Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 238 - 249 2018-12-30

Corruption in Turkey
Türkiye’de Yolsuzluk

Fatma Zehra TAN [1] , Şenol ÇEKİNMEZ [2] , Mustafa Eren EROL [3]

94 207

Today, degeneration is observed in many areas, because moral judgments, social values ​​and ethical codes are becoming increasingly unconcerned. In the world which is transparent with the influence of technology and media elements, these degenerations clearly show itself in public institutions. Corruption, which is one of the most important of these public problems, creates a climate of insecurity against public officials and the state by disrupting the peace of the public, such as a poisonous gas that is insidious. Therefore, the subject of the study is selected as corruption perception in Turkey. For this purpose, 2016 SELDI report and 2017 Transparency International report are used for data analysis. According to the results of the evaluation, the perception of corruption is related to the legal principles and understanding of the state, freedom of the press, the power of non-governmental organizations, freedom of association and freedom of expression.

Günümüzde ahlaki yargıların, toplumsal değerlerin ve etik kodların giderek umursanmaz bir hal alması sebebi ile birçok alanda yozlaşma görülmektedir. Teknoloji ve medya unsurlarının etkisi ile şeffaflaşan dünyada bu yozlaşmalar kamu kurumlarında da kendisini açık bir şekilde göstermektedir. Bu kamusal problemlerin en önemlilerinden biri olan yolsuzluk, sinsice yayılan zehirli bir gaz gibi toplumun huzurunu bozarak kamu görevlileri ve devlete karşı ciddi bir güvensizlik ortamı oluşturmaktadır. Buna binaen çalışmanın konusu, Türkiye’de yolsuzluk algısı olarak seçilmiştir. Bu amaç doğrultusunda 2016 SELDI’nin (Kalkınma ve Entegrasyon için Güneydoğu Avrupa Liderliği) raporu ve 2017 Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency International) raporu üzerinde veri analizi yöntemi kullanılmıştır. Değerlendirme sonuçlarına göre yolsuzluk algısının, devletin hukuksal ilkeleri ve anlayışı, basın özgürlüğü, sivil toplum örgütlerinin gücü, örgütlenme ve ifade özgürlüğü gibi konularla ilişkili olduğu anlaşılmaktadır.

 • Ağca, İ. K. (2008). Eleştirel Bir Yaklaşımla Uluslararası Örgütlerin Yolsuzlukla Mücadele Srtatejileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: T.C Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslar Arası İlişkiler Anabilim Dalı.
 • Atsız, H. N. (2017). Türk Ülküsü. İstanbul: Ötüken.
 • Aydın, İ. (2010). Yönetimde Etik Dışı Davranışlar. Ankara: Pegem.
 • Aykın, H. (2017, Nisan 15). Kasım 27, 2018 tarihinde Vergi Dosyası: https://vergidosyasi.com/2017/04/15/rusvetin-nedenleri-ekonomik-etkileri-ve-rusvetle-mucadele/ adresinden alındı
 • Çevikbaş, R. (2006, Nisan 20). Yönetimde Etik Ve Yozlaşma. İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 20(1).
 • Çoban, O. (1999). Bir Siyasi Yozlaşma Türü Olarak Rüşvet ve Ekonomik Etkileri. Journal of Political Sciences, 0(20).
 • Gürsoy, Ş. (2001, Ocak-Nisan). Bir Yolsuzluk Türünün Sosyo-Kültürel Çözümlemesi: Rüşvet. Dini Araştırmalar, 3, 9.
 • Haldun, İ. (1989). Mukaddime (Cilt 2). (Z. K. Ugan, Çev.) İstanbul: Milli Eğitim Yayınları.
 • Kamu İhale Kurumu. (2018). Kamu Alımları İzleme Raporu. Kamu İhale Kurumu. Ankara: Kurumsal Gelişim ve Araştıma Dairesi Başkanlığı.
 • Özsemerci, K. (2003, Ekim). Türk Kamu Yönetinminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri. Sayıştay Araştırma/İnceleme/Çeviri Dizisi.
 • TDK. (2018). Türk Dil Kurumu. Kasım 27, 2018 tarihinde http://www.tdk.gov.tr/ adresinden alındı
 • Turan, E. (2014). Kamu Yönetiminde Yolsuzluk Olgusu. Tasav.
 • Uluslararası Şeffaflık Derneği. (2018, 2 21). (Transparency International) 12 3, 2018 tarihinde Transparency International: http://www.seffaflik.org/cpi2017/ adresinden alındı
Primary Language tr
Subjects Management
Published Date Aralık
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-1554-6500
Author: Fatma Zehra TAN
Institution: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

Orcid: 0000-0003-3462-4076
Author: Şenol ÇEKİNMEZ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2640-6506
Author: Mustafa Eren EROL
Institution: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date: December 30, 2018

Bibtex @review { econder501870, journal = {Econder International Academic Journal}, issn = {}, eissn = {2602-3806}, address = {Hayrettin KESGİNGÖZ}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {238 - 249}, doi = {10.35342/econder.501870}, title = {Türkiye’de Yolsuzluk}, key = {cite}, author = {TAN, Fatma Zehra and ÇEKİNMEZ, Şenol and EROL, Mustafa Eren} }
APA TAN, F , ÇEKİNMEZ, Ş , EROL, M . (2018). Türkiye’de Yolsuzluk. Econder International Academic Journal, 2 (2), 238-249. DOI: 10.35342/econder.501870
MLA TAN, F , ÇEKİNMEZ, Ş , EROL, M . "Türkiye’de Yolsuzluk". Econder International Academic Journal 2 (2018): 238-249 <http://dergipark.org.tr/econder/issue/40036/501870>
Chicago TAN, F , ÇEKİNMEZ, Ş , EROL, M . "Türkiye’de Yolsuzluk". Econder International Academic Journal 2 (2018): 238-249
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Yolsuzluk AU - Fatma Zehra TAN , Şenol ÇEKİNMEZ , Mustafa Eren EROL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.35342/econder.501870 DO - 10.35342/econder.501870 T2 - Econder International Academic Journal JF - Journal JO - JOR SP - 238 EP - 249 VL - 2 IS - 2 SN - -2602-3806 M3 - doi: 10.35342/econder.501870 UR - https://doi.org/10.35342/econder.501870 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Econder International Academic Journal Türkiye’de Yolsuzluk %A Fatma Zehra TAN , Şenol ÇEKİNMEZ , Mustafa Eren EROL %T Türkiye’de Yolsuzluk %D 2018 %J Econder International Academic Journal %P -2602-3806 %V 2 %N 2 %R doi: 10.35342/econder.501870 %U 10.35342/econder.501870
ISNAD TAN, Fatma Zehra , ÇEKİNMEZ, Şenol , EROL, Mustafa Eren . "Türkiye’de Yolsuzluk". Econder International Academic Journal 2 / 2 (December 2019): 238-249. https://doi.org/10.35342/econder.501870
AMA TAN F , ÇEKİNMEZ Ş , EROL M . Türkiye’de Yolsuzluk. Econder. 2018; 2(2): 238-249.
Vancouver TAN F , ÇEKİNMEZ Ş , EROL M . Türkiye’de Yolsuzluk. Econder International Academic Journal. 2018; 2(2): 249-238.