Ekonomi Bilimleri Dergisi
Cover Image
ISSN 1309-8020 | e-ISSN 1309-8020 | Period Biannually | Founded: 2009 | Publisher Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği |

42.942

122.482

Ekonomi Bilimleri Dergisi (EBD)

ISSN 1309 -8020

Ekonomi Bilimleri Dergisi (EBD) aşağıdaki indexing/abstracting servislerinde  kayıtlıdır.
 

| IBSS :  International Bibliography of the Social Sciences (Proquest) |  EBSCO |  Ulrich's Periodical Directory |  Scientific Indexing Services | |Genamics | Infobase Index  | Citefactor   |  UR Electronics Journals Library | |ASOS Index  |  Google Scholar   |  Akademik Dizin    |  Sobiad Atıf  | 


Amaç ve Kapsam


Ekonomi Bilimleri Dergisi (EBD), Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SoBiAD) tarafından Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki kez yayınlanan hakemli bir dergidir. Sadece Türkçe makaleler  yayın için kabul edilmektedir.


Ekonomi Bilimleri Dergisi (EBD), ekonomi biliminin tüm alt disiplinlerinde  hazırlanmış teorik-analitik-ampirik araştırmalar ve incelemelere açık bir dergidir.


Açık Erişim Politikası


Açık erişimin bilginin evrensel kullanımını arttırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğuracağı düşüncesinden hareketle, Ekonomi Bilimleri Dergisi (EBD) Açık Erişim politikasını benimsemiştir. Dergi, yazarlardan devraldığı ve yayımladığı içerikle ilgili telif haklarından, bilimsel içeriğe evrensel Açık Erişimin (Open Access) desteklenmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, bilinen standartlarda kaynak olarak gösterilmesi koşuluyla, ticari kullanım amacı ve içerik değişikliği dışında kalan tüm kullanım (bağlantı verme, kopyalama, baskı alma, herhangi bir fiziksel ortamda çoğaltma ve dağıtma vb.) haklarını bedelsiz kullanıma sunmaktadır. İçeriğin ticari amaçlı kullanımı için yayınevinden yazılı izin alınması gereklidir.


Ücretsiz Yayın


Ekonomi Bilimleri Dergisi (EBD), ‘nde makale yayınlanması için yazarlardan hiçbir ücret talep edilmemektedir.


Yazarların Sorumlulukları


Yazarların makalelerini dergi web sayfasında sunulan yazım kurallarına ve örnek şablona göre hazırlamaları gerekir. Yazarların, hakem raporlarında belirtilen düzeltmeleri zamanında yapmaları beklenir.


Etik İlkeler


Ekonomi Bilimleri Dergisi (EBD)’nde yer alan etik görev ve sorumluluklarda Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından kabul edilen ve yayınlanan ilkeler benimsenmektedir.


Yazarlardan aşağıda belirtilen etik kurallara uymaları beklenmektedir.


 • Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

 • Yazalar makalelerinde kullandıkları tüm alıntılarına referans vermiş olmalıdır.

 • Yazarlar makaleye bilimsel katkı verdiklerini garanti etmelidir.

 • Yazarlar makalenin başka bir kişi ya da kurumun fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini, intihal içermediğini ve kendi çalışmaları olduğunu garanti etmelidir.

 • Makalede adı geçen tüm yazarlar, gönderilen ve yayınlanan makaleler üzerinde eşit sorumluluğa sahiptir.

 • Yazışmadan sorumlu yazar adı geçen tüm ortak yazarların yayına ve ortak yazar olarak adlandırılmaya razı olduğunu garanti etmelidir. Çalışmaya önemli bilimsel ve yazınsal katkı sağlayan tüm kişiler ortak yazar olarak adlandırılmalıdır.

 • Yazarlar gerekli görülmesi halinde makalede yer alan veri setlerine ulaşımı sağlamalıdır.


Hakemlik Süreci


·       Makaleler, hakemler tarafından altı ölçüt –bazı ölçütlerin belirli türdeki bildirilere uygulanamaması halinde daha az- dikkate alınarak değerlendirilir. Hakem değerlendirme formunun   bir örneği dergi web sayfasında sunulmuştur. Söz konusu form örneğini  bilgisayarınıza indirebilirsiniz.


·       Hakemlerin raporları tamamlandıktan sonra yazılar, Yayın Kurulu'nun onaylaması durumunda yayıma hazır hale gelir ve kabul sırası dikkate alınarak uygun görülen sayıda yayımlanır.

 

·       Makaleler yayınlanmadan önce  turnit-in ve/veya iThenticate intihal yazılımları ile kontrol edilmektedir.


Ekonomi Bilimleri Dergisi

ISSN 1309-8020 | e-ISSN 1309-8020 | Period Biannually | Founded: 2009 | Publisher Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği |
Cover Image

42.942

122.482

Ekonomi Bilimleri Dergisi (EBD)

ISSN 1309 -8020

Ekonomi Bilimleri Dergisi (EBD) aşağıdaki indexing/abstracting servislerinde  kayıtlıdır.
 

| IBSS :  International Bibliography of the Social Sciences (Proquest) |  EBSCO |  Ulrich's Periodical Directory |  Scientific Indexing Services | |Genamics | Infobase Index  | Citefactor   |  UR Electronics Journals Library | |ASOS Index  |  Google Scholar   |  Akademik Dizin    |  Sobiad Atıf  | 


Amaç ve Kapsam


Ekonomi Bilimleri Dergisi (EBD), Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SoBiAD) tarafından Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki kez yayınlanan hakemli bir dergidir. Sadece Türkçe makaleler  yayın için kabul edilmektedir.


Ekonomi Bilimleri Dergisi (EBD), ekonomi biliminin tüm alt disiplinlerinde  hazırlanmış teorik-analitik-ampirik araştırmalar ve incelemelere açık bir dergidir.


Açık Erişim Politikası


Açık erişimin bilginin evrensel kullanımını arttırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğuracağı düşüncesinden hareketle, Ekonomi Bilimleri Dergisi (EBD) Açık Erişim politikasını benimsemiştir. Dergi, yazarlardan devraldığı ve yayımladığı içerikle ilgili telif haklarından, bilimsel içeriğe evrensel Açık Erişimin (Open Access) desteklenmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, bilinen standartlarda kaynak olarak gösterilmesi koşuluyla, ticari kullanım amacı ve içerik değişikliği dışında kalan tüm kullanım (bağlantı verme, kopyalama, baskı alma, herhangi bir fiziksel ortamda çoğaltma ve dağıtma vb.) haklarını bedelsiz kullanıma sunmaktadır. İçeriğin ticari amaçlı kullanımı için yayınevinden yazılı izin alınması gereklidir.


Ücretsiz Yayın


Ekonomi Bilimleri Dergisi (EBD), ‘nde makale yayınlanması için yazarlardan hiçbir ücret talep edilmemektedir.


Yazarların Sorumlulukları


Yazarların makalelerini dergi web sayfasında sunulan yazım kurallarına ve örnek şablona göre hazırlamaları gerekir. Yazarların, hakem raporlarında belirtilen düzeltmeleri zamanında yapmaları beklenir.


Etik İlkeler


Ekonomi Bilimleri Dergisi (EBD)’nde yer alan etik görev ve sorumluluklarda Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından kabul edilen ve yayınlanan ilkeler benimsenmektedir.


Yazarlardan aşağıda belirtilen etik kurallara uymaları beklenmektedir.


 • Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

 • Yazalar makalelerinde kullandıkları tüm alıntılarına referans vermiş olmalıdır.

 • Yazarlar makaleye bilimsel katkı verdiklerini garanti etmelidir.

 • Yazarlar makalenin başka bir kişi ya da kurumun fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini, intihal içermediğini ve kendi çalışmaları olduğunu garanti etmelidir.

 • Makalede adı geçen tüm yazarlar, gönderilen ve yayınlanan makaleler üzerinde eşit sorumluluğa sahiptir.

 • Yazışmadan sorumlu yazar adı geçen tüm ortak yazarların yayına ve ortak yazar olarak adlandırılmaya razı olduğunu garanti etmelidir. Çalışmaya önemli bilimsel ve yazınsal katkı sağlayan tüm kişiler ortak yazar olarak adlandırılmalıdır.

 • Yazarlar gerekli görülmesi halinde makalede yer alan veri setlerine ulaşımı sağlamalıdır.


Hakemlik Süreci


·       Makaleler, hakemler tarafından altı ölçüt –bazı ölçütlerin belirli türdeki bildirilere uygulanamaması halinde daha az- dikkate alınarak değerlendirilir. Hakem değerlendirme formunun   bir örneği dergi web sayfasında sunulmuştur. Söz konusu form örneğini  bilgisayarınıza indirebilirsiniz.


·       Hakemlerin raporları tamamlandıktan sonra yazılar, Yayın Kurulu'nun onaylaması durumunda yayıma hazır hale gelir ve kabul sırası dikkate alınarak uygun görülen sayıda yayımlanır.

 

·       Makaleler yayınlanmadan önce  turnit-in ve/veya iThenticate intihal yazılımları ile kontrol edilmektedir.