Year 2019, Volume 6, Issue 1, Pages 108 - 117 2019-01-31

Sürdürülebilir Bir Çevre İçin Karbon Ayak izi Tespiti: MAKÜ Bucak Sağlık Yüksekokulu Örneği

Kazım KUMAŞ [1] , Ali Özhan AKYÜZ [2] , Muhammad ZAMAN [3] , Afşin GÜNGÖR [4]

101 425

Dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli gündem maddelerinin başında sera gazı salınımları gelmektedir. Sanayi devriminin başlaması ile doğal iklim değişimleri yaşanmış ve buna ilave olarak insan faaliyetlerinin de iklimi etkilediği yepyeni bir döneme girilmiştir. Dünyada küresel ısınma ve iklim değişikliği tehdidine karşı düşük karbonlu ekonomiye geçmeye yönelik adımlar atılmakta ve çalışmalar yapılmaktadır. Küresel ısınmaya doğrudan etki eden CO2 gazının hesaplanabilmesi yapılan çalışmalarda karbon ayak izi kavramı ortaya çıkarılmıştır. Atmosferdeki CO2 miktarının artması ile birlikte araştırmacılar farklı alanlarda karbon ayak izi hesaplama çalışmalarına yönelmişlerdir.

 

Bu çalışmada Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Sağlık Yüksekokuluna ait karbon ayak izi hesabı yapılmıştır. Karbon ayak izi hesabı için Annex 2014 hesaplama kriterleri kullanmış ve yıllık karbon ayak izi miktarı tespit edilmiştir. Karbon ayak izi tespitinde toplam elektrik enerjisi tüketimi, ısınma değerleri, personelin ve öğrencilerin günlük ulaşım değerleri, kullanılan personele ait olan araçların yakıt türleri gibi veriler göz önünde bulundurulmuştur.
Karbon ayak izi, sera gazı salınımı, iklim değişikliği
 • [1] Rana R., Ingrao C., Lombardi M., Tricase C., “GreenhouseGas Emissions Of An Agro-Biogas Energy System: Estimation Under The Renewable Energy Directive”, Science of The Total Environment, 2016,550,1182-1195.
 • [2] Özçelik G.,. “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Kampüsü’nün Enerji ve Karbon Ayak İzi Açısından Değerlendirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 76sayfa, (2017).
 • [3] Bonamente E., Pelliccia L., Merico C.M., The Multifunctional Environmental Energy Tower: Carbon Footprint and Land Use Analysis of an Integrated Renewable Energy Plant, Sustainability, 2015 (7): 13564-13584.
 • [4] Güller S., “Muğla Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Karbon Ayak İzinin Değerlendirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 90sayfa, (2018).
 • [5] Letete T.C.M., Mungwe N.W., Guma M., Marquard A.,. Carbon footprint of the University of Cape Town. Journal of Energy in Southern Africa, 2011, 22(2), 2-12.
 • [6] Aroonsrimorakot S., Yuwareeb C., Arunlertareeb C., Hutajareornb R., Buaditb T., Carbon Footprint of Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University, Salaya Campus. Science direct APCBEE Procedia, 2013(5),175-180.
 • [7] Turanlı A.M., Estimation of Carbon Footprint: A Case Study For Middle East Technical University, Yüksek Lisans Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi,122sayfa,(2015).
 • [8] Sreng R., Gümrükçüoğlu Yigit M., Carbon footprint studies on Esentepe Campus of Sakarya University, Turkey in 2015, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2017, 21(5), 1095-1099.
 • [9] Binboğa G., Ünal A., Sürdürülebilirlik Ekseninde Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin Karbon Ayak İzinin Hesaplanmasına Yönelik Bir Araştırma, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2018, 21,187-202.
 • [10] Kaypak Ş., “Ekolojik Ayak İzinden Çevre Barışına Bakmak”, Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 2013,6 (1),154-159.
 • [11] Yaka İ. F., Koçer A., Güngör A.,“Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Karbon Ayak İzinin Tespiti”, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2015,12(3), 37-45.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-2348-4664
Author: Kazım KUMAŞ
Institution: BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9265-7293
Author: Ali Özhan AKYÜZ
Institution: BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Muhammad ZAMAN
Country: Pakistan


Orcid: 0000-0002-4245-7741
Author: Afşin GÜNGÖR (Primary Author)
Institution: BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: January 31, 2019

Bibtex @research article { ecjse459478, journal = {El-Cezeri Journal of Science and Engineering}, issn = {2148-3736}, eissn = {2148-3736}, address = {Prof.Dr. Selami ŞAŞMAZ}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {108 - 117}, doi = {10.31202/ecjse.459478}, title = {Sürdürülebilir Bir Çevre İçin Karbon Ayak izi Tespiti: MAKÜ Bucak Sağlık Yüksekokulu Örneği}, key = {cite}, author = {KUMAŞ, Kazım and AKYÜZ, Ali Özhan and ZAMAN, Muhammad and GÜNGÖR, Afşin} }
APA KUMAŞ, K , AKYÜZ, A , ZAMAN, M , GÜNGÖR, A . (2019). Sürdürülebilir Bir Çevre İçin Karbon Ayak izi Tespiti: MAKÜ Bucak Sağlık Yüksekokulu Örneği. El-Cezeri Journal of Science and Engineering, 6 (1), 108-117. DOI: 10.31202/ecjse.459478
MLA KUMAŞ, K , AKYÜZ, A , ZAMAN, M , GÜNGÖR, A . "Sürdürülebilir Bir Çevre İçin Karbon Ayak izi Tespiti: MAKÜ Bucak Sağlık Yüksekokulu Örneği". El-Cezeri Journal of Science and Engineering 6 (2019): 108-117 <http://dergipark.org.tr/ecjse/issue/43039/459478>
Chicago KUMAŞ, K , AKYÜZ, A , ZAMAN, M , GÜNGÖR, A . "Sürdürülebilir Bir Çevre İçin Karbon Ayak izi Tespiti: MAKÜ Bucak Sağlık Yüksekokulu Örneği". El-Cezeri Journal of Science and Engineering 6 (2019): 108-117
RIS TY - JOUR T1 - Sürdürülebilir Bir Çevre İçin Karbon Ayak izi Tespiti: MAKÜ Bucak Sağlık Yüksekokulu Örneği AU - Kazım KUMAŞ , Ali Özhan AKYÜZ , Muhammad ZAMAN , Afşin GÜNGÖR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31202/ecjse.459478 DO - 10.31202/ecjse.459478 T2 - El-Cezeri Journal of Science and Engineering JF - Journal JO - JOR SP - 108 EP - 117 VL - 6 IS - 1 SN - 2148-3736-2148-3736 M3 - doi: 10.31202/ecjse.459478 UR - https://doi.org/10.31202/ecjse.459478 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 El-Cezeri Journal of Science and Engineering Sürdürülebilir Bir Çevre İçin Karbon Ayak izi Tespiti: MAKÜ Bucak Sağlık Yüksekokulu Örneği %A Kazım KUMAŞ , Ali Özhan AKYÜZ , Muhammad ZAMAN , Afşin GÜNGÖR %T Sürdürülebilir Bir Çevre İçin Karbon Ayak izi Tespiti: MAKÜ Bucak Sağlık Yüksekokulu Örneği %D 2019 %J El-Cezeri Journal of Science and Engineering %P 2148-3736-2148-3736 %V 6 %N 1 %R doi: 10.31202/ecjse.459478 %U 10.31202/ecjse.459478
ISNAD KUMAŞ, Kazım , AKYÜZ, Ali Özhan , ZAMAN, Muhammad , GÜNGÖR, Afşin . "Sürdürülebilir Bir Çevre İçin Karbon Ayak izi Tespiti: MAKÜ Bucak Sağlık Yüksekokulu Örneği". El-Cezeri Journal of Science and Engineering 6 / 1 (January 2019): 108-117. https://doi.org/10.31202/ecjse.459478
AMA KUMAŞ K , AKYÜZ A , ZAMAN M , GÜNGÖR A . Sürdürülebilir Bir Çevre İçin Karbon Ayak izi Tespiti: MAKÜ Bucak Sağlık Yüksekokulu Örneği. ECJSE. 2019; 6(1): 108-117.
Vancouver KUMAŞ K , AKYÜZ A , ZAMAN M , GÜNGÖR A . Sürdürülebilir Bir Çevre İçin Karbon Ayak izi Tespiti: MAKÜ Bucak Sağlık Yüksekokulu Örneği. El-Cezeri Journal of Science and Engineering. 2019; 6(1): 117-108.