Year 2018, Volume , Issue 14, Pages 302 - 305 2018-12-31

Use of Colors and Music in a Store Atmosphere

Rana Özyurt Kaptanoğlu [1]

31 71

In this study the use of colors and music has been analysed with respect to their demographic properties.For this reason face to face survey method has been used to 100 clients at a shopping mall in Istanbul , Şişli.Acquired data has been analysed with variance and t test analyses.In the end the study showed that there is a meaningful relationship with people who pay attention to colors and music at a store atmosphere and their education status.Further analyses also showed that there is a meaningful relationship with Gender and Music,Income,Profession and the use of colors.

0000-0002-0580-8645
Client, Store Atmosphere, Color
  • [1]Ailawadi, K. L. (2004). Understanding Retail Branding:Conceptual Insights And Research Priorities. Journal Of Marketing , 80, 331-342.[2]Akaydın, H. (2007). Perakende Mağaza Atmosferinin Müşterilerin Satın Alma Kararı Üzerindeki Rolü: Eskişehir İlindeki Alışveriş Merkezi Müşterileri İle Bir Araştırma. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Pazarlama Bilim Dalı.[3]Arnold, S. J., Handelman, J., Tigert, D. J. (1996). Organisational Legitimacy And Retail Store Patronage. Journal Of Business Research , 3 (35), 229-239.[4]Arslan, M. ( 2004). Mağazacılıkta Atmosfer. İstanbul: Derin Yayınları.[5]Baker, G., Parasuraman, D. A. (1994). The İnfluence Of Multiple Store Environment On Quality İnferences And Store İmage. Journal Of Academy Of Marketing Science , 22 (4), 328-339.[6]Bitner, M. J. (1992). Servicescapes: The Impact Of Physical Surroundings On Customers And Employees. Journal Of Marketing , 57-71.[7]Dursun, T., Oskaybaş, K., & Gökmen, C. (2013). Mağaza Atmosferinin İçgüdüsel Satın Almaya Etkisi Ve Hazır Giyim Sektöründe Bir Araştırma. Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi , 35 (2), 1-28.[8]Fetttahlıoğlu, S. (2014). Tüketicilerin Mağaza Atmosferinden Etkilenme Düzeylerinin Demografik Faktörler Açısından İncelenmesi. Akademik Araştırmalar Ve Çalışmalar Dergisi , 6 (11), 27-40.[9]Harris, L., Ezeh, C. (2008). Servicescape And Loyalty İntentions: An Empirical İnvestigation. European Journal Of Marketing , 3 (4), 390-422.[10]Http://Perakende.Org.(09.10.2016)Tarihindehttp://perakende.org/haber.php?hid=1203593791 Adresinden Alındı[11]Http://Tantalosmaket.Blogspot.Com.Tr. Mağaza Atmosferi. 30.08.2016 Tarihinde Http://Tantalosmaket.Blogspot.Com.Tr/2011/10/Magaza-Atmosferi.Html. Adresinden Alındı[12]Kırkbir, F., Cançelik, M., Biçer, E. M. (2013). Mağaza Müziklerinde Ses Ve Beğeninin Tüketiciler Üzerideki Etkisi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi (8).[13]Kotler, P. (1973). Atmospherics As A Marketing Tool. Journal Of Retailing , 49 (4), 48-64.[14]Levy, M., Weitz, B. (2001). Retailing Management. Mcgraw-Hill Company, Fourth Edition, .[15]Mathwick, C., Malhotra, N., Rigdon, E. (2001). Experiential Value: Conceptualization, Measurement And Application İn The Catalog And Internet Shopping Environment. Journal Of Retailing , 39-56.[16]Orel, F. D. (2005). Mağaza İçinde Müzik Yayını Nasıl Olmalıdır. Çukurova Üniversitesi İkt.Ve İd.Bil.Fak. .[17]Özmen, A. (2007). Örnekleme. Eskişehir: Ali Fuat Yüzer (Ed.), İstatistik, 4. Baskı İçinde (167-194): Anadolu Üniversitesi Yayınları, 177s. .[18]Roy, A., Tai, S. (2003). Store Environment And Shopping Behaviour: The Role Of İmaginary Elaboration And Shopping Orientation. Journal Of International Consumer Marketing , 15 (3), 71-99.[19]Tombs, A. G., Mccoll-Kennedy, J. R. (2003). Customers As Spatial And Social İnfluencers On Other Customers İn The Social-Servicescape. Australian And New Zealand Marketing Academy Conference (ANZMAC 2003) , 8.[20]Turley, L. W., Milliman, R. E. (2000). Atmospheric Effects On Shopping Behavior: A Review Of The Experimental Evidence. Journal Of Business Research , 193-211.[21]Yücel, A., Yücel, N. (2012). Mağaza İmajı İle Mağaza Sadakati Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Denizli İlinde Yapılan Bir Araştırma. Yönetim Bilimleri Dergisi , 10 (19), 1-30.[22]Yüksekbilgili, Z. (2016). Hızlı Moda Tüketicilerinin Mağaza Atmosferine Verdikleri Önemin Ölçülmesi İçiin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Avrasya Mağaza Atmosfer Ölçeği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi , 4 (30), 444-473.
Primary Language en
Subjects Engineering
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-6888-1735
Author: Rana Özyurt Kaptanoğlu (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 31, 2018

Bibtex @conference paper { ejosat466987, journal = {Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2683}, address = {Osman SAĞDIÇ}, year = {2018}, volume = {}, pages = {302 - 305}, doi = {10.31590/ejosat.466987}, title = {Use of Colors and Music in a Store Atmosphere}, key = {cite}, author = {Özyurt Kaptanoğlu, Rana} }
APA Özyurt Kaptanoğlu, R . (2018). Use of Colors and Music in a Store Atmosphere. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (14), 302-305. DOI: 10.31590/ejosat.466987
MLA Özyurt Kaptanoğlu, R . "Use of Colors and Music in a Store Atmosphere". Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (2018): 302-305 <http://dergipark.org.tr/ejosat/issue/40225/466987>
Chicago Özyurt Kaptanoğlu, R . "Use of Colors and Music in a Store Atmosphere". Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (2018): 302-305
RIS TY - JOUR T1 - Use of Colors and Music in a Store Atmosphere AU - Rana Özyurt Kaptanoğlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31590/ejosat.466987 DO - 10.31590/ejosat.466987 T2 - Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 302 EP - 305 VL - IS - 14 SN - -2148-2683 M3 - doi: 10.31590/ejosat.466987 UR - https://doi.org/10.31590/ejosat.466987 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 European Journal of Science and Technology Use of Colors and Music in a Store Atmosphere %A Rana Özyurt Kaptanoğlu %T Use of Colors and Music in a Store Atmosphere %D 2018 %J Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2683 %V %N 14 %R doi: 10.31590/ejosat.466987 %U 10.31590/ejosat.466987
ISNAD Özyurt Kaptanoğlu, Rana . "Use of Colors and Music in a Store Atmosphere". Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi / 14 (December 2019): 302-305. https://doi.org/10.31590/ejosat.466987
AMA Özyurt Kaptanoğlu R . Use of Colors and Music in a Store Atmosphere. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2018; (14): 302-305.
Vancouver Özyurt Kaptanoğlu R . Use of Colors and Music in a Store Atmosphere. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2018; (14): 305-302.