Year 2018, Volume 34, Issue 3, Pages 1 - 2 2018-12-25

Cilt:34 Sayı:3 içindekiler

Meryem Yvg [1]

51 71

İÇİNDEKİLER

2018/Sayı-3


Editörden

Araştırmalar

-    Öğrencilerin Hemşirelik Eğitiminde Akreditasyon Konusundaki Görüşleri

Thoughts of Students About Accreditation in Nursing

Selmin ŞENOL, Seda ARDAHAN SEVGİLİ, Betül KEKEÇ...…………………………………………………………………………….1-13


-    Üniversite Öğrencilerinde Patolojik İnternet ve Oyun Kullanımının  İncelenmesi

    Investigation of  the  Use  of Patological Internet and Game in University Students

    Ayşegül BİLGE, Yağmur BEĞLİ,  Dilek YILMAZ, Gizem MANAS,Yasemin KORKMAZ............................................................. …………14-23


   

-   Pulse Oksimetredeki Çocuk Hasta Bakımı İle İlgili Çocuk  Hemşirelerinin Bilgi Durumu

   Knowledge Level of Pediatric Nurses on Pulse Oxymeter in  Pediatric Care

    Öznur TİRYAKİ, Nursan ÇINAR……..…………………………………………….24-33


 -   Annelik Deneyimi İle Çocuk Sevme Düzeyi Arasındaki İlişki ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

      Evaluation of the Relationship Between Maternal Experinence and   Liking of Children Levels and Factor Affecting

      Elif ERBAY, Sümeyra TOPAL, Öznur TİRYAKİ, Nursan ÇINAR…..………………...34-44


 -    Açık Kalp Ameliyatı Olacak Hastalara Verilen Preoperatif  Eğitimin: Postoperatif Dönemde Anksiyete ve İyileşme

    Süreci Üzerine Etkisinin İncelenmesi

  Analysis of the Effects of Preoperative Trainings Given to Patients Who Will Undergo Open-Heart Surgery on Their Anxiety and    Recovery Process During Postoperative Period

    Aynur KAYNAR ŞİMŞEK, Tahsin ŞİMŞEK, Şule ECEVİT ALPAR …………………..45-62


 -    Hemşirelerin Kan Şekeri Ölçüm Yöntemleri ile İlgili Gözlemsel Bir Çalışma

An Observational Study on Blood Glucose Level Methods Implemented by Nurses

Eda ERGİN, Ayten ZAYBAK……………………………………………………….63-72


 -    Yaşlılarda Düşme ve Düşmeye İlişkin Özelliklerin İncelenmesi

Investigation of Falls in the Elderly and Characteristics of Falls

Gamze AĞARTIOĞLU KUNDAKÇI, Medine YILMAZ,Melih Kaan ÖZMEN...…………………………………………………………..73-88


-   Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin  Tükenmişlik Düzeyinin İncelenmesi

    Investigation of Nursing Faculty Students’ Burnout Levels

    M.Olcay ÇAM, Gizem BEYCAN EKİTLİ, Tuğba Büşra DÖKMETAŞ  Nazgül MERCAN…………………………………………………89-102


 Derleme Yazılar

-    Palyatif Bakımda Kanser Rehabilitasyonu ve Hemşirelik   Yönetimi

      Cancer Rehabilitation in Palliatıve Care and Nursing   Management

     Gönül DÜZGÜN, Ayfer KARADAKOVAN………….……..…………………….103-118


 -     Rehabilitasyon Hemşireliğinde Hortikültürel Terapi

        Horticultural  Therapy  in Rehabilitatıon Nursing

       Kadriye SAYIN KASAR, Yasemin YILDIRIM, Serap ÖZER.............. 119-127


-     Prekonsepsiyonel Danışmanlık ve Bakım

Preconception Counseling and Care

       Mükerrem BAŞLİ, Hilmiye AKSU................................................... 128-140


 -       Yenidoğan Cildi Ve Verniks Kazeozanın Bebeğe Faydaları

Newborn Skin and Benefits of Vernix Caseosa for the  Infant

        Özge KARAKAYA SUZAN, Nursan ÇINAR.................................... 141-147


 -       65 Yaş ve Üzerindeki Bireylerde Aşılama Programlarıve Hemşirelik

Vaccination Programs for Individuals Over 65 Years of   Age and Nursing

        Elif OKUR, Sevilay HİNTİSTAN.................................................... 148-156


 -      Topikal Uygulamada Zeytinyağının Etkinliği

        Effectiveness of Olive Oil in Topical Application

       Münevver SÖNMEZ, Ülkü YAPUCU GÜNEŞ…..…………………………… ..157-168Olgu Sunumu


    -   İleus Ön Tanısıyla İzlenen ve Kolostomi Açılan Hastanın Roy’un Adaptasyon Modeline Göre Hazırlanan Hemşirelik Bakım

         Nursing   Care   Prepared    According to Roy’s Adaptation Model  of a  Patient   Following Ileus  Prediagnosis and Opening Colostomy

       Neslihan ILKAZ, Sevinç TAŞTAN, Emine İYİGÜN……………………………169-178


          

İyi Klinik Uygulamalar

-       Kanıta Dayalı Uygulamalar: Yaşam Sonu Dönemde Yetişkin Bireyin Hemşirelik Bakımı

          Evıdence-Based Approaches: Nursıng Care of Adults in The Last Days of Lıfe

        Şule OLGUN, Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN………………………….179-191


 


 


 


 


egehfd
  • ...
Primary Language tr
Journal Section içindekiler
Authors

Author: Meryem Yvg (Primary Author)

Dates

Publication Date: December 25, 2018

APA Yvg, M . (2018). Cilt:34 Sayı:3 içindekiler. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 34 (3), 1-2. Retrieved from http://dergipark.org.tr/egehemsire/issue/41598/502422