Year 2018, Volume , Issue 14, Pages 189 - 197 2018-12-31

Teolojik Açıdan İş Kazalarının İncelenmesi

Abdullah Demir [1] , Ali Öz [2]

81 409

“İş kazası” kavramı; işyerinde işçinin karşı karşıya kaldığı istenmeyen, beklenmeyen, ihmalkârlık, kusur, dikkatsizlik, kasıt ve şanssızlık sonucu meydana gelen olayları kapsamaktadır. İş kazaları açısından Türkiye, dünyada üçüncü ve Avrupa’da ise birinci sırada yer almaktadır. Bu kazalarının dört temel nedeni vardır ve “4M” kuralı olarak bilinir. Bunlar; insan, makine, ortam/çevre ve yönetim olarak sıralanmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği literatüründe yaygın olarak bu kazaların %88’i tehlikeli hareket, %10’u tehlikeli durum ve %2’si ise sebebi kaçınılmaz ve bilinmeyen nedenler olarak belirtilmektedir. Ancak iş kazalarının %50’sinin kolaylıkla ve %48’inin ise sistemli çalışmak suretiyle yani genel olarak iş kazaların %98’inin; gerekli tedbirler alındığı takdirde meslek hastalıklarının da %100 önlenebileceği gerçeğinden hareketle her yıl iş kazalarının artıyor olması “iş güvenliği, iş kazası, tehlike, risk, tedbir, kader/cilik, teolojik açıdan kaza, ihmal, kaçınılmazlık, kötü talih, mesleğin/işin fıtratı ve iş cinayeti” gibi kavramların tanım ve içeriklerinin yeniden gözden geçirilip, değerlendirilmesinin elzem olduğunu göstermektedir. Bu noktada, çalışanların sahip olduğu “sorumluluk, kader, kadercilik, alınyazısı, kaza ve tevekkül” anlayışları/inançları belirleyici olabilmektedir. Bu çalışmada daha önce “iş sağlığı ve güvenliği kültürü” ile “iş kazaları ve kader” temalı yapılmış olan çalışmalar incelenmiştir. Ayrıca iş kazalarının azaltılmasına yönelik yanlış algıla(nıl)an, inanılan ve/ya bilin(il)en geleneksel ve teolojik yaklaşımların olması gereken bilimsel zemine oturtulmasına çalışılmıştır. Bu sayede çalışanların inançlarını da dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturulmasına katkıda bulunulmuştur.

İSG Kültürü, İş Kazası, Kader/cilik, Tedbir, Tevekkül
  • Anonim, 2012. Standard Profilden En İyi Slogana Ödül. https://www.haberler.com, Erişim Tarihi: 15/04/2018.Anonim, 2018. Tevekkül Üzerine, https://sorularlaislamiyet.com, Erişim Tarihi: 15/04/2018.Beşer, F., 2014/a. Kader tartışmaları, https://www.yenisafak.com, Erişim Tarihi: 04/08/2018.Beşer, F., 2014/b. Neden kader meselesi, https://www.yenisafak.com, Erişim Tarihi: 26/07/2018.Beşer, F., 2014/c. Röportaj: “İslam Hukukçusu Prof. Faruk Beşer Star'a konuştu: Facialar kader mi?”, http://www.star.com.tr, Erişim Tarihi: 04/08/2018.Beşer, F., 2015. Kader bir iman meselesi midir?, https://www.yenisafak.com, Erişim Tarihi: 26/07/2018. Beşer, F., 2015/b. Röportaj: Beşer: “Kader inancında tuzağa düşmeyin”, http://www.on5yirmi5.com, Erişim Tarihi: 04/08/2018.Bilir, N., 2016. İş Sağlığı ve Güvenliği Profili Türkiye, Uluslararası Çalışma Örgütü 2016, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Genel Yayın No: 62, Ankara.Demir, A. 2017. İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Notları. Duran, A.E., 2018. Türkiye'de İşçi Ölümlerinde Tablo Kararıyor. Deutsche Welle Türkçe, http://www.dw.com, Erişim Tarihi: 15/04/2018.Er, İ.H., 2014. Kader Konusu, Milli Gazete, http://www.milligazete.com.tr, Erişim Tarihi: 15/04/2018.Erkan, M.A. ve Erkan, F.S., 2016. İş Güvenliği Kültüründe Çalışanların Kader Anlayışları. 8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, Yayın No: 54.Fazlıoğlu, İ., 2013. Felsefe-Tarih İlişkisi, Türk Tarih Kurumu, http://ilimcephesi.com/felsefe-tarih-ilişkisi, Erişim Tarihi: 15/04/2018.Güler, Z., 2013. Mehmed Âkif'in Fatih Kürsüsünde ve Âsım'da Hadis Atıfları. FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 198-210. Gürcanlı, G.E., 2015. Dünyada ve Türkiye’de İşyerlerindeki Ölüm, Yaralanma ve Hastalıklara Karşı Mücadelenin Tarihi. Sağlık Çalışanlarında İş Kazası ve Meslek Hastalıklarına Yaklaşım Çalıştayı, Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu - İstanbul Sağlık Çalışanları Sağlığı Meclisi, İstanbul.Gürcanlı, G.E., Kaderciliğin Bilim ve Tekniğe Sızması…, Toplumcu Mühendisler ve Mimarlar Meclisi (TMMM); http://toplumcumeclis.org, Erişim Tarihi: 15/04/2018.İSG Kanunu, 2012. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu - Kanun No: 6331, Sayı: 28339, Erişim Tarihi: 15/04/2017.Köse, S., 2016. İslam Hukuku Açısından Emek. İslam İktisadı ve Emek, Yayına Hazırlayan: Yusuf Enes Sezgin, İGİAD - Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği, ISBN: 978-975-6303-24-5, İstanbul.Kubbealtı Lügati, 2018/a. http://lugatim.com/s/emek, Erişim Tarihi: 15/04/2018.Kubbealtı Lügati, 2018/b. http://lugatim.com/s/tedbir, Erişim Tarihi: 15/04/2018.Kubbealtı Lügati, 2018/c. http://lugatim.com/s/takdir, Erişim Tarihi: 15/04/2018.Macit, M., 2016. Risk Ortamında Çalışmanın/Emeğin Değeri ve Din: Teoriden Pratiğe. İslam İktisadı ve Emek, Yayına Hazırlayan: Yusuf Enes Sezgin, İGİAD - Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği, ISBN: 978-975-6303-24-5, İstanbul.Milliyet Gazetesi, 2017. Türkiye'nin Yılda 80 Milyar TL’si İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarına Gidiyor, milliyet.com.tr, Erişim Tarihi: 15/04/2018.Onur, A.H. ve Özfırat, M.K. 2015. İş Güvenliğine Giriş, Önemi, Genel Tanımlar.Siyaset Dergisi, 2018. İş Kazaları ve Düşündürdükleri, https://siyasetdergisi.com.tr, Erişim Tarihi: 15/04/2018.Şirin, S., 2018. Hayatımın fırsatını nasıl kaçırdım?, http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/selcuk-sirin/hayatimin-firsatini-nasil-kacirdim-40911705.Toptaş, M., 2018. Ya Hamiyetsiz Olaydım…”, www.milligazete.com.tr, Erişim Tarihi: 15/04/2018.Uysal, E., 2018. Dini ve Ahlaki Açıdan Çalışma ve Emeğin Önemi Emeğin Değeri: Din ve Emek İlişkisi, Editörler: Ali Arslan, Bahattin Turgut, Behram Hasanov, Mustafa Sezer, Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları No: 27, ISBN: 978-605-9678-17-9, 1. Baskı, Zonguldak.Üngüren, E., Arslan, S. ve Koç, S.T., 2017. The Effect of Fatalistic Beliefs Regarding Occupational Accidents on Job Satisfaction and Organizational Trust in Hotel Industry, Advances in Hospitality and Tourism Research (AHTR), An International Journal of Akdeniz University Tourism Faculty, ISSN: 2147-9100 (Print), 2148-7316 (Online), Vol. 5 (1) 23-56.Yağımlı, M. ve Hacıbektaşoğlu, SE., 2018. Türkiye’de İnşaat Sektöründe Yaşanan İş Kazaları ve Ölümlü İş Kazası Sayılarının Tahmini. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Cilt 9, Sayı 22. Yasar Üniversitesi, Ramak Kala Olay / Tehlike Gördüm, https://isgb.yasar.edu.tr, Erişim Tarihi: 15/04/2018.Yılmaz, F., 2014. Soma Ekseninde Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Üzerine Bir Değerlendirme, Egiad Yarın, 42, 40-48.Yılmaz, F., İş Sağlığı ve Güvenliği’ne Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü Sunumu, Erişim Tarihi: 15.04.2018.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0003-4042-7626
Author: Abdullah Demir (Primary Author)
Institution: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0814-4020
Author: Ali Öz
Institution: BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 31, 2018

Bibtex @research article { ejosat459848, journal = {Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2683}, address = {Osman SAĞDIÇ}, year = {2018}, volume = {}, pages = {189 - 197}, doi = {10.31590/ejosat.459848}, title = {Teolojik Açıdan İş Kazalarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Demir, Abdullah and Öz, Ali} }
APA Demir, A , Öz, A . (2018). Teolojik Açıdan İş Kazalarının İncelenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (14), 189-197. DOI: 10.31590/ejosat.459848
MLA Demir, A , Öz, A . "Teolojik Açıdan İş Kazalarının İncelenmesi". Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (2018): 189-197 <http://dergipark.org.tr/ejosat/issue/40225/459848>
Chicago Demir, A , Öz, A . "Teolojik Açıdan İş Kazalarının İncelenmesi". Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (2018): 189-197
RIS TY - JOUR T1 - Teolojik Açıdan İş Kazalarının İncelenmesi AU - Abdullah Demir , Ali Öz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31590/ejosat.459848 DO - 10.31590/ejosat.459848 T2 - Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 189 EP - 197 VL - IS - 14 SN - -2148-2683 M3 - doi: 10.31590/ejosat.459848 UR - https://doi.org/10.31590/ejosat.459848 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 European Journal of Science and Technology Teolojik Açıdan İş Kazalarının İncelenmesi %A Abdullah Demir , Ali Öz %T Teolojik Açıdan İş Kazalarının İncelenmesi %D 2018 %J Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2683 %V %N 14 %R doi: 10.31590/ejosat.459848 %U 10.31590/ejosat.459848
ISNAD Demir, Abdullah , Öz, Ali . "Teolojik Açıdan İş Kazalarının İncelenmesi". Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi / 14 (December 2019): 189-197. https://doi.org/10.31590/ejosat.459848
AMA Demir A , Öz A . Teolojik Açıdan İş Kazalarının İncelenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2018; (14): 189-197.
Vancouver Demir A , Öz A . Teolojik Açıdan İş Kazalarının İncelenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2018; (14): 197-189.