtılgan, Eylem Ümit (2010). Yargı Haberleri. (Editörler), Bülent Çaplı ve Hakan Öncel. Televizyon Haberciliğinde Etik, Ankara: Fersa Matbaacılık s.269-290
 • Barut, B.(2000).Haber Ve Yorum Düzleminde Türk Basınının Objektiflik Analizi. Journal Of Social Science, 10(2), s. 145-162
 • Centel, Nur (1994). Dürüst Yargılama ve Medya Bakımından Demokrasi Kültürü. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 49(03), s.57-72
 • Çaplı, Bülent (2002). Medya ve Etik, Ankara: İmge Kitabevi
 • Demir, Gökhan Yavuz (2011). “Medya,” “ve,” Etik”: Bir Oksimoron Analizi. U.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, s. 243-253
 • Erdoğan, İ. (2006). Medya ve Etik: Eleştirel Bir Giriş. İletişim kuram ve araştırma dergisi, (23) Yaz-Güz 2006, s. 1-26. http://www.irfanerdogan.com/ethics/medyaetik2007.pdf (Erişim Tarihi 24.05.2016)
 • İrvan, Süleyman (2006). Kıbrıslı Türk Gazetecilerin Mesleki ve Etik Değerleri. Küresel İletişim Dergisi, (1), Bahar‐2006. http://irep.emu.edu.tr:8080/jspui/bitstream/11129/583/1/K%C4%B1br%C4%B1sl%C4%B1%20T%C3%BCrk%20Gazetecilerin%20Mesleki%20ve%20Etik%20De%C4%9Ferleri.pdf (Erişim Tarihi:12.05.2016)
 • Kıbrıs Postası Gazetesi (26/02/2016) http://www.kibrispostasi.com/index.php/cat/35/news/183848/PageName/KIBRIS_HABERLERI (Erişim Tarihi 23.05.2016)
 • Taş, Oğuzhan (2010). Medya Etiğinin Tarihsel Gelişimi, (Editörler), Bülent Çaplı ve Hakan Öncel. Televizyon Haberciliğinde Etik, Ankara: Fersa Matbaacılık s.3-23
 • Türk Dil Kurumu Sözlüğü http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_karsilik&arama=kelime&guid=TDK.GTS.573dbf47734e15.72922954 (Erişim Tarihi: 30.05.2016)
 • Türk Dil Kurumu Sözlüğü http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.574e083a3c72d3.15175862 (Erişim Tarihi 31.05.2016)
 • Ada Basını, http://www.adabasini.com/
 • Gündem Kıbrıs, http://www.gundemkibris.com/
 • Kıbrıs 7/24, http://www.kibris7/24.com/
 • KKTC Medya, http://www.kktcmedya.com/
 • Haber Kıbrıs, http://www.haberkibris.com/
 • Kıbrıs Postası, http://www.kibrispostasi.com/
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Mart/March 2019
Journal Section Articles
Authors

Author: Gülay Asit (Primary Author)
Institution: GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: March 29, 2019

Bibtex @research article { e-gifder424181, journal = {Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi}, issn = {2146-3301}, eissn = {2146-3301}, address = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {321 - 344}, doi = {10.19145/e-gifder.424181}, title = {KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MEDYASINDA ETİK SORUNSALI: KÜRTAJ DAVASI HABERLERİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Asit, Gülay} }
APA Asit, G . (2019). KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MEDYASINDA ETİK SORUNSALI: KÜRTAJ DAVASI HABERLERİ ÖRNEĞİ. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 7 (1), 321-344. DOI: 10.19145/e-gifder.424181
MLA Asit, G . "KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MEDYASINDA ETİK SORUNSALI: KÜRTAJ DAVASI HABERLERİ ÖRNEĞİ". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 7 (2019): 321-344 <http://dergipark.org.tr/e-gifder/issue/44615/424181>
Chicago Asit, G . "KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MEDYASINDA ETİK SORUNSALI: KÜRTAJ DAVASI HABERLERİ ÖRNEĞİ". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 7 (2019): 321-344
RIS TY - JOUR T1 - KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MEDYASINDA ETİK SORUNSALI: KÜRTAJ DAVASI HABERLERİ ÖRNEĞİ AU - Gülay Asit Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.19145/e-gifder.424181 DO - 10.19145/e-gifder.424181 T2 - Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 321 EP - 344 VL - 7 IS - 1 SN - 2146-3301-2146-3301 M3 - doi: 10.19145/e-gifder.424181 UR - https://doi.org/10.19145/e-gifder.424181 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MEDYASINDA ETİK SORUNSALI: KÜRTAJ DAVASI HABERLERİ ÖRNEĞİ %A Gülay Asit %T KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MEDYASINDA ETİK SORUNSALI: KÜRTAJ DAVASI HABERLERİ ÖRNEĞİ %D 2019 %J Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi %P 2146-3301-2146-3301 %V 7 %N 1 %R doi: 10.19145/e-gifder.424181 %U 10.19145/e-gifder.424181
ISNAD Asit, Gülay . "KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MEDYASINDA ETİK SORUNSALI: KÜRTAJ DAVASI HABERLERİ ÖRNEĞİ". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 7 / 1 (March 2019): 321-344. https://doi.org/10.19145/e-gifder.424181
AMA Asit G . KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MEDYASINDA ETİK SORUNSALI: KÜRTAJ DAVASI HABERLERİ ÖRNEĞİ. e-gifder. 2019; 7(1): 321-344.
Vancouver Asit G . KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MEDYASINDA ETİK SORUNSALI: KÜRTAJ DAVASI HABERLERİ ÖRNEĞİ. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 2019; 7(1): 344-321.