European Journal of Science and Technology

European Journal of Science and Technology

e-ISSN 2148-2683 | Period Tri-annual | Founded: 2013 | Publisher Osman SAĞDIÇ | http://dergipark.gov.tr/ejosat
Cover Image

72.550

95.790

Issue 15 - Mar 2019
 1. Hydrogen Separation using Co-doped MOF-5/Polyimide Mixed Matrix Membrane for Energy Application
  Pages 1 - 9
  Hülya Aykaç Özen, Bahtiyar Öztürk
 2. Q-Taylor series method for solving fuzzy multiobjective linear fractional programming problem
  Pages 10 - 17
  Adem Cengiz Çevikel
 3. An Evaluation on the Circular Economy Model and the Loops Design in the Context of Waste Management
  Pages 18 - 27
  Evren Sapmaz Veral
 4. Cs-137 Gamma Ray Attenuation Properties of Flexible Silicone Rubber Materials
  Pages 28 - 35
  Bülent Büyük
 5. A Survey on Security Threats and Solutions in the Age of IoT
  Pages 36 - 42
  Cihan Ataç, Sedat Akleylek
 6. Betonarme Bir Yapıda Geleneksel Yöntem ve Taban İzolatörü Kullanımının Karşılaştırmalı Analizi
  Pages 43 - 54
  Halil İbrahim Polat
 7. Balıkesir Bölgesine ait jips(alçıtaşı) örneğinin karakteristik özellikleri ve kullanım alanları
  Pages 55 - 60
  Öykü Bilgin
 8. CAVE Sanal Gerçeklik Teknolojisinin Üniversite-Sanayi İşbirliği Açısından Değerlendirilmesi ve Örnek bir Durum Çalışması
  Pages 61 - 69
  Cagatay Catal, Akhan Akbulut
 9. Ders Geçme Notlarının Veri Madenciliği Yöntemleriyle Tahmin Edilmesi
  Pages 70 - 76
  Emrah Aydemir
 10. Comparative study on the properties of CuInSe2 and CuGaSe2 thin film
  Pages 77 - 85
  İdris Candan, Hasan Hüseyin Güllü
 11. Farklı Bitki Ekstraktlarıyla Kaplamanın Kaşar Peynirlerinin Mikrobiyolojik ve Duyusal Kaliteleri Üzerine Etkileri
  Pages 86 - 95
  Oktay Tomar, Gökhan Akarca
 12. Portakal Üretim Sürecinin Termodinamik Değerlendirilmesi; Yeni Bir Yaklaşım
  Pages 96 - 102
  Hasan Yıldızhan
 13. Yerfıstığı Üretiminde Enerji Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi (Adana ili örneği)
  Pages 103 - 111
  Mehmet Fırat Baran, Hasan Ali Karağaç, Ali Bolat, Abdullah Çil, Ayşe Nuran Çil
 14. Thermodynamic Analysis of The Organic Rankine Cycle Using Diesel Engine Waste Heat Recovery
  Pages 112 - 117
  Bayram Kılıç, Osman İpek
 15. Analysis of long-term natural streamflow trends in Upper Euphrates River Basin
  Pages 118 - 131
  Doğan Yıldız, Dursun Yıldız, Mehmet Şamil Güneş
 16. Dynamic Modeling and Simulation of Quadcopter for Several Flight Conditions
  Pages 132 - 142
  Tuğrul Oktay, Oğuz Köse
 17. Breeam, Leed Ve DGNB Yeşil Bina Sertifikasyon Sistemlerinin Standart Bir Konutta Karşılaştırılması
  Pages 143 - 154
  Zerrin Funda Funda Uruk, Asiye Kübra Kübra Külünkoğlu İslamoğlu
 18. Türkiye Toplu Ulaşım Sisteminde Elektrikli Otobüsler
  Pages 155 - 167
  Orhan Topal
 19. An Investigation on Effective Atomic Numbers and Mass Attenuation Coefficients of Some Bioactive Glasses
  Pages 168 - 175
  Özge Kılıçoğlu
 20. Sürdürülebilir Bir Yöntem / Betonda Puzolan Kullanımı
  Pages 176 - 182
  Uğur Özcan, Sena Güngör
 21. An Ergonomically Sound Encapsulating System Application in an Automotive Stamping Press Line for Reducing Employee Noise Exposure
  Pages 183 - 192
  Yücel Can
 22. Eğirdir İlçesi (Isparta) İçin Kaya Düşmesi Duyarlılık Bölgelerinin Haritalandırılması
  Pages 193 - 198
  Kerem Hepdeniz
 23. Asit mavisi 185 boyar maddesinin bozunma veriminin; farklı miktarlarda demir içeren doğal hematit, siderit ve manyetit minerallerinin adsorpsiyon, Fenton ve Foto-Fenton benzeri proseslerdeki verimliliklerinin karşılaştırılması
  Pages 199 - 209
  Özkan Açışlı
 24. The Communciation between Patients and Healthcare Personnel in Psychiatry Hospital
  Pages 210 - 215
  Menekşe Kılıçarslan, Rana Özyurt Kaptanoğlu
 25. Dağıtık Güç Üretiminin Şebekeye Entegrasyonu ve Olası Etkilerinin İncelenmesi
  Pages 216 - 228
  Tayfur Gökçek, Yavuz Ateş
 26. Nesnelerin İnterneti Tabanlı Akıllı Sulama ve Uzaktan İzleme Sistemi
  Pages 229 - 236
  Mehmet Taştan
 27. Review on the Social, Collective and National Identity Areas of Third Generation Turkish Young Adults Living in Germany
  Pages 237 - 251
  Adnan Kulaksızoğlu, Besra Taş
 28. [Poli(5-bromo-1-benzofuran-2-il)(fenil)-O-metakrilketoksim-ko-2-(4asetilfenoksi-2-oksoetil-2 metakrilat] – [Poli(metil metakrilat-ko-etil akrilat)]/ Poli(vinil alkol)-Selüloz Membranların Hazırlanması ve Fe(III)’ün Sudan Arıtımında Kullanılması
  Pages 252 - 258
  Cemal Çifci, Mehmet Savrık, İbrahim Erol
 29. Afyonkarahisar İli Çevresinde Yetişen ve Halk Tarafından Tüketilen Bazı Yabani Bitkilerin Antioksidan ve Antimikrobiyal Etkileri
  Pages 259 - 268
  Gökhan Akarca, Oktay Tomar
 30. Benzinli genel amaçlı motorların maksimum güçteki performanslarının karşılaştırılması için basit bir yaklaşım
  Pages 269 - 279
  Emre Arabacı
 31. Determination of Ecological and Carbon Footprints of Adıyaman Directorate of Provincial Agriculture and Forestry Staffs
  Pages 280 - 288
  Mehmet Fırat Baran, Osman Gökdogan, Ömer Eren, Yılmaz Bayhan
 32. The Legendre Matrix-Collocation Approach for Some Nonlinear Differential Equations Arising in Physics and Mechanics
  Pages 289 - 296
  Duygu Dönmez Demir, Tuğçe Çınardalı, Ömür Kıvanç Kürkçü, Mehmet Sezer
 33. Leaning and Productivity in The Financing of Health Services
  Pages 297 - 301
  Menekşe Kılıçarslan, Rana Özryurt Kaptanoglu
 34. Mineral and heavy metal contents of some animal livers
  Pages 302 - 307
  Erman Duman, Mustafa Mete Özcan, Mehmet Hamurcu, Mehmet Musa Özcan
 35. On The Forgetten Topological Index and Co Index
  Pages 308 - 314
  Gülistan Kaya Gök
 36. İki Bileşenli Weibull Dağılımı ile Rüzgâr Hızı Olasılık Dağılımlarının Modellenmesi
  Pages 315 - 326
  Kadir Doğanşahin, Ahmet Furkan Uslu, Bedri Kekezoğlu
 37. PMSM Control using the 3DSVPWM to Decrease Motor Torque Ripple and Motor Current THD with a New Model
  Pages 327 - 332
  Ali Saygın, Ahmet Aksöz
 38. Bir Hassas Yaklaşma Prosedürü Olarak ILS’in (Instrument Landing System) Önemi ve Uçuş Gecikme Maliyetlerine Etkisi
  Pages 333 - 342
  Furkan Kaba, Satılmış Ürgün
 39. Determination of Greenhouse Potential in Siirt Province and Districts by Using GIS and Recommendations to Producers
  Pages 343 - 350
  Burak Saltuk
 40. Anisotropic Elastic and Lattice Dynamical Properties of Cr2AB MAX Phases Compounds
  Pages 351 - 359
  Ayşenur Gencer, Inanc Yılmaz, Ulku Bayhan, Gokhan Surucu
 41. GAO Algoritma tabanlı YSA modeliyle İHA motorunun performansının ve uçuş süresinin maksimizasyonu
  Pages 360 - 367
  Mehmet Konar
 42. Modelling of Chlorination Using MIKE URBAN on Drinking Water Network of Ondokuzmayıs District
  Pages 368 - 374
  Arife Şimşek, M. Baran Ulutaş, Gülfem Bakan
 43. Enzime Dirençli Nişasta Kullanarak Fonksiyonel Galeta Geliştirilmesi
  Pages 375 - 380
  Gökçen Garipoğlu
 44. Polipropilenin Eğilme Özelliklerine Geri Dönüşümlü EPDM Boyutlarının Etkisi
  Pages 381 - 386
  İlyas Kartal, Halil Demirer, Yunus Tezcan, Kenan Büyükkaya
 45. Yarasa Algoritması Kullanarak Hidrolik Sarsma Tablası için İvme Harmonik Kestirimi
  Pages 387 - 393
  Serdar Koçkanat
 46. Plazma Sprey Tekniği ile Cr2O3 Kaplanmış Fren Diskinin Frenleme Performansının Deneysel Olarak İncelenmesi
  Pages 394 - 403
  Ali Öz, Abdullah Demir, Selami Sağıroğlu, Ali Kemal Yakut
 47. Yenilenebilir Enerji Kaynağı Kurulum Gücü Minimize Katsayısının Belirlenmesi
  Pages 404 - 411
  Cihan Şahin, Mevlüt Karaçor, Harun Özbay
 48. Gümüş Katkılı Bakır(II) Oksit İnce Filmlerin Yüzey Aktif Madde Yardımıyla SILAR Metoduyla Büyütülmesi
  Pages 412 - 419
  Halit Çavuşoğlu
 49. Bir Ameliyathanenin İklimlendirilmesi Süresince Hava Akımının Modellenmesi
  Pages 420 - 432
  Yasin Polat, Hüseyin Yağlı, Yıldız Koç
 50. Cancer Risk Determination for IDA villages by using Annual Gamma Doses in Air, around Edremit&Ayvacık Districts; Balıkesir&Çanakkale, TURKEY
  Pages 433 - 439
  Muttalip Ergun Turgay
 51. A comparison of blood glucose and insulin responses in subjects with non-insulin dependent diabetes mellitus consuming potato alone, and potato with sunflower oil
  Pages 440 - 449
  Sabiha Zeynep Aydenk Köseoğlu
 52. İpek Serisin ve Potansiyel Uygulama Alanları
  Pages 450 - 459
  Zehra Gün Gök, Mustafa Yiğitoğlu, İbrahim Vargel
 53. Kinetics of Fluorescein Sodium Salt /Polystyrene (FFS/PS) Composites by TG Technique
  Pages 460 - 465
  Ayşegül Dere
 54. PV-Batarya Hibrit Sistemi İçeren Elektrikli Araç Otoparkının Şarj Yönetimi
  Pages 466 - 474
  Alper Çiçek, Ozan Erdinç
 55. Effect of the Simultaneous Variation in Blade Root Chord Length and Blade Taper on Maneuvering Manned Helicopter Control Effort
  Pages 475 - 482
  Fırat Şal
 56. Skolyoz Hastalığının Tespiti için Taşınabilir Cihaz Tasarımı
  Pages 483 - 490
  Ahmet Ali Süzen, Ziya Yıldız, Kıyas Kayaalp, Osman Ceylan, Emre Arabacı
 57. Some Features of Doping of Nano–Graphite in Natural Coir Fibre Epoxy Composites
  Pages 491 - 498
  Mohammad Ayaz Ahmad, Gülşen Güven Güven, Nursabah Sarıkavaklı
 58. Sintering and Technological Properties of Dry Pressed Ceramic Body Containing Kastamonu Mud and Clay
  Pages 499 - 504
  Nermin Demirkol
 59. Car Parking Regulations Intended for Hybrid and Electric Vehicles
  Pages 505 - 510
  Ali Öz
 60. Designing, Modeling and Simulation of Solid Fuel Rocket ALP-01
  Pages 511 - 518
  Hasan Hüseyin Bilgiç, Sezer Çoban, Ahmet Yapıcı
 61. Effect of Various Knife Type, Cutting Angle and Speed on Cutting Force and Energy of Grape Cane
  Pages 519 - 525
  Ahmet Konuralp Eliçin, Abdullah Sessiz, Fatih Göksel Pekitkan
 62. Serigrafi Baskı Tekniğinde Kalıp Malzemesi Olarak Kullanılan Sentetik Dokumaların Baskı Kalitesi ve Kullanım Performansını Belirleyen Üretim Süreçlerinin Analizi
  Pages 526 - 534
  Engin Uğur
 63. Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) Yönetmeliği’nin Türkiye’nin Çevre Politikasına Katkısı
  Pages 535 - 541
  Abdulvahap Çağatay Dikmen
 64. Predictability of Fog Visibility with Artificial Neural Network for Esenboga Airport
  Pages 542 - 551
  Kahraman Oğuz, Muhammet Ali Pekin
 65. Volcanic Rock Reinforced Epoxy Composites for Gamma Ray Shielding
  Pages 552 - 560
  Hasret Kara, Yaşar Karabul, Mehmet Kılıç, Orhan İçelli, Zeynep Güven Özdemir
 66. Biyodizeldeki Suyun Reçine ile Uzaklaştırılması: Adsorpsiyon İzotermi, Kinetiği ve Termodinamik İncelemesi
  Pages 561 - 570
  Zeynep Çelik Okumuş, Tuba Hatice Doğan
 67. A Study About of Heavy Metal Pollution in the Büyük Menderes River in Turkey
  Pages 571 - 578
  Cengiz Koç, Ebru Yılmaz
 68. Diyet Blok Tip Eritme Peyniri Üretiminde Yumurta Kullanım Olanaklarının Araştırılması
  Pages 579 - 590
  Hasan Cankurt, Ramiz Yüksel, Hasan Yetim
 69. Determination of Mass Attenuation Coefficients of Different Types of Concretes using Monte Carlo Method
  Pages 591 - 598
  Özge Kılıçoğlu, Hüseyin Ozan Tekin, Viswanath P. Singh
 70. Siyah Havuç Suyu Konsantresi ve Peyniraltı Suyu Kullanılarak Tuzu Azaltılmış Şalgam Suyu Üretim İmkanlarının Araştırılması
  Pages 599 - 610
  Neslihan Güven, Hasan Yetim, Hasan Cankurt
 71. Hayvansal kaynaklı gıdalardaki Vitamin B6’nın piridoksal, piridoksin ve piridoksamin formlarının belirlenmesi ve sağlıklı beslenmesi açısından değerlendirmesi
  Pages 611 - 617
  Mustafa Yaman
 72. Kısıtlar Teorisinde Kapasite Kısıtı ve Bir Üretim İşletmesinde Uygulaması
  Pages 618 - 626
  Cem Akçimen, Zahide Figen Antmen
 73. Farklı Bölgelerden Toplanan Arı Polenlerinin Fizikokimyasal Özellikleri ve Şeker Profillerinin Belirlenmesi
  Pages 627 - 631
  Günay Başdoğan, Osman Sağdıç, Tuğçe Daştan, Sezer Acar, Gamze Düz