Journal of Researchs in Education Science and Technology
Cover Image
ISSN 2548-0286 | e-ISSN 2548-0286 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Ahmet Oğuz AKTÜRK |

Eğitim Bilim ve Teknoloji Araştırmaları Dergisi (EBTAD) ulusal bilimsel ve hakemli bir çevrimiçi dergi olarak yılda iki kez yayınlanmaktadır. Bu dergide, araştırmanın sonuçlarını yansıtan, kabul edilebilir yüksek bilimsel kalitesi olan, bilimsel gözlem ve inceleme türünde araştırma makaleleri yayınlanmaktadır. Bu derginin hedef kitlesi öğretmenler, öğrenciler ve eğitim fakültelerinin alan eğitiminde (fen eğitimi, sosyal bilimler eğitimi, matematik eğitimi ve teknoloji eğitimi gibi) ile çeşitli alanlarda (fen bilimleri, sosyal bilimler ve teknoloji gibi) çalışan bilim insanlarıdır. Bu dergide, hedef kitle nitelikli bilimsel çalışmalardan yararlanabilir. Yayın dili Türkçe’dir. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin daha önce yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere herhangi bir yere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Dergide yayınlanan makalelerin içeriğinden ve sonuçlarından makalenin yazarları sorumludur. Yayınlanmak üzere gönderilen makalelerde Eğitim Bilim ve Teknoloji Araştırmaları Dergisinin (EBTAD) telif hakkı vardır.

Abstracting and Indexing: Türk Eğitim İndeksi (TEI), Akademik Dizin, Google Scholar

Lütfen dergi ile iletişimde ebtadergi@gmail.com e-posta adresini kullanınız.

ISSN: 2548-0286


Journal of Researchs in Education Science and Technology

ISSN 2548-0286 | e-ISSN 2548-0286 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Ahmet Oğuz AKTÜRK |
Cover Image

8.464

11.320

Eğitim Bilim ve Teknoloji Araştırmaları Dergisi (EBTAD) ulusal bilimsel ve hakemli bir çevrimiçi dergi olarak yılda iki kez yayınlanmaktadır. Bu dergide, araştırmanın sonuçlarını yansıtan, kabul edilebilir yüksek bilimsel kalitesi olan, bilimsel gözlem ve inceleme türünde araştırma makaleleri yayınlanmaktadır. Bu derginin hedef kitlesi öğretmenler, öğrenciler ve eğitim fakültelerinin alan eğitiminde (fen eğitimi, sosyal bilimler eğitimi, matematik eğitimi ve teknoloji eğitimi gibi) ile çeşitli alanlarda (fen bilimleri, sosyal bilimler ve teknoloji gibi) çalışan bilim insanlarıdır. Bu dergide, hedef kitle nitelikli bilimsel çalışmalardan yararlanabilir. Yayın dili Türkçe’dir. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin daha önce yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere herhangi bir yere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Dergide yayınlanan makalelerin içeriğinden ve sonuçlarından makalenin yazarları sorumludur. Yayınlanmak üzere gönderilen makalelerde Eğitim Bilim ve Teknoloji Araştırmaları Dergisinin (EBTAD) telif hakkı vardır.

Abstracting and Indexing: Türk Eğitim İndeksi (TEI), Akademik Dizin, Google Scholar

Lütfen dergi ile iletişimde ebtadergi@gmail.com e-posta adresini kullanınız.

ISSN: 2548-0286