Year 2018, Volume , Issue 14, Pages 49 - 53 2018-12-31

İki Aşamalı Bulanık AHP ve Bulanık TOPSIS Yöntemleri Kullanılarak Ar-Ge Projelerinin Değerlendirilmesi
Evaluating R&D Projects Using Two Phases Fuzzy AHP and Fuzzy TOPSIS Methods

Alper Kiraz [1] , Onur Canpolat [2] , Enes Furkan Erkan [3] , Fatih Albayrak [4]

71 236

Teknoloji, üretimde verimliliği artırarak ekonomik büyümeye önemli katkılar sağlamaktadır. Teknolojik yeniliğin en önemli göstergelerinden birisi ise araştırma geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleridir. Bilim ve teknoloji temeline dayalı olan yeni ekonomik anlayışta Ar-Ge, firmalara rekabet üstünlüğü sağlayarak, karlı bir biçimde faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli bir koşul haline gelmiştir. İşletmelerin bu konuda aldığı kararlar ve yaptığı yatırımlar kurumsal gelecekleri için her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Bu anlamda Ar-Ge alanında yapılacak yatırımlar ve projeler, işletmeleri sadece maliyetleri ele alan ya da kar sağlamayı amaçlayan geleneksel finansal yaklaşımlardan uzaklaştırarak işletmelerin geleceğinde belirleyici rol oynayan bir unsur haline gelmiştir. Bu alanda verilecek kararlar her zamankinden daha karmaşık bir yapıya sahip olup etkileri de kurumlar için kritik bir hal almıştır. Bu çalışmada, enerji sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin Ar-Ge proje seçimi kararı için iki aşamalı bir model önerilmiştir. Modelde kriter ağırlıkları Bulanık AHP yöntemi kullanılarak, en uygun proje ise Bulanık TOPSIS yöntemi ile belirlenmiştir.

Technology provides important contributions to economic growth by increasing productivity in production. One of the most important indicators of technological innovation is research and development (R&D) activities. R&D studies have become necessary for companies to have a competitive advantage and to continue their operations more profitably. The decisions taken by companies and the investments they make have become more important than ever for their institutional future. In this sense, investments and projects in the R&D have become a decisive factor in the future of companies, moving companies away from traditional financial approaches that only aim at cost or profit. Decisions to be made in this issue have a more complex structure than ever, and their effectiveness has become critical for corporations. In this study, a two-stage model is proposed for the decision of an R&D project selection decision of an energy company. In the model, the weights of the criteria are determined using the Fuzzy AHP method and the most appropriate project is determined by the Fuzzy TOPSIS method.

  • Bilici, M.S.U. 2002. Ülkemizin Teknolojik Gelişiminde Ar-Ge'nin Önemi. TMMOB Madencilik Bülteni.
  • Buckley, J.J. 1985. Fuzzy hierarchical analysis. Fuzzy Sets and Systems 34, 187-195.
  • Chen, C.T. 2000. Extensions of the TOPSIS for group decision-making under fuzzy environment. Fuzzy Sets and Systems 114(1), 1-9.
  • Değermenci, A., Ayvaz, B. 2016. Bulanık Ortamda Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri ile Personel Seçimi: Katılım Bankacılığı Sektöründe Bir Uygulama. Journal of Science 15(30), 77-93.
  • Erdem, M.B. 2016. A fuzzy analytical hierarchy process application on personnel selection in IT companies: A case study in a spin-off company. Acta Physica Polonica A 130(1), 331-334.
  • Onursal, B. 2009. Proje Seçiminde Bulanık Topsis Yöntemi ile Bir Model Önerisi: İnşaat Sektörü Uygulaması. Istanbul Technical University, Master's Thesis, 32-34, Istanbul.
  • Polat, M. 2016. Ar-Ge Yatırımlarının Firmaların Finansal Performansına Etkisi: Bist’te İşlem Gören İmalat Şirketleri Üzerine Bir Uygulama. Atatürk University, PhD Thesis, 61, Erzurum.
  • Toklu, M.C. 2017. Determination of customer loyalty levels by using fuzzy MCDM approaches. Acta Physica Polonica A 132(3), 650-654.
Primary Language en
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0001-7067-1473
Author: Alper Kiraz (Primary Author)
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Onur Canpolat
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Enes Furkan Erkan
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Fatih Albayrak
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 31, 2018

Bibtex @conference paper { ejosat428343, journal = {Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2683}, address = {Osman SAĞDIÇ}, year = {2018}, volume = {}, pages = {49 - 53}, doi = {10.31590/ejosat.428343}, title = {Evaluating R\&D Projects Using Two Phases Fuzzy AHP and Fuzzy TOPSIS Methods}, key = {cite}, author = {Kiraz, Alper and Canpolat, Onur and Erkan, Enes Furkan and Albayrak, Fatih} }
APA Kiraz, A , Canpolat, O , Erkan, E , Albayrak, F . (2018). Evaluating R&D Projects Using Two Phases Fuzzy AHP and Fuzzy TOPSIS Methods. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (14), 49-53. DOI: 10.31590/ejosat.428343
MLA Kiraz, A , Canpolat, O , Erkan, E , Albayrak, F . "Evaluating R&D Projects Using Two Phases Fuzzy AHP and Fuzzy TOPSIS Methods". Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (2018): 49-53 <http://dergipark.org.tr/ejosat/issue/40225/428343>
Chicago Kiraz, A , Canpolat, O , Erkan, E , Albayrak, F . "Evaluating R&D Projects Using Two Phases Fuzzy AHP and Fuzzy TOPSIS Methods". Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (2018): 49-53
RIS TY - JOUR T1 - Evaluating R&D Projects Using Two Phases Fuzzy AHP and Fuzzy TOPSIS Methods AU - Alper Kiraz , Onur Canpolat , Enes Furkan Erkan , Fatih Albayrak Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31590/ejosat.428343 DO - 10.31590/ejosat.428343 T2 - Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 49 EP - 53 VL - IS - 14 SN - -2148-2683 M3 - doi: 10.31590/ejosat.428343 UR - https://doi.org/10.31590/ejosat.428343 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 European Journal of Science and Technology Evaluating R&D Projects Using Two Phases Fuzzy AHP and Fuzzy TOPSIS Methods %A Alper Kiraz , Onur Canpolat , Enes Furkan Erkan , Fatih Albayrak %T Evaluating R&D Projects Using Two Phases Fuzzy AHP and Fuzzy TOPSIS Methods %D 2018 %J Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2683 %V %N 14 %R doi: 10.31590/ejosat.428343 %U 10.31590/ejosat.428343
ISNAD Kiraz, Alper , Canpolat, Onur , Erkan, Enes Furkan , Albayrak, Fatih . "Evaluating R&D Projects Using Two Phases Fuzzy AHP and Fuzzy TOPSIS Methods". Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi / 14 (December 2019): 49-53. https://doi.org/10.31590/ejosat.428343
AMA Kiraz A , Canpolat O , Erkan E , Albayrak F . Evaluating R&D Projects Using Two Phases Fuzzy AHP and Fuzzy TOPSIS Methods. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2018; (14): 49-53.
Vancouver Kiraz A , Canpolat O , Erkan E , Albayrak F . Evaluating R&D Projects Using Two Phases Fuzzy AHP and Fuzzy TOPSIS Methods. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2018; (14): 53-49.