Year 2014, Volume 3, Issue 9, Pages 63 - 74 2015-09-10

Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yönteminin Öğrencilerin İşlenen Derslere Yönelik Bilgilerini Uygulamaya Geçirmelerine Katkısı

Ali ALAKUŞ [1] , Derya ŞAHİN [2]

390 2400

The main goal of this investigation, Anatolian Fine Arts High School 12th Art classes at the Art Criticism of the review course topics, course curriculum in the “Art Works and Analysis” units through the Multi-Disciplinary Art Education Method (MDAEM) application according to faculty and students as to reveal the contribution. In the research, Diyarbakır Anadolu Fine Arts High School 12th Lessons on the Art Review Art Critic class issues, is taught by using two different methods.Selected by randomly sampling one of the experimental groups, and the other is assigned as the control group. Experimental group of MDAEM, in the control group by applying the traditional teaching method, students’ achievement and attitudes were examined in terms of the method used. MDAEM application with the 12th Art classes for students to review course of the increased interest and motivation, aesthetic and critical judgments of the level of their positive development, its own creativity to develop confidence that they work better and artistic expression that was seen

Bu araştırmanın amacı; Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 12. sınıf Sanat Eserlerini
İnceleme dersinde Sanat Eleştirisi konularının, dersin öğretim programında yer
alan “Sanat Eseri ve Analizi” ünitesi aracılığıyla Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yöntemine
(ÇASEY) göre uygulamasının öğretime ve öğrenciye olan katkısını ortaya
çıkarmaktır. Araştırmada, Diyarbakır Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 12. sınıf Sanat
Eserlerini İnceleme dersine ilişkin Sanat Eleştirisi konuları, iki farklı yöntem
kullanılarak öğretilmiştir.
Seçkisiz örnekleme yoluyla seçilen gruplardan birisi deney, diğeri ise kontrol
grubu olarak atanmıştır. Deney grubunda Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yöntemi,
kontrol grubunda ise geleneksel öğretim yöntemi uygulanarak, öğrencilerin başarıları
ve tutumları kullanılan yöntemler açısından incelenmiştir.
ÇASEY ile uygulama yapılan 12. sınıf öğrencilerinin Sanat Eserlerini İnceleme
dersine karşı ilgi ve motivasyonlarının arttığı, estetik ve eleştirel yargı düzeylerine
ait olumlu gelişme gösterdikleri, kendi yaratıcılıklarına karşı güvenlerinin geliştiğini,
kendilerini ve sanatsal çalışmalarını daha iyi ifade ettikleri görülmüştür.
Anahtar Sözcükler: Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yöntemi, Anadolu Güzel Sanatlar
Lisesi, Sanat eseri inceleme.

  • DEMİR, Canan (2002). Resim-İş (Sanat) Eğitiminde Sanat Eleştirisinin Yeri ve Önemi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
  • GÖKAY, Melek (2005). İlköğretim Resim-İş Eğitiminde Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yönteminin Uygu- lanması, V. Özsoy (Ed.), İlköğretim Sanat Eğitimi Kuramları ve Yöntemleri, (s. 75–100), Ankara; Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği Yayınları.
  • KAPTAN, Saim (1998). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, Ankara: Tekışık Ofsek Tesisleri.
  • ÖZSOY, Vedat (2003). Görsel Sanatlar Eğitimi, Resim-iş Eğitiminin Tarihsel ve Düşünsel Temelle- ri, Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık
  • STOKROCKI, Mary ve KIRIŞOĞLU, Olcay (1997a). İlköğretim Sanat Öğretimi, Ankara: YÖK/ Dün- ya Bankası MEGP.
  • STOKROCKI, Mary ve KIRIŞOĞLU, Olcay (1997b). Orta Öğretim Sanat Öğretimi, Ankara: YÖK/ Dünya Bankası MEGP.
  • YILDIRIM ,Ali ve ŞİMŞEK, Hasan (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınları.
  • Mıllî Eğıtım Bakanlığı Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Yönetmeliği, (2010, 2Eylül) Erişim tarihi: 10.09.2014, http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/36/01/868119/icerikler/guzel-sanatlar-ve-spor-li- sesi-yonetmeligi_629814.html
Primary Language en
Journal Section Sayı
Authors

Author: Ali ALAKUŞ

Author: Derya ŞAHİN

Dates

Publication Date: September 10, 2015

Bibtex
APA ALAKUŞ, A , ŞAHİN, D . (). . , 3 (9), 63-74. Retrieved from http://dergipark.org.tr/egitimvetoplum/issue/5129/69932
MLA ALAKUŞ, A , ŞAHİN, D . "". 3 (): 63-74 <http://dergipark.org.tr/egitimvetoplum/issue/5129/69932>
Chicago ALAKUŞ, A , ŞAHİN, D . "". 3 (): 63-74
RIS TY - JOUR T1 - AU - Ali ALAKUŞ , Derya ŞAHİN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 63 EP - 74 VL - 3 IS - 9 SN - 2147-0928- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi %A Ali ALAKUŞ , Derya ŞAHİN %T %D 2015 %J 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 2147-0928- %V 3 %N 9 %R %U
ISNAD ALAKUŞ, Ali , ŞAHİN, Derya . "". 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 / 9 (September 2015): 63-74.
AMA ALAKUŞ A , ŞAHİN D . . 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2015; 3(9): 63-74.
Vancouver ALAKUŞ A , ŞAHİN D . . 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2015; 3(9): 74-63.