Year 2019, Volume 3, Issue 1, Pages 106 - 116 2019-03-27

Şiirin Mistik Dünyası

Mehmet Alparslan AKINCI [1] , Yakup ÇELİK [2]

30 79


 •                                                                ÖZET

  Mistik şiirin dünyasının sınırlarını belirlemeye çalışırken mistik olanı şiirden ayırma güçlüğüyle yüz yüze gelebiliyoruz. Sanat ve özelde şiir, diğer kültür değerlerinin yanında nitelik bakımından mistik ögelerle iç içe değil midir zaten? Bu konuya değinme biçimimiz, sorunu kavrayışımızı belirleyen çeşitli unsurlar ve mevcut tanımların subjektif içeriği, incelemenin ne tarafa çekilirse o tarafa gidebilir olmasını doğuruyor. Bu nedenle olsa gerek poetika  yazarları ve eleştiri kuramcıları nesnellik adına bu sorunla yüzleşmekten hep kaçınmıştır. Fakat yine de şiirin, onu ortaya çıkaran koşullar itibarıyla son derece gizemli bir var oluş biçimini imlediği gerçeği dikkatten kaçmıyor. Buna “mistik duyuş” adını vermek bir kolaycılıktan daha çok, mistik duyuş dediğimiz şeyin bir şairin deneyimlemiş olduğu şiirsel yaşantılarla bire bir özdeşlik göstermesinden ileri geliyor. Bu yalnızca bir benzerlik midir, yoksa her iki durumun da aynı kaynağa ait olduğunu kanıtlayan bir gerçekliğin iki ayrı yüzünü gösteren yüzeysel bir ayrımdan mı ibarettir? Bu çalışma şiirin arkasındaki sisler içindeki dünya ile mistik duyuşun temel itkilerini ortaya çıkaran dünyanın aynı yer olduğunu savunuyor. Aradaki tek fark yaşantı ile o yaşantıyı sözcüklere döken şairin söyleyiş yetkinliği olarak görülmelidir.

  Anahtar Sözcükler: Şiir, Mistik Şiir, Poetika, Mistik Duyuş

  ABSTRACT

  While trying to determine the boundaries for the world of mystic poetry, we might face the difficulty to separate the mystic from poetry. Doesn’t art, and poetry in particular, qualitatively commune with mystic elements along with other cultural values? The way we deal with this issue, various factors shaping our comprehension of the problem, and the subjective content of the current definitions bring about a situation in which the investigation might go wherever wanted. It is probably for this reason that poetic authors and critical theorists have always abstained from facing this issue in terms of objectivity. But, still and all, the fact that poetry implies a highly mysterious existential form with regard to the conditions revealing it does not escape from attention. To call it as ‘mystic sense’ arises from the exact resemblance of what we call mystic sense with poetical experiences that a poet tries, rather than a shortcut. Is this just a similarity or just a superficial difference revealing the two different faces of a reality proving that both situations belong to same source? This study defends that the misty world behind poetry and the world that unveils the basic urges of mystic sense are the same place. The only distinction between should be consider as the experience and the uttering competence of the poet who verbalises that experience.   

   

  Keywords: Poetry, Mystic Poetry, Poetics, Mystic Sense

 

Şiir, Mistik Şiir, Poetika, Mistik Duyuş
 • Arslan, Hüsamettin. 2002, İnsan Bilimlerine Prolegomena-Dil, Gelenek ve Yorum (Derleme ve Tercüme), Paradigma Yayınları, İstanbul
 • Belge, Murat. 2018, Şairaneden Şiirsele-Türkiye’de Modern Şiir, İletişim Yayınları, İstanbul
 • Blondel, Maurice. 2008, Mistisizm, Dergah Yay., İstanbul
 • Bozkurt, Ahmet. 2017, Şiir-Fragmanlar, İnkılap Yayınları, İstanbul
 • Frankl, Viktor E. 2009, İnsanın Anlam Arayışı, Okuyan Us Yay., İstanbul
 • Frye, Northrop. 2015, Eleştirinin Anatomisi, Ayrıntı Yayınları, İstanbul
 • Hölderlin, Friedrich. 2012, Şiir ve Tragedya Kuramı, Notos Kitap Yay., İstanbul
 • Huizinga, Johan. 2015, Homo Ludens – Oyunun Toplumsal İşlevi Üzerine Bir deneme, Ayrıntı Yayınları, İstanbul
 • Karakoç, Sezai. 2014, Edebiyat Yazıları I –Medeniyetin Rüyası Rüyanın Medeniyeti Şiir-, Diriliş Yayınları, İstanbul
 • Karaosmanoğlu, Yakup Kadri. 2015, Gençlik ve Edebiyat Hatıraları, İletişim Yay., İstanbul
 • Murdoch, Iris. 2015, Edebiyatta ve Felsefede Varoluşçular ve Mistikler, Ayrıntı Yayınları, İstanbul
 • Okay, Orhan. 2015, Poetika Dersleri, Dergah Yayınları, İstanbul
 • Santayana, George. 2012, Şiirin Öğeleri ve İşlevi, Ve Yayınevi, İstanbul
 • STANFORD ENCYCLOPEDİA of PHILOSOPHY https://plato.stanford.edu/entries/mysticism/
Primary Language tr
Subjects Literature
Journal Section MAKALELER
Authors

Author: Mehmet Alparslan AKINCI
Country: Turkey


Author: Yakup ÇELİK
Institution: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @art and literature { eeder540563, journal = {Edebi Eleştiri Dergisi}, issn = {2602-4616}, address = {Abdulhakim TUĞLUK}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {106 - 116}, doi = {10.31465/eeder.540563}, title = {Şiirin Mistik Dünyası}, key = {cite}, author = {AKINCI, Mehmet Alparslan and ÇELİK, Yakup} }
APA AKINCI, M , ÇELİK, Y . (2019). Şiirin Mistik Dünyası. Edebi Eleştiri Dergisi, 3 (1), 106-116. DOI: 10.31465/eeder.540563
MLA AKINCI, M , ÇELİK, Y . "Şiirin Mistik Dünyası". Edebi Eleştiri Dergisi 3 (2019): 106-116 <http://dergipark.org.tr/eeder/issue/44173/540563>
Chicago AKINCI, M , ÇELİK, Y . "Şiirin Mistik Dünyası". Edebi Eleştiri Dergisi 3 (2019): 106-116
RIS TY - JOUR T1 - Şiirin Mistik Dünyası AU - Mehmet Alparslan AKINCI , Yakup ÇELİK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31465/eeder.540563 DO - 10.31465/eeder.540563 T2 - Edebi Eleştiri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 106 EP - 116 VL - 3 IS - 1 SN - 2602-4616- M3 - doi: 10.31465/eeder.540563 UR - https://doi.org/10.31465/eeder.540563 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Edebi Eleştiri Dergisi Şiirin Mistik Dünyası %A Mehmet Alparslan AKINCI , Yakup ÇELİK %T Şiirin Mistik Dünyası %D 2019 %J Edebi Eleştiri Dergisi %P 2602-4616- %V 3 %N 1 %R doi: 10.31465/eeder.540563 %U 10.31465/eeder.540563
ISNAD AKINCI, Mehmet Alparslan , ÇELİK, Yakup . "Şiirin Mistik Dünyası". Edebi Eleştiri Dergisi 3 / 1 (March 2019): 106-116. https://doi.org/10.31465/eeder.540563