Year 2018, Volume 34, Issue 3, Pages 63 - 72 2018-12-25

AN OBSERVATIONAL STUDY ON BLOOD GLUCOSE LEVEL MEASUREMENT METHODS IMPLEMENTED BY NURSES
HEMŞİRELERİN KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ İLE İLGİLİ GÖZLEMSEL BİR ÇALIŞMA

EDA Ergin [1] , AYTEN ZAYBAK [2]

76 105

Objective: This study was planned as an observational study to determine nurses' practices to measure blood glucose levels.

Materials and Methods: The study was conducted between December 2016 and June 2017 in a university hospital. The study sample comprised 60 nurses who worked in the internal diseases and surgical clinics, and intensive care units of a university hospital and were observed how they measured blood glucose levels. To collect the study data 2 tools were used: One of them is the "Observation Form" developed in line with the literature. It includes the steps in the measurement of blood glucose levels.  The other tool is the “Personal Information Form” which consists of items questioning nurses’ sociodemographic characteristics such as age, gender, clinic they work in, clinical working experience, and education situation. The data obtained from the study were analyzed in the SPSS 21.0 program.

Results: Monitoring the nurses whether they performed blood glucose level measurement steps appropriately demonstrated that 90% of them did not ask patients whether they washed their hands before the procedure. While 60% of the nurses participating in the study did not clean the patient's fingers with alcohol-soaked cotton wool, of the nurses who did it, 21.7% wiped the finger with dry cotton wool without waiting for the alcohol to dry, 45% did not press down the finger to be pricked, 100% used a single-use lancet, cleaned the first blood drop with dry cotton wool, put the next blood drop on a test strip, loaded the test strip into the blood glucose meter, placed a piece of dry cotton wool on the pricked finger and put away the materials they used appropriately.

Conclusion: In the study, it was concluded that the participating nurses did not perform the asepsis principles required for the blood glucose level measurement. It is recommended that in clinics, standard procedures to measure blood glucose levels should be developed and that documents containing the steps of the procedure should be prepared.

Başlık:HEMŞİRELERİN KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ İLE İLGİLİ GÖZLEMSEL BİR ÇALIŞMA

Özet:

Amaç: Bu araştırma hemşirelerin kan şekeri ölçümünü sırasındaki uygulamalarının belirlenmesi amacıyla yapılmış gözlemsel bir çalışmadır.

Gereç ve Yöntem: Araştırma Aralık 2016- Haziran 2017 arasında bir üniversite hastanesinde yapılmıştır. Araştırmanın örnekleminin bir üniversite hastanesinin dahiliye ve cerrahi klinikleri ile yoğun bakım kliniklerinde çalışan ve kan şekeri ölçümü sırasında gözlemlenebilen 60 hemşire oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında gözlem sırasında kullanılmak amacıyla her kan şekeri ölçümüne ilişkin literatür doğrultusunda hazırlanmış kan şekeri ölçümü uygulama basamaklarını içeren "Gözlem Formu" ve Hemşirelerin sosyademografik özelliklerini içeren hemşirenin yaşı, cinsiyeti, çalıştığı klinik, meslekte çalışma deneyimi, eğitim durumunu sorularından oluşan “Birey Tanıtım Formu” uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 21,0 programında değerlendirilmiştir.

Bulgular: Hemşirelerin kan şekeri ölçümü basamaklarını doğru şekilde yerine getirme durumları incelendiğinde; hemşirelerin %90’nın hastanın işlem öncesi ellerinin yıkamasını sorgulamadığı saptanmıştır. Çalışmaya katılan hemşirelerin %60’ı hastanın parmağını alkollü pamukla temizlemezken, alkollü pamukla temizleyenlerin %21,7’sinin alkolün kurumasını beklemeden kuru pamukla sildiği belirlenmiştir. Hastanın delinecek parmağını aşağı doğru sıkıştırmayı hemşirelerin %45’i uygulamamıştır. Hemşirelerin %100’ü tek kullanımlık delici kullanmış, ilk çıkan kanı kuru pamukla silip, ikinci çıkan kanı stribe okutmuş, işlem sonunda kuru pamukla parmağı kapatmış ve malzemeleri uygun şekilde kaldırmıştır.

Sonuç: Araştırmada hemşirelerin, kan şekeri ölçümü uygulamasına ilişkin asepsi ilkelerini içeren işlem basamaklarındaki becerileri istenilen düzeyde gerçekleştiremedikleri sonucuna varılmıştır.

Anahtar kelimeler:   Kan şekeri, Hemşirelik, Gözlemsel Çalışma

Destekleyen kurumlar: yok

Kaynakça:

Akça Ay F. Temel Hemşirelik Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar. İstanbul; 2007: İstabul Medikal Yayıncılık.

American Diabetes Association (ADA). Standards of Medical Care in Diabetes. Diabetes Care, 2016;39 (Suppl. 1):1-119.

Aştı AT, Karadağ A. Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilimi ve Sanatı. İstanbul; 2013: Akademi Yayıncılık.

Bektaş H. Taylor Klinik Hemşirelik Becerileri- Bir Hemşirelik Süreci Yaklaşımı. Ankara; 2015: Nobel Akademik Yayıncılık.

Bozdemir E. Laboratuvar Analizlerinde Doğru Örnek Alımı. STED, 2006;15:1,1-6.

Caple C, Allen L, Pravikoff, D. Blood Glucose Testing at the Bedside. Nursing Practice & Skill. 2017 Erişim adresi:https://www.ebscohost.com/assets-sample-content/NRC_Blood-Glucose-Testing-at-the-Bedside-NPS.pdf

Dikmen Y, Akın Korhan E. Hemşirelik Esasları Klinik Uygulama Rehberleri. İzmir;2016: Akademisyen Kitabevi.

Fruhstorfer H, Quarder O. Blood glucose monitoring: milking the finger and using the first drop of blood give correct glucose values. Diabetes research and clinical practice, 2009; 85(1): 14-15.

Hirose T, Mita T, Fujitani Y, Kawamori R, Watada H. Glucose monitoring after fruit peeling: pseudohyperglycemia when neglecting hand washing before fingertip blood sampling: wash your hands with tap water before you check blood glucose level. Diabetes Care. 2011; 34(3):596-7. doi: 10.2337/dc10-1705.

Hortensius J, Kleefstra N, Slingerland RJ, Fokkert MJ, Groenier KH, Houweling ST, Bilo HJ. The influence of a soiled finger in capillary blood glucose monitoring. The Netherlands Journal of Medicine, 2010;68:330-331.

Hortensius J, Slingerland RJ, Kleefstra N, Logtenberg SJ, Groenier KH, Houweling ST, Bilo HJ. Self-monitoring of blood glucose: The use of the first or the second drop of blood. Diabetes Care, 2011;34: 556-560. doi:10.2337/ dc10-1694

Hortensius J, van der Bijl JJ, Kleefstra N, Houweling ST, Bilo HJ. Self monitoring of blood glucose: Professional advice and Daily practice of patients with diabetes. The Diabetes Educator, 2012;38: 101-107. doi:10.1177/0145721711427787

Karon BS, Donato LJ, Larsen CM, Siebenaler LK, Wells AE, Wood-Wentz CM, ... & Curry TB. Accuracy of capillary and arterial whole blood glucose measurements using a glucose meter in patients under general anesthesia in the operating room. Anesthesiology: The Journal of the American Society of Anesthesiologists, 2017;127(3): 466-474.

Li M, Wang X, Shan Z. Deciding between using the first or second drop of blood for the self monitoring of blood glucose. Primary Care Diabetes, 2014;8:365- 369. doi:10.1016/j.pcd.2014.03.003

Mbanya, J C, Aschner P, Chan, J C, Gagliardino J J, Saji J. Self-monitoring of blood glucose (SMBG) and glycaemic control in Cameroon: Results of the International Diabetes Management Practices Study (IDMPS). Diabetes research and clinical practice, 2017;126:198-201.

Nayeri F, Shariat M, Behbahani HMM, Dehghan P, Ebrahim B. Blood glucose measurement by glucometer in comparison with standard method in diagnosis of neonatal hypoglycemia. Acta Medica Iranica, 2014;52(8): 627.

Palese A, Fabbro E, Casetta A, Mansutti I. First or second drop of blood in capillary glucose monitoring: Findings from a quantitative study. Journal of Emergency Nursing, 2016;42: 420-426. doi:10.1016/j.jen.2016.03.027

Sagkal Midilli T, Ergın E, Baysal E, Arı Z. Comparison of Glucose Values of Blood Samples Taken in Three Different Ways. Clinical Nursing Research, 2017;1-20. doi:10.1177/1054773817719379

TEMD. Diabetes Mellitus Çalışma ve Eğitim Grubu. Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlarının Tanı, Tedavi ve İzlem Kılavuzu-2016. 8. Baskı. Ankara: Miki Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti; 2016: 1-217

Yıldırım A, Şimşek H. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara; 2008: Seçkin Yayıncılık.


 • Akça Ay F. Temel Hemşirelik Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar. İstanbul; 2007: İstabul Medikal Yayıncılık.
 • American Diabetes Association (ADA). Standards of Medical Care in Diabetes. Diabetes Care, 2016;39 (Suppl. 1):1-119.
 • Aştı AT, Karadağ A. Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilimi ve Sanatı. İstanbul; 2013: Akademi Yayıncılık.
 • Bektaş H. Taylor Klinik Hemşirelik Becerileri- Bir Hemşirelik Süreci Yaklaşımı. Ankara; 2015: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Bozdemir E. Laboratuvar Analizlerinde Doğru Örnek Alımı. STED, 2006;15:1,1-6.
 • Caple C, Allen L, Pravikoff, D. Blood Glucose Testing at the Bedside. Nursing Practice & Skill. 2017 Erişim adresi:https://www.ebscohost.com/assets-sample-content/NRC_Blood-Glucose-Testing-at-the-Bedside-NPS.pdf
 • Dikmen Y, Akın Korhan E. Hemşirelik Esasları Klinik Uygulama Rehberleri. İzmir;2016: Akademisyen Kitabevi.
 • Fruhstorfer H, Quarder O. Blood glucose monitoring: milking the finger and using the first drop of blood give correct glucose values. Diabetes research and clinical practice, 2009; 85(1): 14-15.doi: 10.1016/j.diabres.2009.04.019
 • Hirose T, Mita T, Fujitani Y, Kawamori R, Watada H. Glucose monitoring after fruit peeling: pseudohyperglycemia when neglecting hand washing before fingertip blood sampling: wash your hands with tap water before you check blood glucose level. Diabetes Care. 2011; 34(3):596-7. doi: 10.2337/dc10-1705.
 • Hortensius J, Kleefstra N, Slingerland RJ, Fokkert MJ, Groenier KH, Houweling ST, Bilo HJ. The influence of a soiled finger in capillary blood glucose monitoring. The Netherlands Journal of Medicine, 2010;68:330-331.
 • Hortensius J, Slingerland RJ, Kleefstra N, Logtenberg SJ, Groenier KH, Houweling ST, Bilo HJ. Self-monitoring of blood glucose: The use of the first or the second drop of blood. Diabetes Care, 2011;34: 556-560. doi:10.2337/ dc10-1694
 • Hortensius J, van der Bijl JJ, Kleefstra N, Houweling ST, Bilo HJ. Self monitoring of blood glucose: Professional advice and Daily practice of patients with diabetes. The Diabetes Educator, 2012;38: 101-107. doi:10.1177/0145721711427787
 • Karon BS, Donato LJ, Larsen CM, Siebenaler LK, Wells AE, Wood-Wentz CM, ... & Curry TB. Accuracy of capillary and arterial whole blood glucose measurements using a glucose meter in patients under general anesthesia in the operating room. Anesthesiology: The Journal of the American Society of Anesthesiologists, 2017;127(3): 466-474. doi:10.1097/ALN.0000000000001708
 • Li M, Wang X, Shan Z. Deciding between using the first or second drop of blood for the self monitoring of blood glucose. Primary Care Diabetes, 2014;8:365- 369. doi:10.1016/j.pcd.2014.03.003
 • Mbanya, J C, Aschner P, Chan, J C, Gagliardino J J, Saji J. Self-monitoring of blood glucose (SMBG) and glycaemic control in Cameroon: Results of the International Diabetes Management Practices Study (IDMPS). Diabetes research and clinical practice, 2017;126:198-201. doi:10.1016/j.diabres.2016.11.029
 • Nayeri F, Shariat M, Behbahani HMM, Dehghan P, Ebrahim B. Blood glucose measurement by glucometer in comparison with standard method in diagnosis of neonatal hypoglycemia. Acta Medica Iranica, 2014;52(8): 627.
 • Palese A, Fabbro E, Casetta A, Mansutti I. First or second drop of blood in capillary glucose monitoring: Findings from a quantitative study. Journal of Emergency Nursing, 2016;42: 420-426. doi:10.1016/j.jen.2016.03.027
 • Sagkal Midilli T, Ergın E, Baysal E, Arı Z. Comparison of Glucose Values of Blood Samples Taken in Three Different Ways. Clinical Nursing Research, 2017;1-20. doi:10.1177/1054773817719379
 • TEMD. Diabetes Mellitus Çalışma ve Eğitim Grubu. Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlarının Tanı, Tedavi ve İzlem Kılavuzu-2016. 8. Baskı. Ankara: Miki Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti; 2016: 1-217
 • Yıldırım A, Şimşek H. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara; 2008: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0001-6931-5914
Author: EDA Ergin (Primary Author)
Institution: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3158-2790
Author: AYTEN ZAYBAK
Institution: Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Country: Turkey


Bibtex @research article { egehemsire457677, journal = {Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-3463}, address = {Ege University}, year = {2018}, volume = {34}, pages = {63 - 72}, doi = {}, title = {HEMŞİRELERİN KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ İLE İLGİLİ GÖZLEMSEL BİR ÇALIŞMA}, key = {cite}, author = {Ergin, EDA and ZAYBAK, AYTEN} }
APA Ergin, E , ZAYBAK, A . (2018). HEMŞİRELERİN KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ İLE İLGİLİ GÖZLEMSEL BİR ÇALIŞMA. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 34 (3), 63-72. Retrieved from http://dergipark.org.tr/egehemsire/issue/41598/457677
MLA Ergin, E , ZAYBAK, A . "HEMŞİRELERİN KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ İLE İLGİLİ GÖZLEMSEL BİR ÇALIŞMA". Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 34 (2018): 63-72 <http://dergipark.org.tr/egehemsire/issue/41598/457677>
Chicago Ergin, E , ZAYBAK, A . "HEMŞİRELERİN KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ İLE İLGİLİ GÖZLEMSEL BİR ÇALIŞMA". Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 34 (2018): 63-72
RIS TY - JOUR T1 - HEMŞİRELERİN KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ İLE İLGİLİ GÖZLEMSEL BİR ÇALIŞMA AU - EDA Ergin , AYTEN ZAYBAK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 63 EP - 72 VL - 34 IS - 3 SN - 2147-3463- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Ege University Nursing Faculty HEMŞİRELERİN KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ İLE İLGİLİ GÖZLEMSEL BİR ÇALIŞMA %A EDA Ergin , AYTEN ZAYBAK %T HEMŞİRELERİN KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ İLE İLGİLİ GÖZLEMSEL BİR ÇALIŞMA %D 2018 %J Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi %P 2147-3463- %V 34 %N 3 %R %U
ISNAD Ergin, EDA , ZAYBAK, AYTEN . "HEMŞİRELERİN KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ İLE İLGİLİ GÖZLEMSEL BİR ÇALIŞMA". Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 34 / 3 (December 2018): 63-72.