Year 2018, Volume , Issue 13, Pages 65 - 71 2018-08-31

Yemekhane için Yapay Zeka Teknikleri Kullanımı ile Günlük Talep Tahmini
Daily Demand Forecast Using Artificial Intelligence Techniques for Refectory

Fatih Kılıç [1] , Murat Reis Akkaya [2] , Nuran Memili [3]

142 446

Günümüzde birçok kurum personel yemek hizmetlerini dış alım metoduyla profesyonel yemek şirketlerden temin etmektedir. Bu hizmet karşılığı yemek şirketlerine talep ettikleri yemek miktarı kadar ücret ödemektedirler. Yemeklerin cinsine, çıktığı güne, şirket çalışanlarının davranışlarına ve çalışan sayısına göre günlük tüketim miktarı değişmesine rağmen çoğu kurum kişisel tahminlerle karar vermekte ve israf oluşmaktadır. Bu çalışmada bir üniversite yemekhane sisteminden alınan veriler WEKA açık kaynak kodlu yazılımı vasıtasıyla Yapay Sinir Ağı, Destek Vektör Makinası ve Regresyon analizi metotları kullanımı ile günlük talep miktarının tahmini yapılmış ve ilgili metotların performans karşılaştırılması sunulmuştur. Yapılan çalışma ile üniversite gibi farklı davranışlara sahip tüketici tipine göre farklı metotların baskın olduğu ve seçilecek metot ile atık yemek miktarının minimize edilebileceği önerilmiştir.

Nowadays many organization outsource food services from professional catering company. They pay the bill of catering services as the amount their food demand. Despite changing daily consumption amount according to types of the food, day, behaviors of company employees and number of employees, a decision which is about amount of food demand is made by personal judgement in most organization and thus serviced foods are run to waste. In this study, the data of a university’s refectory is obtained and artificial neural networks, support vector machine and linear regression methods in WEKA tool are used to predict amount of daily food consumption. Also performance of the prediction methods are presented in this study. This paper proposes that different methods are dominant according to the type of consumer with different behaviors such as the university has student, lecturer and other staff and selected method by artificial intelligence techniques provides that the amount of waste food can be minimized.

 • M. Tayar, C. Hecer, Hazır Yemek Sistemleri, 2. Baskı, DORA Basım-Yayın Dağıtım Ltd. Şti. Bursa, 2016.
 • J. Parfitt, M. Barthel, S. Macnaughton, “Food waste within food supply chain: quantification and potential for change to 2050”, Phil. Trans. R. Soc., vol. 365, pp. 3065-3081, 2010.
 • J. Gustavsson, C. Cedeberg, U. Sonesson, ”Global food losses and food waste”, Food and Agriculture Organisation of the United Nations, Roma, 2011.
 • N. Artık, T. Şireli, M. Türkyılmaz, “Gıda israfı, açlık sorunu ve sürdürülebilir gıda projeksiyonları”, Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Ekmek Dergisi, s. 111-125, 2016.
 • C.Ö. Dölekoğlu, S. Gün, F.H. Giray, “Yoksulluk ve Gıda İsrafı Sarmalı”, XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Samsun, 3-5 Eylül 2014.
 • G. Pekcan, E. Köksal, Ö. Küçükerdönmez, H. Özel, “Household Food Wastage in Turkey”. Statistics Division, Working Paper Series, No: ESS/ESSA/006e, FAO, 2006.
 • TMO. 2013. "Türkiye'de Ekmek İsrafı Araştırması". Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • G. Kılıç, Yapay sinir ağları ile yemekhane günlük talep tahmini, Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015.
 • H. Ergün, Su Ürünleri Tüketimi ve Tanıtımı, SÜMAE YUNUS Araştırma Bülteni, 9:2, Haziran 2009.
 • S. S. Baboo, I.K. Shereef, 2010, “An Efficient Weather Forecasting System using Artificial Neural Network”, International Journal of Environmental Science and Development, Vol. 1, No. 4, 2010
 • O. ŞENKAL, , “Solar Radiation Modeling for Turkey Using Atmospheric Parameters with Artificial Neural Networks”, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 31(2), ss. 179-185, 2016
 • O. Kaynar, S. Taştan, F. Demirkoparan, “Yapay Sinir Ağları ile Doğalgaz Tüketim Tahmini”, Atatürk Ü. İİBF Dergisi, 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Özel Sayısı, 2011.
 • S. Benkachcha, J. Benhra, El Hassani.H,”Causal Method and Time Series Forecasting model based on Artificial Neural Network”, International Journal of Computer Applications (0975 – 8887) Volume 75– No.7, 2013
 • H. Özkişi, M. Topaloğlu, “Fotovoltaik Hücrenin Verimliliğinin Yapay Sinir Ağı ile Tahmini”, Bilişim Teknolojileri Dergisi, Cilt:10, Sayı:3, 2017
 • Ş. U. ULADİ, A. İ. ULADİ ,”Osmaniye İli Genelinde Konut Özellikleri ile Konut Fiyatları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi”, International Journal of Academic Value Studies, Vol: 3, Issue: 16, pp. 475-480, 2017.
 • M.T. Bilişik ,”Destek Vektör Makinesi, Çoklu Regresyon ve Doğrusal Olmayan Programlama ile Prekendecilik Sektöründe Gelir Yöntemi İçin Dinamik Fiyatlandırma”, XI. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 23-24 Haziran 2011
 • V. Vapnik, “The Nature of Statistical Learning Theory”, Newyork: Springer. 1995.
 • V. Vapnik, “Statistical Learning Theory. Newyork”, John Wiley & Sons, 1998.
 • F. Başer, A. Apaydın, “Sınıflandırma Amaçlı Destek Vektör MAkinelerinin Lojistig Regresyon ile Karşılaştırması”, Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi B-Teorik Bilimler, Cilt: 3 Sayı: 2 - 2015 Sayfa: 53 – 65, 2015
 • WEKA, https://www.cs.waikato.ac.nz/ml/index.html, 27.11.2017
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Fatih Kılıç (Primary Author)
Institution: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Country: Turkey


Author: Murat Reis Akkaya
Country: Turkey


Author: Nuran Memili

Bibtex @research article { ejosat397549, journal = {Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2683}, address = {Osman SAĞDIÇ}, year = {2018}, volume = {}, pages = {65 - 71}, doi = {10.31590/ejosat.397549}, title = {Yemekhane için Yapay Zeka Teknikleri Kullanımı ile Günlük Talep Tahmini}, key = {cite}, author = {Kılıç, Fatih and Akkaya, Murat Reis and Memili, Nuran} }
APA Kılıç, F , Akkaya, M , Memili, N . (2018). Yemekhane için Yapay Zeka Teknikleri Kullanımı ile Günlük Talep Tahmini. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (13), 65-71. DOI: 10.31590/ejosat.397549
MLA Kılıç, F , Akkaya, M , Memili, N . "Yemekhane için Yapay Zeka Teknikleri Kullanımı ile Günlük Talep Tahmini". Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (2018): 65-71 <http://dergipark.org.tr/ejosat/issue/38980/397549>
Chicago Kılıç, F , Akkaya, M , Memili, N . "Yemekhane için Yapay Zeka Teknikleri Kullanımı ile Günlük Talep Tahmini". Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (2018): 65-71
RIS TY - JOUR T1 - Yemekhane için Yapay Zeka Teknikleri Kullanımı ile Günlük Talep Tahmini AU - Fatih Kılıç , Murat Reis Akkaya , Nuran Memili Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31590/ejosat.397549 DO - 10.31590/ejosat.397549 T2 - Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 65 EP - 71 VL - IS - 13 SN - -2148-2683 M3 - doi: 10.31590/ejosat.397549 UR - https://doi.org/10.31590/ejosat.397549 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 European Journal of Science and Technology Yemekhane için Yapay Zeka Teknikleri Kullanımı ile Günlük Talep Tahmini %A Fatih Kılıç , Murat Reis Akkaya , Nuran Memili %T Yemekhane için Yapay Zeka Teknikleri Kullanımı ile Günlük Talep Tahmini %D 2018 %J Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2683 %V %N 13 %R doi: 10.31590/ejosat.397549 %U 10.31590/ejosat.397549
ISNAD Kılıç, Fatih , Akkaya, Murat Reis , Memili, Nuran . "Yemekhane için Yapay Zeka Teknikleri Kullanımı ile Günlük Talep Tahmini". Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi / 13 (August 2018): 65-71. https://doi.org/10.31590/ejosat.397549