Year 1997, Volume 13, Issue 1, Pages 137 - 152 1997-10-10

PEDİATRİK AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİNDE ETİK SORUNLAR

Zumrut Başbakkal [1] , Münevver Kılıç [2]

88 269

Pediaüik ameliyathane hemşireliği, erişkin ameliyathane hemşireliğinden farklı olduğu için, hemşireler günlük uygulamaları sırasında çoğu kez etik sorunlarla yüz yüze gelirler. Pediatrik hastalar yasal olarak kendi bakımları için karar verme yaşında olmadıklarından çoğunlukla karar verenler ebeveynlerdir. Pediatri hemşireleri hastalara, ebeveynlere ve aileye bakım verirler. Pediatrik ameliyathane hemşireliği çalışma ortamından da etkilenir. Enfeksiyon, yaralanma ve zararlı maddelere maruz kalma gibi yüksek risk taşıyan bu çevre hızlı karar vermeyi gerektirir. Etik kuramlar ve ilkeler gibi pediatrik ameliyathane hemşirelerinin etik karar vermelerine yardımcı olan bir çok kaynak vardır.
Bu makalede, pediatrik ameliyathane hemşireliğinde preoperatif, intrao- peratif ve postoperatif etik sorunlar ve başetme stratejileri tanımlanmıştır.

hemşirelik etiği, bilgilendirilmiş onam, organ donörü olarak anansefalik bebekler, sağlık ekibi üyelerinin uygunsuz davranışı, gereksiz cerrahi girişimler
  • KAYNAKLAR 1. Bankowski Z. (1996). Ethics and Health: Ethics and human in health policy. World Health Forum. 17:2, 146-149. 2. Bayık A, (1995) Hemşirelik eğitiminde etik konusunun öğretimi: IV. Ulusal Hemşirelik Kongresi Özet Kitabı. Ankara, 7-8. 3. Berlandi JLH. (1997). Ethical issues in pediatric perioperative nursing. Nuts Clin North Am. 32: 1. 153-168. 4. Brick J. (1996). Informed consent and perioperative nursing. AORN J. 63: 1. 260- 261. 5. Cragg CE. (1989). Continuing education in ethics: A must for nurses. AORN J. 50: 6, 1308-1311. 6. Döbler E, (1995). Patienversomgung im OP- zwischen wunsh and wirklichkeit. Deutsche Krankenpflege- Zeitschrift. 48: 3. 122-130. 7. Ellis JR. Hartley CL. (1984). Nursing in Today’ s World. Second Ed. J.B. Lippincott Company New York 8. Ericksen JR. (1990). Ethics making choices: the crux of ethical problems in nursing. AORN J. 52: 2. 394-397. 9. Haddad AM. (1991). The nurse/pyhsician relationship and ethical decision making. AORN J. 53: 1. 151-153. 10. Henry MC. Stapleton ER (1992). EMT: Pre- hospital Care. WB Saunders Company. London. 151 11. Kaye J. (1996). Sexual harassment and hostile environments in the perioperative area. AORN J. 63: 2. 443-449. 12. Milner S. (1993). An Ethical nursing practice model. JONA. 23: 3. 22-25. 13. Mott SR. (1990). Nursing Care of the family at risk, (içinde) Mott SR. James Sperhac AM. Nursing Care of Children and Families. Second Ed. Addison- Wesley Benjamin/ Cummings Publishing Company Inc.. California. 591-608. 14. Pierce SF. (1998). Neonatal intensive care: decision making in lha face of prognostic uncertainty. Nurs Clin North Am. 33: 2, 287-297. 15. Reeder JM. (1989). Ethical dilemmas in perioperative nursing practice. Nurs Clin North Am. 24: 4. 999-1007. 16. Sminoff I .A. Sturm CMS (1998). Nursing and the procurement of organs and tissues in the acute hospital setting. Nurs Clin North Am. 33: 2. 239- 251 17. Shaw A. Shaw 1A. (1993). Ethical cosidcrations. Ashcraft KW. Holder TM (ed). Pediatric Surgery. Second Ed. WB. Saunders Company. London. 71-73. 18. Terakye G. Ocakçı A. (1995). Seçmeler. Ankara: Aydogdu Ofset. 19. Thompson IE. Melia KM. Boyd KM. (1988). Nursing Ethics. Second Ed. Churchill Livingstone New York. 20. Tüzün B. Elmas 1. Akkay E. (1998). Çocuklara yönelik tıbbi girişimlerde etik bir sorun: onanı. Çocuk Forumu, 1:1. 17-18. 21. Windels- Bulır D. (1997). Die Frage lautet: richtig oder falsch. gut öder sehleet. Deutsche Krankenpflege- Zeitschrift. 50: 12. 754-758. 22. Whaley LF. Wong DL. (1987). Nursing care of infants and children. 3. Ed.. St. Louis, C.V. Mosby Company. Washington, Toronto. 23. World Health Forum (1996). Ethics and health in a changing world. World Health Forum. 17: 2. 150-155.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Zumrut Başbakkal

Author: Münevver Kılıç

Dates

Application Date: October 1, 1997
Acceptance Date: August 19, 2019
Publication Date: October 10, 1997

APA Başbakkal, Z , Kılıç, M . (1997). PEDİATRİK AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİNDE ETİK SORUNLAR. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 13 (1), 137-152. Retrieved from http://dergipark.org.tr/egehemsire/issue/39987/475306