Aim

Edebî Eleştiri Dergisi (Journal of Literary Criticism) published semi-annual in April and October. Only articles in literature are published in the journal. The aim of the Journal of Literary Criticism is to give a new breath to literature studies. In this context, studies will be focused on studies which are the manifestation of critical reading.

Scope

Edebî Eleştiri Dergisi yayınlanacak her sayıda nicelikten çok niteliğe yer vermeyi hedef edinmektedir. Dergimize gönderilen yazılan herhangi bir şekilde başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir mecraya gönderilmemiş olması gerekmektedir. Lisansüstü tezlerden ya da kongre/sempozyum vb. bilimsel toplantılarda sunulmuş bildirilerden üretilen makaleler, bu hususa dair açıklama konulması şartı ile yayınlanabilir. Derginin yayım dili Türkçe olmakla birlikte Editörün ve yayın kurulunun uygun görmesi durumunda İngilizce makalelere de yer verilebilir. Dergimizde araştırma, derleme, çeviri makalelerinin yanı sıra kitap tanıtımlarına da yer verilmektedir.

Makalelerin değerlendirmeye alınabilmesi ve yayımlanabilmesi her şeyden önce editörlerin makale hakkında konu ve kapsam bakımından dergiye uygunluk kararı vermesine bağlıdır. Dolayısıyla editörün konu ve kapsam bakımından uygun görmediği makaleler hakem sürecine geçmeksizin reddedilebilir. Bununla birlikte bir makelenin hakemlerden olumlu rapor alması o makalenin kesin olarak yayınlanacağı anlamına gelmemektedir. Editör, yayın kurulu ya da alan editörünün kararı doğrultusunda;hakemlerden olumlu rapor gelse bile bir makalenin yayınlanmamasına karar verebilir. Ancak böyle bir durumda editör söz konusu gerekçeyi yazara bildirmekle yükümlüdür. Kitap tanıtımları editörün kararıyla yayımlanır.

Yazarlar dergimize gönderecekleri yazıların şekil açısından dergimize uygunluğundan sorumludur. Editörler şekil açısından uygun olmayan makaleyi doğrudan reddedebilir. Yazarlar dergimize gönderecekleri çalışmalarında kaynakçayı, doğrudan kullanılan ve faydalanılan olmak üzere iki ayrı başlık altında oluşturabilirler. Doğrudan kullanılmayan bir kaynak sadece faydalanılan başlığı altında gösterilebilir.

Dergide yayınlanan olan yazıların bütün sorumluluğu yazara aittir. Dergide yayınlanan bir makaleden faydalanılacaksa muhakkak bilimsel ölçütlere uygun olarak atıfta bulunulmalıdır.  Mayıs 2018 tarihi itibariyle dergimize gönderilen yazılar iThenticate taramasından geçirilecektir. Bu tarama ve Editör kararı doğrultusunda bir makalenin reddedilmesine veya yayınlanmamasına karar verilebilecektir. 

Dergimize gönderilecek yazılar Office 2010 ve üstü bir Word dosyasında hazırlanmış olmalıdır. Yazılar sisteme yüklenirken herhangi bir şekilde yazarın isim, adres, kurum vb. bilgilerine yer verilmemelidir. Bu şekilde bilgi verilen yazılar doğrudan reddedilecektir.

Yazarların makalenin sürecini sadece online olarak takip etmesi gerekmektedir. Gerekli durumlarda sadece teknik konularda problemler için editöre yazı yazılabilir. Bunun dışında makalenin hakem sürecindeki işleyişine ilişkin olarak hiçbir şekilde editöre yazı yazılamaz. Ayrıca hakemlerin verdiği kararlardan ötürü editör ve yayın kurulu hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dergimize gönderilen bir makale ilk etapta iki hakeme yönlendirilir. Makale her iki hakemden olumlu rapor alması durumunda editör onayı ile dergimizde yayınlanır. Hakemlerin her ikisinin olumsuz rapor vermesi durumunda ise makale yayınlanmaz. Hakemlerden birinin olumlu diğerinin olumsuz vermesi durumunda ise tasarruf hakkı editörde olmak üzere yazı üçüncü bir hakeme gönderilir ve ortaya çıkacak sonuca göre makaleye dair süreç devam eder. Hakemin düzeltme önerdiği bir makale için yazarın en geç 1 ay içinde sisteme düzeltme dosyası yüklemesi zorunludur. Hakemin düzeltme önerisini takiben 1  ay içinde düzeltilmiş metin yüklemeyen yazarların makalesi için değerlendirme işlemi sonlandırılacak ve makale reddedilecektir.

ÖNEMLİ NOT: Dergimize gönderilen yazılar için yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Dergimizde makalesi yayımlanan yazarlar eserlerinin telif hakkını bedelsiz olarak dergimize devretmiş olurlar. Bu nedenle yayımlanan makaleler için telif ücreti talep edilemez. Dergimiz yayımlanan makaleleri akademik amaçlar doğrultusunda basılı olarak ya da internet ortamında paylaşma hakkını saklı tutar.