Dergi Hakkında ve Telif Hakkı Politikası

                                                                                       DERGİ HAKKINDA
Edebî Eleştiri Dergisi yılda iki defa yayınlanan Uluslararası erişime açık bilimsel odaklı bir akademik dergidir. Dergide edebiyat alanındaki makaleler yayımlanmaktadır. Edebî Eleştiri Dergisinin amacı edebiyat çalışmalarına yeni bir soluk kazandırmaktır. Bu çerçevede prensip olarak eleştirel okumanın bir tezahürü olan, tematik çerçeveye hapsolmamış ve meydana getirdiği fikir teatisi sayesinde yeni ufuklar açabilen çalışmalara yer verilecektir. Dergimiz hakemli olup her makale en az doktora derecesine sahip iki hakeme gönderilmektedir. Hakem raporları yazarla aynen paylaşılmaktadır. Hakemler hakkında yazarlara kesinlikle bilgi verilmemektedir. Aynı şekilde hakemler de yazarın kimliği konusunda bilgilendirilmemektedir.

                                                                             TELİF HAKKI POLİTİKASI
Dergimize gönderilen yazılar için yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Dergimizde makalesi yayımlanan yazarlar eserlerinin tüm telif hakkını bedelsiz olarak dergimize devretmiş olurlar. Bu nedenle yayımlanan makaleler için telif ücreti talep edilemez. Dergimiz yayımlanan makaleleri akademik amaçlar doğrultusunda basılı olarak ya da internet ortamında paylaşma hakkını saklı tutar. bununla birlikte makalelerin içeriğinden birinci derecede ve tamamen yazarlar sorumludur. Dergimiz yayımlanan yazıların içeriğinden sorumlu tutulamaz. Yazarlar, Dergimizde yayımlanan eserlerini diledikleri kişilerle ve diledikleri ortamda paylaşmakta serbesttirler. Dergimizde yayımlanan bir makaleden faydalanmak isteyen bir kimsenin kaynak göstermesi zorunludur. Dergimizde yayımlanan makalelerden yapılan alıntılar ya da yazılara yapılan göndermeler kaynak göstermeksizin yapılamaz.