Editorial Advisory Board

Prof. Dr. Meral AVCI

İstanbul Üniversitesi     

Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Doç. Dr. Arife KARADAĞ

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi  

Coğrafya Bölümü

Doç. Dr. M. Kirami ÖLGEN

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi  

Coğrafya Bölümü

Prof. Dr. Füsun BAYKAL

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Coğrafya Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi  Aylin KARADAŞ

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Coğrafya Bölümü

Prof. Dr. Ertuğ ÖNER 

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Coğrafya Bölümü

Prof. Dr. Marcel BAZIN

21 Rue des Carmlites

Reims/FRANCE              

Prof. Dr. Ayhan KAYA

İstanbul Bilgi Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Uluslar arası İl. Bl.

Doç. Dr. Semahat ÖZDEMİR

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Prof. Dr. Helmut BRÜCKNER

Fachbereich Geographie der Philipps-                      

Universität Marburg-Lahn / GERMANY

Prof. Dr. İlhan KAYAN

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi  

Coğrafya Bölümü Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Nazmiye ÖZGÜÇ

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Coğrafya Bölümü Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Suna DOĞANER

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Coğrafya Bölümü

Prof. Dr. Dieter KELLETAT

Universität-GH Essen, FB 9 – Geographisches Institut, Universitätsstr. Essen / GERMANY

Prof. Dr. E. Murat ÖZGÜR

Anakara Üniversitesi

DTCF, Coğrafya Bölümü 

Prof. Dr. Gözde EMEKLİ

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi  

Coğrafya Bölümü

Prof. Dr. Sibel ECEMİŞ KILIÇ

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi  Lütfi İhsan SEZER

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi  

Coğrafya Bölümü Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ecmel ERLAT

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi  

Coğrafya Bölümü

Prof. Dr. Hülya KOÇ

Dokuz Eylül Üniversitesi

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi  İlkay SÜDAŞ

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Coğrafya Bölümü

Prof. Dr. Işıl  KARPAT AKTUĞLU

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi  

Reklamcılık Bölümü

Prof. Dr. Asaf KOÇMAN                   

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Coğrafya Bölümü Emekli Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Theano TERKENLI

University of the Aegean,

Department of Geography, Mytilíni, GREECE

Prof. Dr. Elli HEIKKILÄ

Institute of Migration

Turku, FINLAND

Dr. Öğr. Üyesi  Levent UNCU

Bilecik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

Coğrafya Bölümü

Dr. Stephane DE TAPIA                     

Universite Marc Bloch UMR

CNRS, FRANCE

Prof. Dr. Mehmet SOMUNCU

Ankara Üniversitesi

DTCF, Coğrafya Bölümü 

Prof. Dr. John C. KRAFT                                          

310 - 3rd Street Schwenksville PA

19473-USA

Prof. Dr. Murat TÜRKEŞ

İstatistik Bölümü Bağlantılı 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Şevket IŞIK

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi  

Coğrafya Bölümü

Prof. Dr. Yusuf KURUCU

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi  

Toprak Bölümü 

Dr. Öğr. Üyesi  Doğukan DOĞU YAVAŞLI      

Ahi Evran Üniversitesi                          

Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü              

Prof. Dr. Adnan KAPLAN

Ziraat Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Prof. Dr. Mustafa MUTLUER

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi  

Coğrafya Bölümü

Doç. Dr. Mustafa YAKAR

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi

Coğrafya Bölümü

Prof. Dr. Nevzat GÜMÜŞ

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fak. 
Sosyal Bilgiler Eğitimi

Prof. Dr. Selver ÖZÖZEN KAHRAMAN

Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. 

Coğrafya Bölümü

Doç. Dr. Hasan ÇUKUR

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fak. 
Sosyal Bilgiler ve Türkçe Eğitimi

Doç. Dr. Semra SÜTGİBİ

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi