Volume: 31 Issue: 2
Cilt: 31 Sayı: 2

[1]

630 405

 • Adisa A, Lawal O, Adejuyigbe O. Evaluation of Two Methods Of Preoperative Hair Removal and Their Relationship to Postoperative Wound İnfection. Journal of Infection In Developing Countries. October 13, 2011;5(10):717-722.
 • Alexander J, Solomkin J, Edwards M. Updated Recommendations for Control of Surgical Site Infections. Annals of Surgery. June 2011;253(6):1082-1093.
 • AORN. Recommended Practices For Preoperative Patient Skin Antisepsis. In: Perioperative Standards and Recommended Practices. Denver, CO: AORN 2013, Inc;79-80.
 • APIC. Guide to the elimination of orthopedic surgical site infections 2010. Retrieved January 02, 2013, from http:// www.apic. org/Resource_/ EliminationGuideForm/34e03612-d1e6-4214-a76b- e532c6fc3898/File/APIC-Ortho-Guide.pdf
 • AST. Recommended Standards of Practice for Skin Prep of the Surgical Patient 2008. Retrieved November 22, 2013, from http://www.ast.org/pdf/Standards_of_Practice/RSOP_Skin_Prep.pdf
 • Basevi V, Lavender T. Routine perineal shaving on admission in labour. The Cochrane Database Of Systematic Reviews. 2001;(1):CD001236.
 • CDC . Centers for Disease Control and Prevention and Department of Health and Human Services 2009, Estimates of Healthcare-associated Infections. Retrieved November 20, 2013, from www.cdc.gov/ncidod/dhqp/hai.html
 • CDC. Surgical Site Infection (SSI) Event 2014. Retrieved November 28, 2013, from Http://Www.Cdc.Gov/Nhsn/Pdfs/Pscmanual/9pscssicurrent.Pdf
 • CDC. Top CDC Recommendations to Prevent Healthcare Associated Infections 2013. Retrieved November 22, 2013, from http://www.cdc.gov/ HAI/pdfs/hai/top-cdc-recs-factsheet.pdf
 • Çalangu S. Hastane İnfeksiyonlarının Önlenmesi. Sterilizasyon Dezenfeksiyon ve Hastane İnfeksiyonları. Samsun İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Araştırma Derneği. 2002;1: 193-198.
 • Dizer B, Hatipoglu S, Senses Z. ve ark. The Effect Of Nurse-Performed Preoperative Skin Preparation On Postoperative Surgical Site Infections In Abdominal Surgery. Journal Of Clinical Nursing. December 2009;18(23):3325-3332.
 • Erdemir F, Akman A, Uysal G. ve ark. Yeni-Yeniden Tanımlanan Enfeksiyonlar Ve Enfeksiyon Kontrolü. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 27 (1) : 47-60, 2011
 • Graf K, Ott E, Chaberny I, et al. Surgical Site Infections--Economic Consequences For The Health Care System. Langenbeck's Archives Of Surgery / Deutsche Gesellschaft Für Chirurgie. April 2011;396(4):453-459.
 • IDSA. Retrieved November 28, 2013, from Http:// Www. Idsociety.Org /2013 _Surgery _Infections_Guideline/
 • IHI. Changes to prevent surgical site infection. Retrieved December 15, 2013, from http://www.ihi.org/knowledge/Pages/Changes/ChangestoPreventSurgicalSiteInfection.aspx
 • İyigün E, Ayhan H, Taştan S, ve ark. Kraniyal Cerrahide Tıraşsız Cilt Hazırlığının Cerrahi Alan Enfeksiyonu Gelişimine Etkisi: Sistematik İnceleme. (Turkish). Journal Of Neurological Sciences. June 2010;27(2):185-196.
 • JBI. Preoperative Hair Removal and Surgical Site Infection Long-Accepted Practices Aren’t Always Best. From the Joanna Briggs Institute. AJN May 2006 Vol. 106, No. 5
 • JBI. Pre-operative Hair Removal To Reduce Surgical Site Infection Best Practice. 2007:11(4)
 • Karegoudar J, Prabhakar P, Vijayanath V, ve ark. Shaving Versus Depilation Cream for Pre-operative Skin Preparation. The Indian Journal Of Surgery. August 2012;74(4):294-297.
 • Kjİnniksen I, Andersen B, Sİndenaa V, ve ark. Preoperative Hair Removal--A Systematic Literature Review. AORN Journal. May 2002;75(5):928.
 • Klevens R, Edwards J, Cardo D, et al. Estimating Health Care-Associated Infections And Deaths in U.S. hospitals, 2002. Public Health Reports (Washington, D.C.: 1974). March 2007;122(2):160-166.
 • Mangram AJ, Horan TC, Pearson ML, et al. Guideline for prevention of surgical site infection, 1999. Hospital Infection Control Practices Advisory Committee. Infect Control Hosp Epidemiol.;20(4):247- 278. Retrieved November 18, 2013, from http://www.cdc.gov/hicpac/pdf/SSIguidelines.pdf
 • McIntyre F, McCloy R. Shaving patients before operation: a dangerous myth?. Annals of The Royal College Of Surgeons Of England. January 1994;76(1):3-4.
 • SCIP-recommendations for preoperative hair removal. . Retrieved January 03, 2013, from http://www.aaos.org/news/aaosnow/may08/clinical9_t1.pdf
 • Sebastian S. Does preoperative scalp shaving result in fewer postoperative wound infections when compared with no scalp shaving? A systematic review. The Journal Of Neuroscience Nursing: Journal Of The American Association Of Neuroscience Nurses. June 2012;44(3):149-156.
 • Shereıf IW, Hassanın AA. Impact of the Time and Method of Preoperative Hair Removal on Surgical Site Infection in Lower Abdominal Surgery. Med. J. Cairo Univ., 2009, Vol. 77, No. 3:107-113
 • Tanner J, Norrie P, Melen K. Preoperative hair removal to reduce surgical site infection. The Cochrane Database Of Systematic Reviews. November 9, 2011;(11):CD004122
 • Uzunköy A. Cerrahi alan Enfeksiyonları: Risk Faktörleri ve Önleme Yöntemleri. Ulusal Travma Dergisi. January 1, 2005;11(4):269.
 • Yokoe D, Mermel L, Classen D, et al. A Compendium Of Strategies To Prevent Healthcare-Associated İnfections In Acute Care Hospitals. Infection Control And Hospital Epidemiology: The Official Journal Of The Society Of Hospital Epidemiologists Of America. October 2008;29 Suppl 1:S12-S21.
 • Ay Ş. Enel Hak. Psikeart 2010; 8: 36-39.
 • Çam O, Engin E. Bireysel Psikoterapi. İçinde Çam O, Engin E, Editör. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı. İstanbul: İstanbul Tıp Kitapevi; 2013. 969-1010.
 • Çınardal FC, Diri M. Yaratıcı Düşünme, Stratejik Düşünme ve Vahit Bademci: Paradigma Değişikliği ya da Bilimsel Devrim, Sıra Dışı Beyinlerin İşidir. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi 2013; 30: 63-78.
 • Duran C, Saraçoğlu M. Yeniliğin yaratıcılıkla olan ilişkisi ve yeniliği geliştirme süreci. Yönetim ve Ekonomi 2009, 16(1): 57-71.
 • Erentay S. Ölüme Karşı Yaratıcılık. Psikeart 2010; 8: 58-62.
 • Flor RK, Bita A, Monir KC, Zohreh ZZ. The effect of teaching critical and creative thinking skills on the locus of control and psychological well-being in Adolescents. Procedia - Social and Behavioral Sciences 2013; 82: 51 – 56.
 • Göka E. Varoluşçuluğa Göre Yaratıcılık. Psikeart 2010; 8:40-50.
 • May R. (1975) Yaratma Cesareti. Çevirmen: Oysal A. İstanbul: Metis; 2013.
 • Metzl ES, Morrell MA. The Role Of Creativity in Models Of Resilience: Theoretical Exploration And Practical Applications. Journal of Creativity in Mental Health 2008; 3(3): 303-318.
 • Özbek A, Leutz G. Psikodrama Grup Psikoterapisinde Sahnesel Etkileşim. 2. Baskı. Ankara: Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü Yayınları, 2003.
 • Rıza ET. Yaratıcılıkta Neler Aranır?. Yaşadıkça Eğitim Dergisi 2001; 72: 8-15.
 • San İ. Sanatsal Yaratma, Çocukta Yaratıcılık. 2.Baskı. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları; 1979.
 • Sungur N. Yaratıcı Düşünce. İstanbul: Evrim Kitapevi; 1992.
 • Şimşek BK. Yaratıcılık Özgürlüktür. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim TİC. LTD. ŞTİ, 2012. 249-253.
 • Türk Dil Kurumu. (erişim 25.03.2014). Yaratıcılık. http://tdk .gov.tr/ index.php?option=com_bts&arama= kelime&guid=TDK.GTS. 54bcbf38732136. 25935765.
 • Ülgen G. Eğitim Psikolojisi, Birey ve Öğrenme. Ankara: Ankara Bilim Yayınları; 1995. 46-47.
 • Üstündağ T.Yaratıcılığa Yolculuk. 2.Baskı. Ankara: Pegem A Yayıncılık; 2003.28.
 • Vexliard A erişim: 12.03.2014). Yaratıcılık Teorileri ve Eğitim. http://dergiler. ankara.edu.tr/dergiler/ 34/964/11878.pdf. 107-153.
 • Yıldırım E. Bilgi Çağında Yaratıcılığın Ve Yaratıcılığı Yönetmenin Önemi. Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. Dergisi 2007; 12:109-120. Karaçam Z, Şen E, Yıldırım B. Türkiye‖deki Hemşirelik Dergilerinde Yayımlanan Gözlemsel Araştırma
 • Raporlarının İncelenmesi: Literatüre Dayalı Bir Çalışma. II. Ulusal Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve
 • YaklaşımlarSempozyumu, Çanakkale, 10-12 Nisan 2014, pp. 53. Davidson A, Taylor DMcD, Babl FE. Review Article: A Primer for Clinical Researchers in The
 • Emergency Department: Part III: How to Write a Scientific Paper.Emerg Med 2012; 24: 357–362. Driscoll DL, Kasztalska A. (Last Edited: 2013-03-11). Writing the Experimental Report: Methods,
 • Results, and Discussion. Retrieved January 10 2013, from http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/ 670/03/. Grindstaff TL, Saliba SA. Avoiding Manuscript Mistakes.Int J Sports PhysTher 2012; 7(5): 518-524. Erdoğan S, Nahcivan N, Esin N. HemşirelikteAraştırma: Süreç Uygulama ve Kritik. İstanbul: Nobel
 • Tıp Kitapevleri Tic. LTD. ŞTİ.; 2014; pp. 80-83,92. Hesselbach RA, Petering DH, Berg CA & et al. A Guide to Writing a Scientific Paper: A Focus on
 • High School through Graduate Level Student Research. ZEBRAFISH 2012; 9(4): 246-9. Hoogenboom BJ, Manske RC. How to Write a Scientific Article.Int J Sports PhysTher 2012; 7(5): 512- 517. Jenicek M. How to Read, Understand, and Write ―Discussion‖ Sections in Medical Articles. An
 • Exercise in Critical Thinking. Med SciMonit 2006; 12(6): 28-36. Kıyak S, Akın B. Hemşire ve Ebelerin Kadına Yönelik Şiddet Konusunda Bilgi ve Tutumları.
 • Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2010; 12(2): 5-16. Moher D, Hopewell S, Schulz KF & et al. CONSORT 2010 Explanation and Elaboration: Updated
 • Guidelines for Reporting Parallel Group Randomised Trials. J Clin Epidemiol 2010; 63: e1- e37. Moher D, Liberati A, Tetzlaff J & et al.Reprint—Preferred Reporting Items For Systematic Reviews
 • and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. Physical Therapy 2009; 89(9): 873-880. Polton G, Grant I. The Subtleties of Scientific Writing. J Small Anim Pract 2012; 53: 311-312. Puhan MA, Akl EA, Bryant D & et al. Discussing Study Limitations in Reports of Biomedical Studies
 • The Need for More Transparency. Health Qual Life Outcomes 2012; 10: 23. Simera I, Kirtley S, Altman DG. Reporting Clinical Research: Guidance to Encourage Accurate and
 • Transparent Research Reporting. Maturitas 2012; 72: 84– 87. Song F, Parekh S, Hooper L & et al. Dissemination and Publication of Research Findings: An Updated
 • Review of Related Biases. Health Technol Assess 2010; 4(8): 1–193. Timur S, Hotun-Şahin N. Kadınların Doğumda Sosyal Destek Tercihleri ve Deneyimleri. Hemşirelikte
 • Araştirma Geliştirme Dergisi 2010; 12(1): 29-40. USC University of Sounthern California. Organizing Your Social Sciences Research Paper.Retrieved
 • January 10 2013, fromhttp:// libguides.usc.edu/ writingguide. Vandenbroucke JP, von Elm E, Altman DG et al. Strengthening the Reporting of Observational
 • Studies in Epidemiology (STROBE): Explanation and Elaboration. PLOS Med 2007; 4(10): e297.
 • Adams E, Boulton M, Watson E. The Information Needs Of Partners And Family Members Of Cancer Patients: A Systematic Literature Review. Patient Education And Counseling 2009;77(2):179–86.
 • Applebaum AJ, Breıtbart W. Care For The Cancer Caregiver: A Systematic Review. Palliative And Supportive Care 2013;11(3):231-52.
 • Aslan G. Meme Kanseri Olan Bireylerin Birinci Derece Akrabalarının Bilgi Ve Destek Gereksinimlerinin Saptanması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü;2006
 • Bailey DB, Simeonsson RJ. Assessing Needs Of Families With Handicapped Infants. Journal Of Special Education, 1988;22 (1):118-127.
 • Bee PE, Barnes P, Luker KA. A Systematic Review Of Informal Caregivers' Needs in Providing Home- Based Endof- Life Care To People With Cancer. J Clin Nurs 2009;18(10):1379–93.
 • Buck HG, Mcmillan SC. The Unmet Spiritual Needs Of Caregivers Of Patients With Advanced Cancer. Journal Of Hospıce And Pallıatıve Nursing 2008;10(2):91-9.
 • Buscemi V, Font A, Viladricht C. Focus On Relationship Between The Caregivers Unmet Needs And Other Caregiving Outcomes in Cancer Palliative Care. Psıcooncologia 2010;7(1):109-25.
 • Butow PN, Price MA, Bell ML & Et Al. Caring For Women With Ovarian Cancer in The Last Year Of Life: A Longitudinal Study Of Caregiver Quality Of Life, Distress And Unmet Needs. Gynecologic Oncology 2014;132(3):690–7
 • Chalmers K, Thomson K. Coming To Terms With The Risk Of Breast Cancer: Perceptions Of Women With Primary Relatives With Breast Cancer. Qualitative Health Research 1996;6(2):256-82.
 • Chambers S.K, Gırgıs A, Occhıpıntı S & Et Al. Psychological Distress And Unmet Supportive Care Needs In Cancer Patients And Carers Who Contact Cancer Helplines. European Journal Of Cancer Care 2012;21(2):213–23.
 • Chen SC, Lai YH, Liao CT & Et Al. Unmet Supportive Care Needs And Characteristics Of Family Caregivers Of Patients With Oral Cancer After Surgery. Psycho-Oncology 2014;23(5):569-77.
 • Crotser CB, Boehmke M. Survivorship Considerations in Adults With Hereditary Breast And Ovarian Cancer Syndrome: State Of The Science. J Cancer Surviv 2009;3(1):21-42.
 • Eriksson E, Arve S, Lauri S. Informational And Emotional Support Received By Relatives Before And After The Cancer Patient’s Death. European Journal Of Oncology Nursing 2006;10(1):48–58.
 • Ferrell B, Hassey Dow K, Grant M. Measurement Of Quality Of Life in Cancer Survivors. Qual Life Res 1995;4(6):523-31.
 • Friðriksdóttir N, Saevarsdóttir T, Halfdánardóttir SÍ & Et Al. Family Members Of Cancer Patients: Needs, Quality Of Life And Symptoms Of Anxiety And Depression. Acta Oncol 2011;50(2):252–8.
 • Girgis A, Lambert SD, Mcelduff P & Et Al. Some Things Change, Some Things Stay The Same: A Longitudinal Analysis Of Cancer Caregivers’ Unmet Supportive Care Needs. Psycho-Oncology 2013;22(7):1557–64.
 • Given BA, Given CW, Kozachik S. Family Support In Advanced Cancer. CA Cancer J Clin 2001;51(4):213-31.
 • Given BA, Given CW, Sherwood P. The Challenge Of Qualıty Cancer Care For Famıly Caregıvers Seminars In Oncology Nursing, 2012;28(4):205-12
 • Given, BA, Given CW, Sikorskii A & Et Al. The Impact Of Providing Symptom Management Assistance On Caregiver Reaction: Results Of A Randomized Trial. Journal Of Pain And Symptom Management 2006;32(5):433–43.
 • Given B, Sherwood PR, Given CW. What Knowledge And Skills Do Caregivers Need? Am J Nurs 2008;108(9 Suppl.):28-34.
 • Greene A, Aranda S, Tieman JJ & Et Al. Can Assessing Caregiver Needs And Activating Community Networks Improve Caregiver-Defined Outcomes? A Single-Blind, Quasi-Experimental Pilot Study: Community Facilitator Pilot. Palliat Med 2012;26(7):917-23.
 • Hacıalioğlu N, Özer N, Yılmaz Karabulutlu E & Et Al. The Quality Of Life Of Family Caregivers Of Cancer Patients In The East Of Turkey. Eur J Oncol Nurs2010;14(3):211-7.
 • Hagedoorn M, Sanderman R, Bolks HN & Et Al. Distress In Couples Coping With Cancer: A Meta- Analysis And Critical Review Of Role And Gender Effects. Psychol Bull 2008;134(1):1-30.
 • Hodges LJ, Humphris GM, Macfarlane G. A Meta-Analytic Investigation Of The Relationship Between The Psychological Distress Of Cancer Patients And Their Carers. Soc Sci Med 2005;60(1):1-12.
 • Hodgkinson K, Butow P, Hunt G & Et Al. Life After Cancer: Couples’ And Partners’ Psychological Adjustment And Supportive Care Needs. Support Care Cancer 2007;15(4):405-41.
 • Hudson P, Payne S. The Future Of Family Caregiving: Research, Social Policy And Clinical Practice. In: Hudson P, Payne S, Editors. Family Carers In Palliative Care: A Guide For Health And Social Care Professionals. Oxford: Oxford University Press; 2009. 277–303.
 • Hwang SS, Chang VT, Alejandro Y & Et Al. Caregiver Unmet Needs, Burden, And Satisfaction İn Symptomatic Advanced Cancer Patients At A Veterans Affairs (VA) Medical Center. Palliat Support Care 2003;1(4): 319–29.
 • Karabuğa-Yakar H, Pınar R. Kanserli Hastalara Bakım Veren Aile Üyelerinin Yaşam Kalitesi Ve Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2013;15(2):1-16.
 • Kim Y, Kashy D, Spillers R & Et Al. Needs Assessment Of Family Caregivers Of Cancer Survivors: Three Cohort Comparisons. Psychooncology 2010;19(6):573-82.
 • Kim Y, Kashy D, Wellisch D & Et Al. Quality Of Life Of Couples Dealing With Cancer: Dyadic And Individual Adjustment Among Breast And Prostate Cancer Survivors And Their Spousal Caregivers. Ann Behav Med 2008;35(2):230-8.
 • Kitrungrote L, Cohen MZ. Quality Of Life Of Family Caregivers Of Patients With Cancer: A Literature Review. Oncol Nurs Forum 2006;33(3):625-32.
 • Kurtz ME, Kurtz JC, Given CW & Et Al. A Randomized, Controlled Trial Of A Patient/Caregiver Symptom Control Intervention: Effects On Depressive Symptomatology Of Caregivers Of Cancer Patients. Journal Of Pain And Symptom Management 2005;30(2):112–22.
 • Kuşçu M K, Dural U, Önen P & Et Al. The Association Between Individual Attachment Patterns, The Perceived Social Support, And The Psychological Wellbeing Of Turkish Informal Caregivers. Psycho- Oncology 2009;18(9):927-35.
 • Kübler-Ross, E. (1995). Sorular Ve Cevaplarla Yaşamın Son Günleri. Çeviren: Ed. Terakye G. Ankara: Hürbilek Matbaacılık.
 • Lambert SD, Harrison JD, Smith E & Et Al. The Unmet Needs Of Partners And Caregivers Of Adults Diagnosed With Cancer: A Systematic Review. BMJ Support Palliat Care 2012;2(3):224-30.
 • Lammens CR, Bleiker EM, Verhoef S & Et Al. Distress in Partners Of Individuals Diagnosed With Or At High Risk Of Developing Tumors Due To Rare Hereditary Cancer Syndromes. Psychooncology 2011;20(6):631-8.
 • Lau DT, Berman R, Halpern L & Et Al. Exploring Factors That Influence Informal Caregiving In Medication Management For Home Hospice Patients. J Palliat Med 2010;13(9):1085-90.
 • Mcguire DB, Grant M, Park J. Palliative Care And End Of Life: The Caregiver. Nurs Outlook 2012;60(6):351-6.
 • Mellon S, Kershaw T, Northouse LL. A Family-Based Model To Predict Fear Of Recurrence For Cancer Survivors And Their Caregivers. Psychooncology 2007;16(3):214-23.
 • Mellon S, Northouse LL. Family Survivorship And Quality Of Life Following A Cancer Diagnosis. Resnurshealth 2001;24(6):446-59.
 • Molassiotis A, Wilson B, Blair S & Et Al. Unmet Supportive Care Needs, Psychological Well-Being And Quality Of Life In Patients Living With Multiple Myeloma And Their Partners. Psycho-Oncology 2011;20(1): 88–97.
 • Mystakidou K, Tsilika E, Parpa E & Et Al. Caregivers Of Advanced Cancer Patients. Cancer Nurs 2007;30(5):412-18.
 • National Alliance For Caregiving In Collaboration With AARP. Caregiving In The US, 2009. From Http://Www.Caregiving.Org/Data/Caregivingusallagesexec-Sum.Pdf.
 • Northouse LL, Katapodi MC, Schafenacker AM & Et Al. The Impact Of Caregiving On The Psychological Well-Being Of Family Caregivers And Cancer Patients. Seminars In Oncology Nursing 2012;28(4):236-45.
 • Northouse LL, Mood D, Kershaw T & Et Al. Quality Of Life Of Women With Recurrent Breast Cancer And Their Family Members. J Clin Oncol 2002;20(19):4050-64.
 • Northouse LL, Templin T, Mood DW. Couples’ Adjustment To Breast Disease During The First Year Following Diagnosis. J Behav Med 2001;24(2):115-136.
 • Osse BH, Vernooij-Dassen MJ, Schadé E & Et Al. Problems Experienced By The Informal Caregivers Of Cancer Patients And Their Needs For Support Cancer. Nursingtm, 2006;29(5):378-88.
 • Pinquart M, Sörensen S. Associations Of Stressors And Uplifts Of Caregiving With Caregiver Burden And Depressive Mood: A Meta-Analysis. Journals Of Gerontology Series B: Psychological Sciences And Social Sciences, 2003;58(2):112–28.
 • Polat Ü. İleri Evre Kanser Hastalarında Semptom Yönetiminde Bakım Verenin Rolleri Ve Destek Gereksinimleri. Türk Onkoloji Dergisi 2011;26(4):193-98.
 • Ream E, Pedersen VH, Oakley C & Et Al. Informal Carers’ Experiences And Needs When Supporting Patients Through Chemotherapy: A Mixed Method Study. European Journal Of Cancer Care 2013;22(6):797–806.
 • Redley B, Beanland C. Revising The Critical Care Family Needs Inventory For The Emergency Department. J Adv Nurs 2004;45(1):95-104.
 • Rohleder N, Marin TJ, Ma R & Et Al. Biologic Cost Of Caring For A Cancer Patient: Dysregulation Of Pro- And Anti-İnflammatory Signaling Pathways. J Clin Oncol 2009;27(18):2909-15.
 • Schmid-Büchi S, Halfens RJG, Dassen T & Et Al. A Review Of Psychosocial Needs Of Breast-Cancer Patients And Their Relatives. Journal Of Clinical Nursing 2008;17(21):2895–909.
 • Schmid-Büchi S, Van Den Borne B, Dassen T & Et Al. Factors Associated With Psychosocial Needs Of Close Relatives Of Women Under Treatment For Breast Cancer. Journal Of Clinical Nursing 2011;20(7-8):1115–24.
 • Segrin C, Badger T, Dorros SM & Et Al. Interdependent Anxiety And Psychological Distress In Women With Breast Cancer And Their Partners. Psychooncology 2007;16(7):634-43.
 • Shaw J, Harrison J, Young J & Et Al. Coping With Newly Diagnosed Upper Gastrointestinal Cancer: A Longitudinal Qualitative Study Of Family Caregivers’ Role Perception And Supportive Care Needs. Support Care Cancer 2013;21(3):749–56.
 • Sherwood PR, Given BA, Doorenbos AZ & Et Al. Forgotten Voices: Lessons From Bereaved Caregivers Of Persons With A Brain Tumour. International Journal Of Palliative Nursing 2004;10(2):67–75.
 • Shih WMJ, Hsiao PJ, Chen ML & Et Al. Experiences Of Family Of Patient With Newly Diagnosed Advanced Terminal Stage Hepatocellular Cancer. Asian Pac J Cancer Prev 2013;14 (8):4655-60.
 • Stenberg U, Ruland CM, Miaskowski C. Review Of The Literature On The Effects Of Caring For A Patient With Cancer. Psychooncology 2010;19(10):1013-25.
 • Sucu G. Acil Serviste Kritik Hasta Yakınlarının Gereksinimlerini Saptama Ölçeği: Geçerlilik Güvenirlilik Çalışması. Yayınlanmamış Bilim Uzmanlığı Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü;2005.
 • Sucuoğlu B. Özürlü Çocuğu Olan Anne/Babaların Gereksinimlerinin Belirlenmesi. Çocuk Ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 1995;2(1):10-8.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı. Dünyada Ve Türkiye De Kanser. Ulaşım Adresi: Http://Www. Saglik. Gov.Tr/SGGM/Belge/1-15486/Dunya-Ve-Turkiyede-Kanser.Html, (Ulaşım Tarihi: 01/01/2013).
 • Terakye G. Kanserli Hasta Yakınları İle Etkileşim. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi 2011;4(2):78-82.
 • Turner D, Adams E, Boulton M & Et Al. Partners And Close Family Members Of Long-Term Cancer Survivors: Health Status, Psychosocial Well-Being And Unmet Supportive Care Needs. Psycho- Oncology 2013;22(1):12–9.
 • Türkoğlu N, Kılıç D. Effects Of Care Burdens Of Caregivers Of Cancer Patients On Their Quality Of Life. Asian Pacific J Cancer Prev. 2012;13(8):4141-45.
 • Van Oostrom I, Meijers-Heiboer H, Lodder L& Et Al. Longterm Psychological Impact Of Carrying A BRCA1/2 Mutation And Prophylactic Surgery: A 5-Year Follow-Up Study. J Clin Oncol 2003;21(20):3867-74
 • Van Ryn M, Sanders S, Kahn K & Et Al. Objective Burden, Resources, And Other Stressors Among Informal Caregivers: A Hidden Quality Issue? Psychooncology 2011;20(3):44-52.
 • Yılmaz Karabulutlu E, Akyıl R, Karaman S & Et Al. Kanser Hastalarına Bakım Verenlerin Uyku Kalitesi Ve Psikolojik Sorunlarının İncelenmesi. Türk Onkoloji Dergisi 2013;28(1):1-9.
 • Zahlis EH, Lewis FM. Coming To Grips With Breast Cancer: The Spouse’s Experience With His Wife’s First Six Months. J Psychosoc Oncol 2010;28(1):79-97.     
 • Agar M, DraperB, Phillips PA & et al. Making Decisions about Delirium: A Qualitative Comparison of Decision Making between Nurses Working in Palliative Care, Aged Care, Aged Care Psychiatry, and Oncology. Palliative Medicine 2011; 26(7): 887- 96.
 • Akarsu Ayazoğlu T, Tür H, Bolat C ve ark. Yaşlılarda Kardiyak Cerrahi Sonrası Yoğun Bakımda Deliryum Prevalansı ve Risk Faktörleri. J. Exp. Clin. Med., 2012; 29:101-7.
 • Akıncı SB, Şahin A. Yoğun Bakımda Deliryum. Yoğun Bakım Dergisi 2005; 5(1): 26-35.
 • Astaneh AN, Khajehmougahi N, Pakseresht S & et al. The Multi Component Intervention to Prevent Postoperative Delirium after Open-Heart Surgery. Pak J Med Sci 2007; 23(2): 188-92.
 • Balas MC, Rice M, Chaperon C & et al. Management of Delirium in Critically Ill Older Adults. Critical Care Nurse 2012; 32(4):15-26.
 • Burns KD, Jenkins W, Yeh D & et al. Delirium After Cardiac Surgery: A Retrospective Case-Control Study of Incidence and Risk Factors in a Canadian Sample. BC Medical Journal 2009; 51(5): 206-10.
 • Caplan G. Managing Delirium in Older Patients. Aust Prescr 2011; 34(1): 16-8.
 • Carpenito-Moyet LJ. Hemşirelik Tanıları El Kitabı. Çeviren: Erdemir F. Nobel Tıp Kitabevleri; 2005.
 • Cerejeira J, Mukaetova-Ladinska EB. A Clinical Update on Delirium: From Early Recognition to Effective Management. Hindawi Publishing Corporation Nursing Research and Practice 2011; 2011:1-12.
 • Chan MT, Cheng BC, Lee TM & et al. BIS-Guided Anesthesia Decreases Postoperative Delirium and Cognitive Decline. Journal of Neurosurgical Anesthesiology 2013; 25 (1): 33-42.
 • Christensen M. An Estudy of Staff Nurses’ Knowledge of Delirium in the Medical ICU: An Asian Perspective, Intensive and Critical Care Nursing 2014; 30 (1): 54-60.
 • Crimi C, Bigatello LM. The Clinical Signifıcance of Delirium in the Intensive Care Unit. Transl Med UniSa 2012; 2(1): 1-9.
 • Deren S, Ün C, Temur İ ve ark. Postoperatif Erken Dönemdeki Deliryuma Yaklaşım. Türk Anest Rean Der Dergisi 2010; 38(5): 388-94.
 • Donnel MS, Timmins F. Quantitative Exploration of the Subjective Burden Experienced by Nurses when Caring for Patients with Delirium. Journal of Clinical Nursing 2012; 21(17-18): 2488-98.
 • Ettema RGA, Hoogendoorn ME, Kalkman CJ & et al. Development of a Nursing Intervention to Prepare Frail Older Patients for Cardiac Surgery (the PREDOCS Programme), Following Phase one of the Guidelines of the Medical Research Council. European Journal of Cardiovascular Nursing November 2013; 0(0) 1-20.
 • Ettema RGA, Koeven HV, Peelen LM & et al. Preadmission Interventions to Prevent Postoperative Complications in Older Cardiac Surgery Patients: A Systematic Review. International Journal of Nursing Studies 2014; 51 (2): 251-60.
 • Ettema RGA. Predicting and Preventing Postoperative Decline in Older Cardiac Surgery Patients. Institute for Nursing Studies and Research Centre for Innovations in Health Care University of Appied Sciences Utrecht. Amsterdam: BOXPress BV, ‘s Hertogenbosch. 2014. Ss:86.
 • Fan Y, Guo Y, Li Q & et al. A Review: Nursing of Intensive Care Unit Delirium. Journal of Neuroscience Nursing 2012; 44(6): 307-16.
 • Fong TG, Tulebaev SR, Inouye SK. Delirium in Elderly Adults: Diagnosis, Prevention and Treatment. Nat Rev Neurol 2009; 5(4): 210-20.
 • Foreman M, Mion L, Tryostad L & et al. Standard of Practice Protocol: Acute Confusion/Delirium. Geriatric Nursing 1999; 20(3): 147-52.
 • Gamberini M, Bolliger D, Lurati Buse GA & et al. Rivastigmine for the Prevention of Postoperative Delirium in Elderly Patients Undergoing Elective Cardiac Surgery a Randomized Controlled Trial. Crit Care Med 2009; 37(5):1762-68.
 • Girard TD, Pandharipande PP, Ely EW. Delirium in the Intensive Care Unit. Critical Care 2008;12(Suppl 3):S3.
 • Gunther ML, Morandi A, Ely EW. Pathophysiology of Delirium the Intensive Care Unit. Crit Care Clin 2008; 24(1): 45-65.
 • Güner P, Geenen O. Atlanması Kolay Bir Bozukluk: Deliryum. C.Ü.Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2007; 11 (1): 37-46.
 • Hamdan-Mansour AM, Farhan NA, Othman EH & et al. Knowledge and Nursing Practice of Critical Care Nurses Caring for Patients with Delirium in Intensive Care Units in Jordan. The Journal of Continuing Education in Nursing 2010; 41(12): 571-76.
 • Horacek R, Prasko J, Mainerova B & et al. Delirium in Surgery Intensive Care Unit. Activitas Nervosa Superior Rediviva 2011; 53( 3):121-33.
 • Hudek K. Emergence Delirium: A Nursing Perspective. AORN J 2009; 89(3): 509-16.
 • Inouye SK, T. Bogardus ST, Charpentier PA & et al. A Multicomponent Intervention to Prevent Delirium in Hospitalized Older Patients. The New England Journal of Medicine 1999; 340(9):669-76.
 • Kalisvaart KJ, Vreeswijk R, Jonghe JFM & et al. Risk Factors and Prediction of Postoperative Delirium in Elderly Hip-Surgery Patients: Implementation and Validation of a Medical Risk Factor Model. Journal of American Geriatrics Society 2006; 54(5): 817-22.
 • Kırpınar İ. Deliryum; Tanı, Oluş Nedenleri, Bakım ve Tedavi Yaklaşımları. Türkiye Klinikleri J Psychiatry- Special Topics 2009; 2(3): 1-13.
 • Kjorven M, Rush K, Hole R. A Discursive Exploration of the Practices that Shape and Discipline Nurses’ Responses to Postoperative Delirium. Nursing Inquiry 2011; 18 (4): 325–35.
 • Kostas TRM, Zimmerman KM, Rudolph JL. Improving Delirium Care: Prevention, Monitoring and Assessment. The Neurohospitalist 2013; 3(4): 194-202.
 • Koster S, Henses AG, Oosterveld FGJ & et al. The Delirium Observation Screening Scale Recognizes Delirium Early After Cardiac Surgery. European Journal of Cardiovascular Nursing 2009; 8(4): 309-14.
 • Koster S, Hensens AG, Schuurmans MJ & et al. Risk Factors of Delirium after Cardiac Surgery a Systematic Review. European Journal of Cardiovascular Nursing 2011; 10(4): 197-204.
 • Koster S. Delirium in cardiac surgery. A study on risk-assessment and long-term consequences.Thesis, Department of Cardiothoracic Surgery, University of Twente. 2011.130-136.Retrieved December 14,2014. http://doc.utwente.nl/78245/1/thesis_S_Koster.pdf
 • Kulaksızoğlu IB. Yoğun Bakım Şartlarında Deliryum ve Psikiyatrik Sorunlar. Yoğun Bakım Derneği Dergisi 2006; 4(1): 77-82.
 • Küçük L, Kaya H. Koroner Yoğun Bakım Sürecinde Yaşanan Psikiyatrik Bir Durum: Deliryum Ne Kadar Tanıyoruz?. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2011; 4(1): 161-66.
 • Lepouse´ C, Lautner CA, Liu L & et al. Emergence Delirium in Adults in the Post-Anaesthesia Care Unit. British Journal of Anaesthesia 2006; 96 (6): 747-53.
 • Ling Chang BY, Fang Tsai Y, Jing Lin P & et al. Prevalence and Risk Factors for Postoperative Delirium in a Cardiovascular Intensive Care Unit. American Journal of Critical Care 2008;17 (6): 567-75.
 • McPherson JA, Wagner CE, Boehm LM & et al. Delirium in the Cardiovascular ICU: Exploring Modifiable Risk Factors. Crit Care Med 2013; 41(2):405-13.
 • Moyce Z, Rodseth N, Biccard BM. The Efficacy of Peri-operative Interventions to Decrease Postoperative Delirium in Non-Cardiac Surgery: A Systematic Review and Meta-Analysis. Anaesthesia 2014;14(69): 259-69.
 • Nelson JM. Recognizing, Preventing, and Managing Delirium in Hospital Patients. American Nurse Today 2010; 5(11): 43-5.
 • Norkien I, Ringaitien D, Kuzminskait V & et al. Incidence and Risk Factors of Early Delirium after Cardiac Surgery. BioMed Research International 2013; 2013: 1-5. http://dx.doi.org/10.1155/2013/323491.
 • Ommaty R. Vademecum Modern İlaç Rehberi. Medical Tribune Yayıncılık Ltd.Şti. Umut Matbacılık İstanbul; 2010.
 • Onur E, Cimilli C, Ulaş H. Psikiyatri Konsültasyonlarında Deliryum. Demans Dergisi 2003; 3(4):127-30.
 • Onur E ve Cimilli C. Deliryum Tedavisinde Yeni Bir Yaklaşım: Atipik Antipsikotikler. Türk Psikiyatri Dergisi 2005; 16(3): 216-24.
 • Özdemir L. Yoğun Bakım Hastasında Deliryumun Yönetimi ve Hemşirenin Sorumlulukları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2014; 90–98.
 • Özkan M, Özkan S. Deliryumun Nedenleri ve Tedavisi. Klinik Gelişim 2009; 22(4):56-60.
 • Rudolph JL, Jones RN, Levkoff SE & et al. Derivation and Validation of a Preoperative Prediction Rule for Delirium after Cardiac Surgery. Circulation 2009;119 (2):229-36.
 • Salman N, Durukan AB, Gürbüz HA ve ark. Koroner Arter Bypass Cerrahisinde Postoperatif Serebrovasküler Olay ve Deliryum için Risk Faktörlerinin Belirlenmesi. Anestezi Dergisi 2013; 21 (4): 209-15.
 • Sendelbach S, Guthrie PF. Evidence-Based Guideline Acute Confusion/Delirium Identification, Assessment, Treatment, and Prevention. Journal of Gerontological Nursing 2009; 35(11):11-8.
 • Sezer Ö. Koroner bypass cerrahisi geçiren hastalarda deliryum risk faktörleri ve deliryum gelişiminin nitrik oksit düzeyleriyle ilişkisi. Uzmanlık Tezi. Malatya: Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi: 2003.
 • Sezer Ö, Karlıdağ R, Bay Karabulut A ve ark. Koroner Bypass Ameliyatı Geçiren Hastalarda Deliryum Gelişiminin Nitrik Oksit Düzeyleriyle İlişkisi. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2004; 14(4):185-90.
 • Taipale PG. Nursing care and post-operative delirium in the cardiac surgery intensive care unit. A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of master of science in nursing in the faculty of graduate studies. Vancouver: The University of British Columbia: 2010. 1-128.
 • Topuz Ş, Doğan N. Bir Üniversite Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Deliryum Konusuna İlişkin Bilgi Düzeyleri. KTÜ Tıp Fak Derg 2012; 14(3): 21-6.
 • Tullmann DF, Mion LC, Fletcher K & et al. Delirium. In: Boltz M, Capezuti E, Fulmer T, Zwicker D, Editor(s). Evidence-based geriatric nursing protocols for best practice. 4th ed. New York: Springer Publishing Company; 2012. 186-99. Retrieved December 18, 2014, from http://www. guideline.gov/content.aspx?id=43920
 • Türkcan A. Deliryum. Psikiyatri Dünyası 2001; 5(1):15-23.
 • Ulusal Sağlık ve Bakım Mükemmellik Enstitüsü (National Institute for Health and Care Excellence-NICE) Rehberi. Delirium: Evidence Update April 2012. A summary of selected new evidence relevant to NICE clinical guideline. Delirium: diagnosis, prevention and management’(2010). Retrieved August 18, 2014, from https://www.evidence.nhs.uk/search?q=Delirium+evidence+update.
 • Ulusal Sağlık ve Bakım Mükemmellik Enstitüsü (National Institute for Health and Care Excellence-NICE) Rehberi. Delirium diagnosis, prevention and management. Issued: July 2010 Retrieved August 18, 2014, from http://www.nice.org.uk/guidance/cg103/resources/guidance-delirium-pdf.
 • Üstek S, Boran M. Multipl Travmalı Hastada Postoperatif Gelişen Deliryum. Ege Tıp Dergisi/ Ege Journal of Medicine 2010; 49 (1) :67-70.
 • Yaşayacak A, Eker F. Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Deliryum ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2012; 20(2): 265-74.
 • Yavuz BB. Deliryum geriatri uzmanı gözüyle. Akademik Geriatri 2010; 178-80. Erişim: Ağustos 16, 2014, http://www.akademikgeriatri.org/geriatri_konusmaci_metinleri/24.pdf.
 • Yılmaz E, Aksun M, Girgin S ve ark. Elektif Koroner Arter Baypas Greft Ameliyatlarında Off-Pump ve On- Pump Kardiyopulmoner Baypas Tekniklerinin Postoperatif Deliryum Gelişimi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması. GKDA Derg 2013; 19(2): 67-75.
 • Zhang H, Lu Y, Liu M & et al. Strategies for Prevention of Postoperative Delirium: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Trials. Critical Care 2013; 17(2):3-21.   o o  KAYNAKLAR
 • Aktaş E, Barış N, Hıdıroğlu S ve ark. Kemoterapi Alan Hastaların Deneyimleri: Niteliksel Bir Çalışma. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2012; 28 (2) : 63-78.
 • Alligood MR, Tomey AM. Nursing Theorists and Their Work, 7. Baskı. Mosby Year Book Inc; St Louis, 2009.
 • Ay FA. Kuram Nedir? Hemşirelik İle İlgili Kuramlar ve Hemşire Teorisyenler. Ay FA, Editör. Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler. Nobel Tıp Kitabevleri, 4. Baskı. İstanbul, 2012.
 • Birol L. Hemşirelik Süreci. Genişletilmiş 10. Baskı. İzmir: Etki Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti; 2010.
 • Carpenito-Moyet LJ. Hemşirelik Tanıları El Kitabı. Çeviren: F. Erdemir, İstanbul: Türkçeleştirilmiş 3. Baskı Nobel Tıp Kitabevleri; 2012.
 • Fawcett J, DeSanto-Madeya S. Contemporary Nursing Knowledge Analysis And Evaluation of Nursing Models And Theories. 3. Baskı, F.A. Davis Company, Philadelphia, 2012.
 • Kaya N, Babadağ K, Kaçar GY ve ark. Hemşirelerin Hemşirelik Model / Kuramlarını, Hemşirelik Sürecini Ve Sınıflama Sistemlerini Bilme ve Uygulama Durumları. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2010; 3(3): 24-33.
 • Masters K. Nursing Theories: A Framework for Professional Practice. Jones and Bartlett Learning. 1. Baskı. 2011; 127-142.
 • McEwen M, WillsEM. Theoretical Basis for Nursing. 3. Baskı, North American Edition, 2010.
 • Meleis IA. Theoretical Nursing: Development & Progress. 5. Baskı, Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, 2011.
 • Özkaraman A, Özer S, Alpaslan GB. Romatoid Artritli Bir Vakanın Hemşirelik Bakımında Roy Adaptasyon Modelinin Kullanımı. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2012; 1(3): 138- 152.
 • Roy SC, Jones DA. Nursing Knowledge Development and Clinical Practice: Opportunities and Directions. Springer Publishing Company, 1. Baskı, 2007.
 • Roy C, Andrews HA. The Roy Adaptation Model. 3. Baskı, Appleton & Lange, Stamford, 2008.
 • Velioğlu P. Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar. Akademi Basın ve Yayıncılık, 2. Baskı. İstanbul: 2012.
 • Vicdan AK. Hemşirelik Bakımında Model Kullanımına Bir Örnek: Modifiye Radikal Mastektomi Olmuş Bir Bayanın, Roy’ un Adaptasyon Modeline Göre İncelenmesi. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2010; 2 (3): 106-118.
 • Yeşilbalkan ÖU, Akyol AD, Çetinkaya Y ve ark. Kemoterapi Tedavisi Alan Hastaların Tedaviye Bağlı Yaşadıkları Semptomlar Ve Yaşam Kalitesine Olan Etkisinin İncelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2005; 21 (1) : 13-31. EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ SON KONTROL LİSTESİ
 • Makalenin Türü Araştırma Derleme Olgu sunumu Başlık Sayfası
 • Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı büyük harf ile yazıldı.
 • Yazarlar ve kurumları belirtildi.
 • Tüm yazarların yazışma adresleri, iş tel, gsm, e-posta belirtildi.
 • Makale bir kongrede sunulmuş ise, sunulduğu toplantı ve yılı belirtildi. Özet Sayfası
 • Türkçe ve İngilizce yapılandırılmış özet yazıldı (250-300 sözcük).
 • Türkçe ve İngilizce özet birbiriyle uyumlu.
 • Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükler yazıldı.
 • İngilizce anahtar kelimeler “Medical subject Headings (MESH”e uygun
 • olarak (http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html),Türkçe anahtar
 • kelimeler “Türkiye Bilim Terimleri” nden (http://www.bilimterimleri.com) adresinden verildi.
 • Özetler sayfası metnin 1. sayfası olacak şekilde numaralandırıldı. Ana Metin
 • Açık, güncel ve rahat anlaşılır Türkçe kullanıldı.
 • Gramer ve yazım kurallarına uyuldu.
 • Yeni, alışılmadık ve yabancı terimler kullanılmışsa yanlarına Türkçe
 • eşanlamlılarına yer verildi.
 • Kısaltmalar kullanılmışsa ilk kullanımda terimin yanında parantez içinde
 • kısaltması belirtildi.
 • Araştırma makalelerinde alt bölüm başlıkları istenen şekilde yazıldı.
 • Derleme makaleler giriş anlatımını izleyen alt başlıklarda toplanarak uygun
 • bir sonuç anlatımıyla bağlantılı bir şekilde sunuldu.
 • Bilimsel etik ilkelere uyulduğu belirtildi. Etik kurul izin yazısı eklendi. Kaynaklar
 • Kaynak gösterimi metin içinde belirtilen kurallara (yazar soyadı ve yayın
 • tarihi) uygun olarak yapıldı.
 • Kaynaklar alfabetik sıra ile dizildi ve kaynak gösterimi kurallara uygun olarak yapıldı.
 • Doğrudan yararlanılmayan herhangi bir kaynak kullanılmadı (Elimde
 • kaynakların tümü mevcut ve gerektiğinde dergi yayın kuruluna bunu ispat edebilirim.) Tablo ve Resimler
 • Belirtilen kurallara uygun olarak hazırlandı.
 • Başka kaynaklarda alınan şekil, resim, tablolarda kaynak gösterildi. Tüm Makale
 • Makalenin sayfa kenar boşlukları kontrol edildi.
 • Makalenin satır aralıkları uygun.
 • Makalenin ilgili bölümlerinde uygun yazı karakteri kullanıldı.
 • Makalenin ilgili bölümleri uygun puntoda yazıldı.
 • Makale sayfa sınırlarını aşmayacak şekilde yazıldı.
 • Makalede uygun şekilde sayfa numarası verildi.
 • KAYNAKLAR YAZIM KURALLARI YÖNÜNDEN DİKKATLİCE KONTROL EDİLDİ.
 • EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ
 • Yazarlık/Yayın Hakkı Onay Formu …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………
 • …………………………………………………………………………………… Başlıklı makalenin yazar / yazarları olarak yayın hakkını Ege Üniversitesi
 • Hemşirelik Fakültesi Dergisi’ne vermeyi kabul ediyorum/ ediyoruz. Yayınlanmasını
 • istediğimiz bu makalenin Türkçe ve yabancı dilde herhangi bir dergiye yayınlanmak
 • üzere gönderilmediğini ve daha önce hiçbir dergide yayınlanmadığını bildirip,
 • yazının içeriği ile ilgili etik ve bilimsel sorumluluğu üstlendiğimi/ üstlendiğimizi kabul ederim/ederiz.
 • Yazar/ Yazarlar İmza Tarih
 • DERGİ YAZIM KURALLARI
 • Yayının Kabulü: Basılması istenen yazılar, aşağıda belirtildiği şekilde, dergi
 • editörlüğüne gönderilecektir. (E-mail: ozen.durakoglu@gmail.com.) Makaleler üç
 • bağımsız hakem tarafından incelenip, onayları alındıktan sonra yayınlanabilir.
 • Hakemler, gerekli gördükleri yazılara değişiklik önerebilirler. Makalenin
 • yayınlanmasında son karar, editör görüşü ile Dergi Yayın Kuruluna aittir. Dergide
 • yayınlanan yazılar için, herhangi bir ücret ya da karşılık ödenmez. Gönderilen yazıların
 • kabul edilip edilemeyeceği yazarlara bildirilir. Makalenin kabulü halinde, başlıkların
 • altına yazar ad(lar)ı kurum adresleri ve e-mail adresleri eklenip
 • ozen.durakoglu@gmail.com. adresine gönderilecektir.
 • Makalenin Hazırlanışı: Makale, Microsoft Word programında A4 kağıt
 • boyutunda yazılmalıdır. Başlık 10 punto Times New Roman, Özet 9 punto Times New
 • Roman, ana metin 10 punto, tablo ve kaynaklar 8 punto olacak şekilde yazılmalıdır.
 • Araştırma raporları 16 sayfa, derleme ve olgu sunumları 10 sayfayı (kaynaklar dahil) geçmemelidir.
 • Makalenin Yazılışı şu sırayı izlemelidir. BAŞLIK SAYFASI
 •  Türkçe Başlık (Büyük harf ile),
 •  İngilizce Başlık (Büyük harf ile),
 •  Yazarların adları ve soyadları (soyadı büyük harf ile)
 •  Yazarların Yazışma adresleri, kurum adresleri, e-mail adresleri belirtilmelidir. ÖZET SAYFASI
 • Özetler Türkçe ve İngilizce Olmak üzere iki dilde olmalı, yazının Türkçe ve
 • İngilizce başlıklarını taşımalı, araştırmanın temel anlamını metne bakmayı
 • gerektirmeyecek şekilde 250-300 sözcük ile yansıtmalıdır.
 • Araştırma makalelerinin özetleri; “Amaç”, “Gereç ve Yöntem”, “Bulgular ve
 • Sonuç” bölümleri ile anahtar sözcükleri içermelidir. Anahtar kelimelerin “Türkiye Bilim
 • Terimleri”nden seçilmesi gerekmektedir. Bilgi için adresten yararlanılmalıdır.
 • (http://www.bilimterimleri.com).
 • Araştırma makalelerinin İngilizce özetleri; “Objective”, “Methods”, “Results”,
 • “Conclusion” ve “Key Words” bölümlerini içermelidir. İngilizce anahtar kelimeler
 • “Medical subject Headings (MESH”e uygun olarak verilmelidir.
 • (http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html)
 • Derleme Makalelerinin özetleri; Giriş, amaç, gelişme ve sonuç anlamı taşıyacak
 • şekilde içeriği tam olarak yansıtmalıdır. Anahtar Sözcükler yer almalıdır. Derleme
 • makalelerinin İngilizce özetleri; aynı şekilde olmalıdır.
 • Olgu Sunumu özetleri olguyu kısaca tanımlamalı ve hemşirelik süreçlerini
 • içermelidir. İngilizce özetleri de aynı şekilde olmalıdır.
 • Özetler sayfası metnin birinci sayfası olacak şekilde numaralandırılmalıdır. DERGİNİN YAYIN DİLİ
 • Derginin yayın dili Türkçe’ dir. Ancak Yurtdışından gelen çok önemli İngilizce
 • makalelere de yer verilebilir. METİN:
 • Dil ve biçim (üslup) açısından aşağıdaki özellikleri taşımalıdır.
 •  Açık, güncel ve rahat anlaşılır olmalıdır.
 •  Gramer ve yazım kurallarına uyulmalıdır.
 •  Yeni, alışılmadık ve yabancı terimler kullanılmışsa yanlarında Türkçe eşanlamlarına yer verilmelidir
 •  Kısaltmalar kullanılmışsa ilk kullanımda terimin yanında parantez içinde kısaltması belirtilmiş olmalıdır.
 •  Bilimsel etik ilkelere uyulduğu belirtilmiş olmalı ve etik kurul izin yazısı eklenmelidir. belirtilmelidir.
 • Araştırma Raporları: Giriş, Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular ve Tartışma, Sonuç
 • ve Öneriler, Kaynaklar başlıklarını taşıyan bölümlerden oluşmalıdır. Araştırmaya
 • katılmamış, ancak destek sağlamış olan kişi ve kuruluşlara teşekkür başlığı altında
 • teşekkür edilebilir. Verilerin toplanmasında, örneklem gruplarının haklarının korunması
 • açısından etik kurallara uyulduğu açıkça belirtilmeli, kritik gruplarla yürütülen
 • çalışmalarda etik kurul veya kurum izin belgelerinin fotokopileri eklenmelidir.
 • Tablo ve Şekiller: Grafik, fotoğraf ve çizimlere sıra numarası verilmelidir. Her
 • tablonun üstünde ve şekillerin altında sıra numarası ve şekilleri kısaca açıklayan bir
 • anlatım bulunmalıdır. Araştırma raporları derleme ve olgu sunumları için en çok
 • 4 şekil kabul edilmektedir. Tablo, şekil ve grafikler, bilgisayarda çizilip metin içinde
 • olması gereken yere yerleştirilmelidir. Net baskı elde edilebilmesi için, şekil,
 • resim/fotoğraflar ayrı birer .jpg veya .gif dosyası olarak (pixel boyutu yaklaşık
 • 500x400, 8 cm eninde ve 300 çözünürlükte taranarak), dergiye ayrıca iletilmelidir.
 • Resim/fotoğraflar renkli, ayrıntıları görülecek derecede kontrast ve net olmalıdır.
 • Başka bir kaynaktan alınan tablo ve şekillerin altına, alındığı kaynak şu şekilde belirtilmelidir.
 • Güvenç B (1970) Kültür kuramında bütüncülük sorunu üzerine bir deneme.
 • Ankara, s.51’den alındı.
 • Fotoğrafların eni 11 cm. boyu 15 cm.’i aşmamalı, metin içinde fotoğrafın
 • yerleştirileceği yer boş bırakılıp fotoğraf altına gerekli açıklama yapılmalıdır.
 • Derlemeler: Konuyu yeterince irdeleyen kapsamlı literatür taramasına
 • dayandırılmış olmalı; giriş anlatımını izleyen alt başlıklarda toplanarak gelişme ve
 • sonuç anlatımıyla sunulmuş olmalıdır. Kaynakça kullanım kurallarına uyulmalıdır.
 • Olgu Sunumları: Giriş, Olgu Sunumu, Tartışma ve Kaynaklar verilerek
 • yazılmalıdır. Olgu sunumu fotoğraf ve akış şemaları ile desteklenebilir. Fotoğraf ve
 • akış şemaları için gerekli izinler alınmalıdır.
 • Son Kontrol Listesi: Son Kontrol listesi gözden geçirilip, imzalandıktan sonra
 • gönderilen yayına eklenerek gönderilmelidir. (ayrı bir sayfa olarak)
 • Yazarlık/Yayın Hakkı Onay Formu: Tüm yazarlar tarafından imzalanmış
 • olarak gönderilmelidir. KAYNAK KULLANIMI
 • Metin içinde: Yazarın soyadı ve yazının yayın tarihi ile birlikte belirtilmeli,
 • yazar ve tarih arasına virgül konmamalıdır. İki yazarlı kaynaklarda, yazarların her
 • ikisinin soyadı, ikiden fazla yazarlılarda ise, birinci yazarın soyadı ve “ve ark.” Şeklinde
 • belirtilmelidir. Örnekler
 • (Graydon 1988), depresyonun…
 • (Sarna ve Mc Corkle 1996), araştırmalarında……
 • (Lasry ve ark. 1987), yaptıkları çalışmada……
 • ………saptanmıştır (Graydon 1998).
 • ………ortaya çıkarılmışlardır (Bard ve Sutherland 1955).
 • Ancak cümle başlangıcında kullanırken kullanım şekli aşağıdaki gibi;
 • Sarma ve Mc Corkle araştırmalarında ……………………..(1996). olacaktır.
 • Aynı yazarın, aynı yıldaki değişik yayınları (Bayık 1996 a, Bayık 1996 b) şeklinde belirtilmelidir.
 • Birden çok yazar aynı anda gösterileceği zaman, aynı parantez içinde virgülle
 • ayrılarak gösterilmelidir. Kaynaklar tarih sırasına göre sıralanmalıdır. Örnek:
 • (Argon 1992 , Karadakovan 1992).
 • Kaynakçada: Kaynaklar, alfabetik sıra ile dizilmelidir. Yazar ad (lar) ının baş
 • Harfleri arasına noktalama işaretleri konulmamalıdır. Üç Yazara kadar çoğul yazarlı
 • kaynaklarda, yazar soyadı ve adının baş harfini izleyerek aralarına virgül konulmalıdır.
 • Üçten fazla yazarlı kaynaklar, ilk üç isimden sonra “ve ark.” Şeklinde belirtilmelidir.
 • Kongre bildirileri, kişisel deneyimler kaynak olarak gösterilmemelidir.
 • Dergi isimleri kısaltılmış olarak veriliyorsa, Index Medicus’a uygun olarak
 • ve/veya derginin ilan ettiği şekildeki kısaltma varsa bu şekilde kısaltılmalıdır. Eğer
 • kısaltma kullanmayan bir dergi ise, kısaltma yapılmayıp, dergi adı aynen yazılmalıdır.
 • Dergi makalesi, kitap isimleri yazılırken, ilk kelimenin baş harfi büyük, diğerleri küçük
 • harfle yazılmalıdır.
 • Kaynakların Yazılışı İle İlgili Örnekler Dergi Makalesi
 • Yazar(lar)ın soyadları ve isimlerinin baş harfleri, makale ismi, dergi ismi, yıl, cilt,
 • sayı, sayfa no’su belirtilmeledir.
 •  Stephane A. Management of Congenital Cholesteatoma with Otoendoscopic Surgery: Case Report. J Med Sci 2010; 30(2): 803-7.
 •  Lorig K, Gonzales VM, Ritter P & et al. Comparison of Three Methods of Data Collection in an Urban Spanish-Speaking Population. Nurse Res 1997; 46(4): 230-4.
 • Dergi Eki (Supplement)
 •  Kocaman N, Kutlu Y, Ozkan S. Predictors of Psychosocial Adjustment in People with Physical Disease. J Clin Nurs 2007; 16(3A Suppl.): 6-16. Kitap:
 • Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler) inin baş harfleri, bölüm başlığı, editör(lerin)
 • ismi, kitap ismi, kaçıncı baskı olduğu, sehir, yayınevi, yıl ve sayfalar belirtilmelidir.
 •  Karasar N. Araştırmalarda Rapor Hazırlama. 8.Baskı. Ankara: 3A Araştırma Eğitim danışmanlık Ltd; 1995. 101-112.
 •  Terakye G. Hemşirelikte İletişim ve Hasta Hemşire İlişkileri. 2. baskı. Ankara: T.C.Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü; 1994.
 • Yabancı Dilde Yayınlanan Kitaplar için:
 •  Gorman LM, Raines ML, Sultan DF. Psychosocial Nursing for General Patient Care. 2 nd ed. USA: F.A. Davis Company; 2002.
 •  Solcia E, Capella C, Kloppel G. Tumors of the Exocrine Pancreas. 2 nd ed. Washington: Armed Forces Institute of Pathology; 1997. 145-210. Kitap Bölümü:
 •  Kaufman CA, Wyatt RJ. Neuroleptic Malignant Syndrome. In: Melszer HY, Editor. Psychopharmacology. New York: Raven Pres; 1987.
 •  Underwood LE, Van Wyk JJ. Normal and Aberrant Growth. In: Wilson JD, Foster DW, Editors. Viliams’ Textbook of Endocrinology. 1st ed. Philadelphia: WB Saunders; 1992. 1079-138. Kitap Çevirisi:
 •  Wise MG, Rundell JR. (1994) Konsültasyon Psikiyatrisi. Çevirenler: Tüzer T, Tüzer V. Ankara: Compos Mentis Yayınları; 1997.
 • Metin içinde “(Wise ve Rundell 1994)” şeklinde gösterilir.
 •  Hofling CK, Leininger MM. (1960) Hemşirelikte Ana Psikiyatrik Kavramlar. Çeviren: Kumral A. İstanbul: Vehbi Koç Vakfı Yayınları; 1983.
 • Yazar ve Editörün Aynı Olduğu Kitaplar
 •  Uyer G. Yeni Bir Birimin Planlanması ve Organizasyonu. İçinde. Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi El Kitabı. Uyer G, Editor. 1.basım. İstanbul: Birlik Ofset Ltd. Sti; 1986. 56-61.
 •  Eken A. Kozmesötikler: Kozmetiklerle İlaçlar Arası Ürünler. Eken A, Editör. Kozmesötik Etken Maddeler. 1.Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2006. 1-7.
 • Yazar Adı Olmayan Yayınlar
 • (Sık kullanılan Çeviri Kaynaklara Örnekler):
 • American Psikiyatri Birliği (1994) Mental Bozukluklarının Tanısal ve Sayımsal El
 • Kitabı. Çeviren: Köroğlu E. 4.baskı. Ankara: (DSM-IV.) Hekimler Yayın Birliği; 1995.
 • Metin içinde “American Psikiyatri Birliği (1994)” şeklinde gösterilir. Yayınlanmamış Tez
 • Yavaş O. Bir Üniversite hastanesinde Çalışan Hemşirelerin İş Doyumu Ve
 • Örgütsel Gereksinimlerine İlişkin Bir İnceleme. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • İzmir: Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 1993. 53-55. Basılmamış Yayınlar
 • Gordes G, Cole JO, Haskell D.&. et al. The Naturel History of Tardive Dyskinesia.
 • J.Clin Psychophormacol. (Inpress).
 • İnternet üzerinden alınan belgeler kaynak Olarak Kullanılıyorsa:
 • Yararlanılan yazının yazarı, yazarı yoksa kurum adı UNICEF gibi kurum adı
 • yoksa kaynak gösterilmemelidir. Yayının internet kaynağı varsa Yayının başlığı,
 • internet adresi ve son erişim tarihi belirtilerek gösterilebilir.
 •  Lee DS, Austin PC, Rouleau JL, Liu PP, Naimark D, Tu JV. (November 19, 2003). Predicting mortality among patients hospitalized for heart failure. The Journal of the American Medical Association, 290(19): 2581-2587. Retrieved November 23, 2003, from http://jama.ama-assn. rg/cgi/content/abstract/290/19/2581.
 • Yayın resmi yayın olarak gösterilecekse;
 •  American Nurses’ Association. Statement on psychiatric mental health nursing practice and standards of psychiatric-mental health clinical practice. Washington: American Nurses’ Publishing; 1994.
 • Kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Doğrudan yararlanılmayan
 • ya da başka kaynaklardan aktarılmış kaynaklar belirtilmemeli, basılmamış eserler,
 • kişisel haberleşmeler, Medline taramalarından ulaşılan makalelerin özetleri kaynak gösterilmemelidir.
Primary Language tr
Journal Section Issue
Authors

Author:

Dates

Application Date: November 14, 2015
Acceptance Date: August 22, 2019
Publication Date: November 14, 2015

APA , . (2015). Cilt: 31 Sayı: 2. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 31 (2), . Retrieved from http://dergipark.org.tr/egehemsire/issue/4940/67484