21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
Cover Image
ISSN 2147-0928 | Period Tri-annual | Founded: 2012 | Publisher Türk Eğitim-Sen |

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal araştırmalar Dergisi, hedef olarak belirlemiş olduğu akademik alanda bilimsel hayata, akademisyenlere ve eğitim çalışanlarına ürettikleri bilimsel değerleri hedef kitlelerine ulaştırarak; ulusal ve uluslararası çalışmaların gerek ülkemizde gerek dünya da amacına ulaşması için kurulmuştur.

 

21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

ISSN 2147-0928 | Period Tri-annual | Founded: 2012 | Publisher Türk Eğitim-Sen |
Cover Image

107.583

610.838

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal araştırmalar Dergisi, hedef olarak belirlemiş olduğu akademik alanda bilimsel hayata, akademisyenlere ve eğitim çalışanlarına ürettikleri bilimsel değerleri hedef kitlelerine ulaştırarak; ulusal ve uluslararası çalışmaların gerek ülkemizde gerek dünya da amacına ulaşması için kurulmuştur.

 

Volume 7 - Issue 21 - Dec 2018
 1. İslam Dünyasında Edebi Çevrelerin Ortaya Çıkışı Bağlamında Bermekî Ailesi ve Klasik Türk Şiirine Yansıması
  Pages 699 - 721
  Muvaffak EFLATUN
 2. Cumhuriyet Dönemi Lise Sosyoloji Ders Kitaplarında Türkçü Yaklaşım: Mehmet İzzet: “İçtimaiyat”
  Pages 723 - 737
  Kadir SAİN, Beyhan ZABUN
 3. Çocuk Suçluluğunun Toplumsal Nedenlerine Sosyolojik Bir Bakış (Antalya Örneği)
  Pages 739 - 769
  Adem ÖTER
 4. Değerler Açısından Tarih Öğretim Programları ve Ders Kitaplarının İncelenmesi
  Pages 771 - 789
  Serdar ERKAN, Ahmet ÇOBAN
 5. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Otantiklik ve Otantik Materyallerden Yararlanma
  Pages 791 - 806
  Mehmet Emre ÇELİK
 6. İskender Pala’nın “Babil’de Ölüm İstanbul’da Aşk” Romanı Üzerine Bir İnceleme
  Pages 807 - 844
  Kazım ÇANDIR
 7. Xvıı. Yüzyıl Sonu Ve Xvııı. Yüzyıl Başlarında Kastamonu Şehrinde Mahalle Adları Lakaplar, Aile Teşekkülü, Eğlence ve Ekonomik Hayat
  Pages 845 - 877
  Ahmet Rıfat GÜZEY
 8. Jacques Callot’un Sanatsal Yaklaşımının Boya-Baskıresim Etkileşimdeki Rolü
  Pages 879 - 894
  Abdulsemet AYDIN
 9. Sözlü Çeviride Sözlü Dil
  Pages 895 - 906
  Şeref ATEŞ, Burak ÖZSÖZ
 10. Yoga Dönüşüm Etkisi Ölçeği(YDEÖ): Türkçe'ye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 907 - 922
  Didem TETİK KUCUKELCİ
 11. Karabağ Sorununa Uluslararası Güçlerin Yaklaşımları Üzerine Tarihsel Bir Değerlendirme
  Pages 923 - 949
  Duygu ATA KUDUBAN, Mevlüt KAYA
 12. 21. Yüzyılın Akademik Eğitim Konsepti Ve Üniversitelerin Rolü
  Pages 951 - 964
  Seyfi ÖZGÜZEL
 13. Öğretmenlerin, Öğretmenlik Mesleği ve Öğretmenliğin Toplumsal Statüsüne İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi
  Pages 965 - 990
  Rafet AYDIN, Osman CANAVAR, Arif AKKIN
 14. Türkiye’de Okul Temelli Yönetim Konusunda Yapılan Araştırma Sonuçlarının Toplu Değerlendirilmesi
  Pages 991 - 1003
  Hacı Hüseyin TAŞAR
 15. Afyonkarahisar Masallarındaki Keloğlan Tipi Üzerine Mukayeseli Bir Değerlendirme
  Pages 1005 - 1018
  Ünsal Yılmaz YEŞİLDAL
 16. Mesleğe Atanacak Öğretmenlerin Seçiminde Sözlü Sınav Komisyonlarının Oluşturulması
  Pages 1019 - 1040
  Şükrü KEYİFLİ
 17. MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası: Hamle Dergisi Örneği
  Pages 1041 - 1058
  Sinan ATEŞ
 18. Yabancılar İçin Türkçe Fiiller Sözlüğü
  Pages 1059 - 1062
  Zeki GÜREL