Year 2016, Volume 3, Issue 3, Pages 0 - 0 2016-09-30

Yeşilyurt-Gündüzbey (Malatya, Türkiye) Çevresindeki Lütesiyen Yaşlı Yeşilyurt Grubunun Sedimantolojik ve Paleontolojik Özellikleri
The Sedimentological Features of Lutetian-aged Yeşilyurt Group at the Yeşilyurt - Gündüzbey Area (Malatya, Turkey)

Ali Müjdat ÖZKAN [1]

393 307

Çalışma alanındaki stratigrafik istif mermer ve şistten ibaret Karbonifer-Triyas yaşlı Malatya metamorfikleri ile başlar ve Maastrihtiyen yaşlı Gündüzbey grubu tarafından uyumsuzlukla örtülür. Gündüzbey grubu, konglomera ve kumtaşından oluşan Kızılgüney formasyonu ile türbiditik kumtaşı arakatkılı kireçtaşı-marn ardalanmasından oluşan Kapullu formasyonundan ibarettir. İstif, Kapullu formasyonunu uyumsuzlukla örten Zorbon, Yukarıbanazı ve Gedik formasyonlarını içeren Lütesiyen yaşlı Yeşilyurt grubu ile devam eder. Zorbon formasyonu konglomera aratabakalı kumtaşı ve çamurtaşından oluşurken, Yukarıbanazı formasyonu olistolit ve konglomera arakatkılı kumtaşı-şeyl ardalanmasından oluşmaktadır. Gedik formasyonu resifal kireçtaşı, kiltaşı ve marndan ibarettir ve kumtaşı aratabakalı Pliyosen yaşlı Beylerderesi formasyonu tarafından uyumsuzlukla üstlenir. Kuvaterner yaşlı alüvyon bölgedeki kendisinden yaşlı bütün birimleri uyumsuz olarak örter. Gedik formasyonunda saçınımlı olarak erken dolomitleşme gelişmiştir. 

Abstract:The stratigraphic sequence in the study area starts with Carboniferous-Triassic the Malatya Metamorphics, which are composed of marble and schist, covered unconformably by the Maastrichtian Gündüzbey Group. The Group includes Kızılgüney Formation with conglomerate and sandstones, and Kapullu Formation containing limestone-marl alternations, with turbiditic sandstone intercalations. The sequence continues with the Lutetian Yeşilyurt Group includes Zorbon, Yukarıbanazı and Gedik Formations, overlying unconformably the Kapullu Formation. The Zorbon Formation is composed of conglomerate interbedded with sandstone and mudstone while the Yukarıbanazı Formation consists of sandstone and shale alternation with intercalations of conglomerates and olistolithes. The Gedik Formation is composed of reefal limestone, claystone and marl, and underlies the Pliocene Beylerderesi Formation including conglomerate interbedded with sandstone. The Quaternary alluvium unconformably overlies all the units in the region. Early dolomitization occurred as disseminated in the Gedik Formation.  

Sedimantoloji, Lütesiyen, Yeşilyurt, denizel, resif, havza
  • . Özkan, A. M. 1990, Yeşilyurt (Malatya) doloyının paleontolojik incelemesi, S.Ü. Fen Bil. Enst., Yüksek Lisans Tezi, 72 s., Konya.
  • . Önal, M., Şahinci, A., Gözübol, A. M. 1986, Yeşilyurt-Çelikhan (Malatya-Adıyaman) dolayının hidrojeolojik incelemesi, Jeoloji Mühendisliği, 29, 5-12.
  • . Reeckmann, A. and Friedman, G. M. 1982, Exploration for carbonate petroleum reservoirs, John Wiley and Sons, New York, 213 p.
  • . Varol, B. and Matsumoto, R. 2005, Early and late dolomites in the carbonate platform: An
  • example from Middle Devonian carbonates of the Taurus Mountains, south-central Turkey, N.Jb.
  • Miner. Abh., 181/2, 135-145.
  • . Land, L. S. 1985, The origin of massive dolomite, Jour. Geol. Educ., 33, 112-115.
  • . Lee, Y. I. and Friedman, G. M. 1987, Deep-burial dolomitization in the Lower Ordovician Ellenburger Group carbonates in west Texas and southeastern New Mexico, Jour. Sedim. Petrol., 57, 544-557.
  • . Tucker, M. E. and Wright, V. P. 1990, Carbonate sedimentology, Blackwell Scien. Publ., Oxford, 482 p.
Primary Language en
Subjects Engineering
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Ali Müjdat ÖZKAN

Bibtex @research article { ecjse258564, journal = {El-Cezeri Journal of Science and Engineering}, issn = {2148-3736}, eissn = {2148-3736}, address = {Prof.Dr. Selami ŞAŞMAZ}, year = {2016}, volume = {3}, pages = {0 - 0}, doi = {10.31202/ecjse.258564}, title = {The Sedimentological Features of Lutetian-aged Yeşilyurt Group at the Yeşilyurt - Gündüzbey Area (Malatya, Turkey)}, key = {cite}, author = {ÖZKAN, Ali Müjdat} }
APA ÖZKAN, A . (2016). The Sedimentological Features of Lutetian-aged Yeşilyurt Group at the Yeşilyurt - Gündüzbey Area (Malatya, Turkey). El-Cezeri Journal of Science and Engineering, 3 (3), 0-0. DOI: 10.31202/ecjse.258564
MLA ÖZKAN, A . "The Sedimentological Features of Lutetian-aged Yeşilyurt Group at the Yeşilyurt - Gündüzbey Area (Malatya, Turkey)". El-Cezeri Journal of Science and Engineering 3 (2016): 0-0 <http://dergipark.org.tr/ecjse/issue/24390/258564>
Chicago ÖZKAN, A . "The Sedimentological Features of Lutetian-aged Yeşilyurt Group at the Yeşilyurt - Gündüzbey Area (Malatya, Turkey)". El-Cezeri Journal of Science and Engineering 3 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - The Sedimentological Features of Lutetian-aged Yeşilyurt Group at the Yeşilyurt - Gündüzbey Area (Malatya, Turkey) AU - Ali Müjdat ÖZKAN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.31202/ecjse.258564 DO - 10.31202/ecjse.258564 T2 - El-Cezeri Journal of Science and Engineering JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 3 IS - 3 SN - 2148-3736-2148-3736 M3 - doi: 10.31202/ecjse.258564 UR - https://doi.org/10.31202/ecjse.258564 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 El-Cezeri Journal of Science and Engineering The Sedimentological Features of Lutetian-aged Yeşilyurt Group at the Yeşilyurt - Gündüzbey Area (Malatya, Turkey) %A Ali Müjdat ÖZKAN %T The Sedimentological Features of Lutetian-aged Yeşilyurt Group at the Yeşilyurt - Gündüzbey Area (Malatya, Turkey) %D 2016 %J El-Cezeri Journal of Science and Engineering %P 2148-3736-2148-3736 %V 3 %N 3 %R doi: 10.31202/ecjse.258564 %U 10.31202/ecjse.258564
ISNAD ÖZKAN, Ali Müjdat . "The Sedimentological Features of Lutetian-aged Yeşilyurt Group at the Yeşilyurt - Gündüzbey Area (Malatya, Turkey)". El-Cezeri Journal of Science and Engineering 3 / 3 (September 2016): 0-0. https://doi.org/10.31202/ecjse.258564