Year 2019, Volume 6, Issue 1, Pages 140 - 155 2019-01-31

Aventurin Sırlarına Genel Bir Bakış
A General Review on Aventurine Glazes

Bekir KARASU [1] , Beyza SARICAOĞLU [2]

50 212

Sır, seramik bünyeyi ince bir tabaka halinde kaplayarak onun üzerinde ergiyen cam veya camsı oluşumdur. Seramik sırlarında aranan en büyük özellik, üzerine çekildikleri bünyeyle normal koşullarda fiziksel ve kimyasal bağlar kurmalarıdır. Sırlar ortak karakteristiklerine göre değerlendirilerek çeşitli sınıflandırmalara tabi tutulmuşlardır (bileşimlerine göre firitli ve firitsiz; optik özelliklerine göre saydam (şeffaf), örtücü (opak), kristal; yüzey özelliklerine göre; parlak, mat, krakle (çatlaklı), toplanmalı, akıcı, kristalin, aventurin, redüksiyon sırları gibi). Bu makalede kristalin sır grubuna ait, yüksek alkalili ve kuvarslı sırların demir, bakır ya da krom oksit ile doyurulmaları sonucu elde edilen aventurin sırlardan bahsedilmektedir.

Glaze is a glassy layer covering ceramic substrates as a thin film (approx. 100 micro meter). The most desired property seeked for in ceramic glazes is to form physical and chemical bonds with substrates onto which they are applied under normal conditions. Glazes can be classified according to common characteristics (depending on composition: fritted and fritless; in terms of optical properties: transparent, opaque, crystalline; with surface properties: glossy, crackle, fluid, matte, crystalline, aventurine, reduction glazes etc.). In the present paper it will be mentioned about aventurine glazes belonging to crystalline glaze group and formed as a result of saturation of high alkali and quartz based glazes with iron, copper or chromium oxides.

 • [1] Dinsdale, A., “Potterry science: Materials, process, and products”, Ellis Horwood Limited, Newyork, p.166, 1986.
 • [2] Singer, F., German, W. L., “Ceramic glazes”, Borax Consolidated Limited, London SWI, 1971.
 • [3] “Seramik ve cam teknolojisi: Sır hazırlama”, T. C. Milli Eğitim Bakanlığı, MEGEP (Meslekî Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi), Ankara 2007.
 • [4] Wiehweger, F., “Recipe book I for glazes + colours”, Second Addition, Verlag des Sprechsaal, 1959.
 • [5] Parmelee, C. W., “Ceramic glazes”, Cahners Publishing Company Inc., Chicago 3, 1973.
 • [6] İşman, F., “Seramik teknolojisi, sır, seramik boyaları ve seramik dekorasyon teknikleri”, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu, Teknik Yayınlar Serisi I, İstanbul, 1969.
 • [7] Haldeman, V.K., “Aventurine glazes”, J. Amer.. Cer. Soc., No: 11, 824, 1924.
 • [8] Genç, P., “Aventurin oluşturabilen bakır, demir ve krom oksitlerle yapılan sır araştırmaları (1000 °C–1200 °C)”, Sanatta Yeterlilik Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, 1994.
 • [9] Genç, S., Kurt, T., “Etibank Bandırma boraks fabrikası atığının aventurin sır bünyelerinde alternatif hammadde olarak kullanımı”, SDÜ ART–E, Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, Cilt:10, Sayı:19, 187–202, Mayıs/Haziran’17.
 • [10] http://mavisir.blogspot.com/2011/01/bulutun-ciftligi-2-my-sons-farm-2.html (Erişim Tarihi: 06.07.2018).
 • [11]https://yandex.com.tr/gorsel/search?text=history%20of%20aventurine%20pottery&img_url=https%3A%2F%2Fi.ebayimg.com%2F00%2Fs%2FMTYwMFgxMjI0%2Fz%2F5VQAAOSw~e5ZXk-v%2F%24_57.JPG%3Fset_id%3D8800005007&pos=1&rpt=simage&lr=103835 (Erişim Tarihi: 06.07.2018).
 • [12]https://yandex.com.tr/gorsel/search?img_url=https%3A%2F%2Fi.ebayimg.com%2F00%2Fs%2FMTEwMFgxMTM0%2Fz%2FeLwAAOSw1-5bDIOt%2F%24_57.JPG%3Fset_id%3D8800005007&p=8&text=history%20of%20aventurine%20pottery&pos=343&lr=103835&rpt=simage (Erişim Tarihi: 06.07.2018).
 • [13]https://yandex.com.tr/gorsel/search?p=9&text=avanturine%20ceramic%20items&img_url=https%3A%2F%2Fimg0.etsystatic.com%2F123%2F0%2F12022855%2Fil_340x270.928313084_izo5.jpg&pos=362&rpt=simage&lr=103835 (Erişim Tarihi: 11.09.2018).
 • [14]https://yandex.com.tr/gorsel/search?p=1&text=avanturine%20ceramics&img_url=https%3A%2F%2Fimg0.etsystatic.com%2F101%2F1%2F7445160%2Fil_570xN.840197592_37s0.jpg&pos=48&rpt=simage&lr=103835 (Erişim Tarihi: 11.09.2018).
 • [15]https://yandex.com.tr/gorsel/search?p=8&text=avanturine%20pots&img_url=https%3A%2F%2Fimg1.etsystatic.com%2F034%2F0%2F9360270%2Fil_340x270.585787899_s97d.jpg&pos=352&rpt=simage&lr=103835 (Erişim Tarihi: 11.09.2018).
 • [16]https://yandex.com.tr/gorsel/search?p=2&text=avanturine%20ceramic%20items&img_url=https%3A%2F%2Fimg0.etsystatic.com%2F109%2F0%2F5514095%2Fil_340x270.889457216_8wgf.jpg&pos=103&rpt=simage&lr=103835 (Erişim Tarihi: 11.09.2018).
 • [17] Reed, J. S., “Principles of ceramics processing”, John Wiley & Sons Inc., Newyork, 1995.
 • [18] Pincus, A. G., Davies, D. H., “Raw materials in the glass industry, part 1”, Ashlee Publishing Co., 1983.
 • [19] Pincus, A. G., Davies, D. H., “Raw materials in the glass industry, part 2”, Ashlee Publishing Co., 1983.
 • [20] Cerit, A. M., “Üretim ve tasarım”, Makine Mühendisliği El Kitabı, Cilt 1, TMMOB, Ekim 1994.
 • [21] Ergene, L., “Geçmişten günümüze bakır maden”, Kuşak Ofset, 2007.
 • [22] https://yandex.com.tr/gorsel/search?p=2&text=bak%C4%B1r%20oksit&lr=103835 (Erişim Tarihi 06.07.2018).
 • [23] Sarı, H. S., “Düşük dereceli (750 °C–1020 °C) kromatlı sırlar”, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Seramik Ana Sanat Dalı, 2010.
 • [24]https://www.bing.com/images/search?q=%c3%a7inko+oksit+tozu&FORM=HDRSC2 (Erişim Tarihi 06.07.2018).
 • [25] lisanskimya.balikesir.edu.tr/~n10423/Cr2O3Eldes20veIlgiliMaddeler.pdf (Erişim Tarihi 06.07.2018).
 • [26] Frmtr/kimya/2757007demir elementinin özellikleri (Erişim Tarihi 06.07.2018).
 • [27] Taylor, J. R., Bull, A. C., “Ceramic glaze technology”, Pergamon Press, 44, 1986.
 • [28] https://www.turkcebilgi.com/krom (Erişim Tarihi 11.09.2018).
 • [29]https://yandex.com.tr/gorsel/search?img_url=http%3A%2F%2Fwww.xmditaichemicals.com%2FContent%2Fupload%2F2017271562%2F201711101301055521282.jpg&p=1&text=potasyum%20oksit&pos=50&lr=103835&rpt=simage(Erişim Tarihi 13.09.2018).
 • [30]https://yandex.com.tr/gorsel/search?text=bor%20oksit&img_url=https%3A%2F%2Fimg.diytrade.com%2Fcdimg%2F627162%2F4572734%2F0%2F1193752356%2FAlumina_powder.jpg&pos=3&rpt=simage (Erişim Tarihi 06.07.2018).
 • [31]https://yandex.com.tr/gorsel/search?p=1&text=g%C3%BCm%C3%BC%C5%9F%20nitrat&img_url=https%3A%2F%2Fsc01.alicdn.com%2Fkf%2FHTB1zJbmOFXXXXb5XXXXq6xXFXXX8%2FSantech-New-Product-Indium-Nitrate-With-Good.jpg&pos=54&rpt=simage (Erişim Tarihi 06.07.2018).
 • [32] webhatti.com/kimya/58505-bor bileşikleri (Erişim Tarihi 06.07.2018).
 • [33]https://yandex.com.tr/gorsel/search?text=bor%20oksit&img_url=http%3A%2F%2Fru.hongjinchemical.com%2Fuploads%2F201712869%2Fp201706141516030839325.jpg&pos=1&rpt=simage (Erişim Tarihi 06.07.2018).
 • [34]https://yandex.com.tr/gorsel/search?p=1&text=silisyum%20dioksit&img_url=https%3A%2F%2Fhmicronpowder.com%2Fmedia%2Fimg%2Fuploads%2Fmaterials%2FSilica%2520%25282%2529.jpg&pos=59&rpt=simage (Erişim Tarihi 06.07.2018).
 • [35] Wang, Y., Yu, S., Chu, J., Chen, D., Chen, J., “Study on the copper and iron coexisted coloring glaze and the mechanism of the fambe”, Journal of the European Ceramic Society 38, 3681–3688, 2018.
 • [36]https://yandex.com.tr/gorsel/search?p=1&text=copper%20aventurine%20ceramic%20items&img_url=https%3A%2F%2Fimg0.etsystatic.com%2F052%2F0%2F7832342%2Fil_340x270.708259854_oilx.jpg&pos=73&rpt=simage&lr=103835 (Erişim Tarihi 13.09.2018).
 • [37] the-wunder-store.com/p/v-nason-italian-copper-fleck-aventurine-blue-vase-273270117351 (Erişim Tarihi 13.09.2018).
 • [38] Silakate, S., Wannagon, A., Nuntiya, A., “Influence of ferric oxide on the crystallization of Li–Zn ferrite anorthite andhematite phases at low temperature ceramic glaze”, Journal of the European Ceramic Society 35, 2183–2188, 2015.
 • [39] Wannagon, A., Prasanphan, S., Sanguanpak, S., “Characterization of Li–Zn–Fe crystalline phases in low temperature ceramic glaze”, Journal of the European Ceramic Society 33, 653–660, 2013.
 • [40] https://hobiseramik.com/product.php?product_id=1297 (Erişim Tarihi 06.07.2018).
 • [41] Takashima, H., “Behaviour of Cr3+ and Fe3+ ions in the gahnite crystallized from zinc opaque glazes”, Ceramics International, Vol. 8, Issue 2, pp. 74–76, 1982.
 • [42] Yurdakul, H., Turan, S., Ozel, E., “The mechanism for the colur change of iron chromium black pigments in glazes through transmission electron microscopy techniques”, Dyes and Pigments 91, 126–133, 2011.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Bekir KARASU (Primary Author)
Institution: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Country: Turkey


Author: Beyza SARICAOĞLU
Institution: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: January 31, 2019

Bibtex @review { ecjse460093, journal = {El-Cezeri Journal of Science and Engineering}, issn = {2148-3736}, eissn = {2148-3736}, address = {Prof.Dr. Selami ŞAŞMAZ}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {140 - 155}, doi = {10.31202/ecjse.460093}, title = {Aventurin Sırlarına Genel Bir Bakış}, key = {cite}, author = {KARASU, Bekir and SARICAOĞLU, Beyza} }
APA KARASU, B , SARICAOĞLU, B . (2019). Aventurin Sırlarına Genel Bir Bakış. El-Cezeri Journal of Science and Engineering, 6 (1), 140-155. DOI: 10.31202/ecjse.460093
MLA KARASU, B , SARICAOĞLU, B . "Aventurin Sırlarına Genel Bir Bakış". El-Cezeri Journal of Science and Engineering 6 (2019): 140-155 <http://dergipark.org.tr/ecjse/issue/43039/460093>
Chicago KARASU, B , SARICAOĞLU, B . "Aventurin Sırlarına Genel Bir Bakış". El-Cezeri Journal of Science and Engineering 6 (2019): 140-155
RIS TY - JOUR T1 - Aventurin Sırlarına Genel Bir Bakış AU - Bekir KARASU , Beyza SARICAOĞLU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31202/ecjse.460093 DO - 10.31202/ecjse.460093 T2 - El-Cezeri Journal of Science and Engineering JF - Journal JO - JOR SP - 140 EP - 155 VL - 6 IS - 1 SN - 2148-3736-2148-3736 M3 - doi: 10.31202/ecjse.460093 UR - https://doi.org/10.31202/ecjse.460093 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 El-Cezeri Journal of Science and Engineering Aventurin Sırlarına Genel Bir Bakış %A Bekir KARASU , Beyza SARICAOĞLU %T Aventurin Sırlarına Genel Bir Bakış %D 2019 %J El-Cezeri Journal of Science and Engineering %P 2148-3736-2148-3736 %V 6 %N 1 %R doi: 10.31202/ecjse.460093 %U 10.31202/ecjse.460093
ISNAD KARASU, Bekir , SARICAOĞLU, Beyza . "Aventurin Sırlarına Genel Bir Bakış". El-Cezeri Journal of Science and Engineering 6 / 1 (January 2019): 140-155. https://doi.org/10.31202/ecjse.460093
AMA KARASU B , SARICAOĞLU B . Aventurin Sırlarına Genel Bir Bakış. ECJSE. 2019; 6(1): 140-155.
Vancouver KARASU B , SARICAOĞLU B . Aventurin Sırlarına Genel Bir Bakış. El-Cezeri Journal of Science and Engineering. 2019; 6(1): 155-140.