Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 215 - 237 2018-12-30

Burnout Syndrome: An Examination on Academic Staff
Tükenmişlik Sendromu: Akademik Personel Üzerinde Bir İnceleme

Eda YALÇIN [1]

62 169

Regulation of differentiations for burnout levels, demographic variables and academic level burnout levels of training staff in the study. Burnout syndrome is defined as a syndrome in which individuals are faced with colleagues, desensitizations to individuals, and personal achievement. This negatively affected the individual's internalization.

Within the scope of the study, the burnout levels of the academicians in Karabük University Faculty of Economics and Administrative Sciences are determined and the burnout level is investigated by considering the physical emotional and behavioral dimension of the burnout concept. The burnout syndrome scale, which is frequently referred to in the literature, is used in the research. In the last part of the study, the results of the questionnaires are analyzed and evaluated and suggestions for fighting burnout are presented within the framework of these evaluations.

Çalışmada akademik personelin tükenmişlik seviyelerinin, demografik değişkenlere ve unvanına göre tükenmişlik seviyelerindeki farklılaşmaların belirlenmesi amaçlanmaktadır. Tükenmişlik sendromu, bireylerin karşı karşıya çalıştığı mesleklerde, kendilerini duygusal açıdan tükenmiş hissetmeleri, meslekleri dolayısıyla karşılaştıkları insanlara karşı duyarsızlaşmaları ve kişisel başarılarında azalma gibi görülen bir sendrom olarak tanımlanmaktadır. Bu bilgilerin ışığında tükenmişliğin, bireyin iç kaynaklarını olumsuz etkilediği varsayılmakta ve tükenmişliğe neden olan unsurlar önemli bir araştırma konusu haline gelmektedir.

Çalışma kapsamında Karabük Üniversitesi İİBF, İşletme ve Mühendislik Fakültesi’ndeki akademisyenlerin tükenmişlik düzeyleri saptanmakta ve tükenmişlik kavramın bedensel, duygusal ve davranışsal boyutu dikkate alınarak tükenmişlik düzeyleri araştırılmaktadır. Araştırmada, literatürde sıkça başvurulan tükenmişlik sendromu ölçeği kullanılmaktadır. Çalışmanın son bölümünde anket sonuçları analiz edilmekte, değerlendirilmekte ve bu değerlendirmeler çerçevesinde tükenmişlikle mücadele etmeye yönelik öneriler sunulmaktadır.

  • ARDIÇ, Kadir, POLATCI, Sema (2008), Tükenmişlik Sendromu Akademisyenler Üzerinde Bir Uygulama (GOÜ Örneği), Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt.10, Sayı.2, S.69-96ARDIÇ, Kadir, POLATCI, Sema (2009), Tükenmişlik Sendromu ve Madalyonun Öbür Yüzü: İşle Bütünleşme, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Sayı.32, Ocak-Haziran, S.21-46ARI SAĞLAM, Güler, BAL ÇINA, Emine (2008), Tükenmişlik Kavramı Birey ve Örgütler Açısından Önemi, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt.15, Sayı.1, S.131-148CAN, Ahmet, TİYEK, Ramazan (2015), Tükenmişlik Sendromu: Akademik Personel Üzerinde Bir Uygulama, Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt.4, Sayı.1, S.72-92DEMİR, Rıza, TÜRKMEN, Erman, DOĞAN, Altan (2015), Akademisyenlerin Tükenmişlik Düzeylerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi, Dergi Park, Cilt.1, Sayı.4, S.986-1008ESMERAY, Ayşe, YOĞUN, Erçen (2000), Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri Mersin İlinde Karşılaştırılmalı Bir İnceleme, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, S.1-8GÜNEŞ, İlkay, BAYRAKTAROĞLU, Serkan, KUTANİS ÖZEN, Rana (2009), Çalışanların Örgütsel Bağlılık ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki: Bir Devlet Üniversitesi Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt.14, Sayı.3, S.481-497HELVACI, Ilter, TURHAN, Mithat (2013), Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi: Silifke’de Görev Yapan Sağlık Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma, İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, Cilt.1, Sayı.4, S.58-68KUTANİS, Rana, KARAKİRAZ, Ahmet (2013), Akademisyenlerde Tükenmişliğin Kopenhag Tükenmişlik Envanteri (CBI) ile Ölçülmesi: Bir Devlet Üniversitesi Örneği, İşletme Bilimi Dergisi, Cilt.1, Sayı.2, S. 13-30OKUTAN, Elvan, YILDIZ, Şule, KONUK, Filiz (2013), İş Hayatında Tükenmişlik Sendromu: Finans ve Muhasebe Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesine İlişkin Bir Çalışma, Cilt.3, Sayı.2, S.1-17ÖREN, Nihal, TÜRKOĞLU, Hayriye (2006), Öğretmen Adaylarında Tükenmişlik, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İlke), Sayı.16, Bahar, S.1-10SÜRGEVİL, Olca, BUDAK, Gülay (2005), Tükenmişlik ve Tükenmişliği Etkileyen Örgütsel Faktörlerin Analizine İlişkin Akademik Personel Üzerinde Bir Uygulama, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt.20, Sayı.2, S.95-108ÜNGÜREN, Engin, DOĞAN, Hulusi, ÖZMEN, Mehmet, TEKİN, Akgün Ömer (2010), Otel Çalışanlarının Tükenmişlik ve İş Tatmin Düzeyleri İlişkisi, Yaşar Üniversitesi Dergisi, Cilt.15, Sayı.5, S.2922-2937YILMAZ, V., ÇELİK, H., E. (2009), Lisrel ile Yapısal Eşitlik Modellemesi-1, Pegem Akademi Yayınları, Ankara
Primary Language tr
Subjects Management
Published Date Aralık
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2315-0525
Author: Eda YALÇIN (Primary Author)
Institution: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 30, 2018

Bibtex @research article { econder480591, journal = {Econder International Academic Journal}, issn = {}, eissn = {2602-3806}, address = {Hayrettin KESGİNGÖZ}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {215 - 237}, doi = {10.35342/econder.480591}, title = {Tükenmişlik Sendromu: Akademik Personel Üzerinde Bir İnceleme}, key = {cite}, author = {YALÇIN, Eda} }
APA YALÇIN, E . (2018). Tükenmişlik Sendromu: Akademik Personel Üzerinde Bir İnceleme. Econder International Academic Journal, 2 (2), 215-237. DOI: 10.35342/econder.480591
MLA YALÇIN, E . "Tükenmişlik Sendromu: Akademik Personel Üzerinde Bir İnceleme". Econder International Academic Journal 2 (2018): 215-237 <http://dergipark.org.tr/econder/issue/40036/480591>
Chicago YALÇIN, E . "Tükenmişlik Sendromu: Akademik Personel Üzerinde Bir İnceleme". Econder International Academic Journal 2 (2018): 215-237
RIS TY - JOUR T1 - Tükenmişlik Sendromu: Akademik Personel Üzerinde Bir İnceleme AU - Eda YALÇIN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.35342/econder.480591 DO - 10.35342/econder.480591 T2 - Econder International Academic Journal JF - Journal JO - JOR SP - 215 EP - 237 VL - 2 IS - 2 SN - -2602-3806 M3 - doi: 10.35342/econder.480591 UR - https://doi.org/10.35342/econder.480591 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Econder International Academic Journal Tükenmişlik Sendromu: Akademik Personel Üzerinde Bir İnceleme %A Eda YALÇIN %T Tükenmişlik Sendromu: Akademik Personel Üzerinde Bir İnceleme %D 2018 %J Econder International Academic Journal %P -2602-3806 %V 2 %N 2 %R doi: 10.35342/econder.480591 %U 10.35342/econder.480591
ISNAD YALÇIN, Eda . "Tükenmişlik Sendromu: Akademik Personel Üzerinde Bir İnceleme". Econder International Academic Journal 2 / 2 (December 2019): 215-237. https://doi.org/10.35342/econder.480591
AMA YALÇIN E . Tükenmişlik Sendromu: Akademik Personel Üzerinde Bir İnceleme. Econder. 2018; 2(2): 215-237.
Vancouver YALÇIN E . Tükenmişlik Sendromu: Akademik Personel Üzerinde Bir İnceleme. Econder International Academic Journal. 2018; 2(2): 237-215.