Year 2013, Volume 3, Issue 4, Pages 9 - 14 2013-12-30

CAREER EXPECTATIONS AND THE CHALLENGES OF INSTRUCTORS IN INFORMATION AGE
BİLGİ ÇAĞINDA ÖĞRETİM ELEMANLARININ KARİYER BEKLENTİLERİ VE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

Ali GANİYUSUFOĞLU [1]

407 596

The age we live in is called information age. Through this age, lifelong learning has become widespread; and different thinking styles, working and career became the basic concepts of work life. Instructors should not be insensitive to these continuous changes in information age and they have to develop and renew themselves in the society changing and improving continuously. This process of continuous learning and changing will contribute rapid and consistent career development of instructors besides its contribution to society welfare. In this context, this study focuses on how the attitudes and behaviors of instructors should be in this constantly changing and developing information world and the challenges and threats they can face on their career path. Previous studies in literature are used in this study to shed light on this subject and some suggestions are put forward for instructors
Yaşadığımız çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilgi çağı ile birlikte hayat boyu kesintisiz eğitim ve öğrenme yaygınlaşmış, farklı tarzda düşünme, çalışma ve bu bağlamda kariyer, çalışma hayatının temel kavramlarından biri haline gelmiştir. Öğretim elemanları ise bilgi çağı ile birlikte gelen bu değişim karşısında duyarsız kalmamalı ve sürekli bir şekilde değişen ve kendini geliştiren bilgi ve toplum karşısında kendilerini devamlı olarak geliştirmek ve yenilemek zorundadırlar. Bu sürekli öğrenme ve geliştirme süreci öğretim elemanlarının kariyer gelişimlerinin daha hızlı ve tutarlı olmasını sağlamasının yanında toplum refahı içinde önemli bir katkı sunacağı rahatlıkla söylenebilir. Bu kapsamda, bu çalışma ile üniversitelerdeki öğretim elamanlarının sürekli değişen ve gelişen bilgi karşısındaki tutum ve davranışlarının nasıl olması gerektiği ve kariyer yollarında ne gibi sorun ve tehditler ile karşılaştıkları literatürde geçmişte yapılmış çalışmalar ışığında ortaya konulmaya çalışılmış ve öğretim elemanlarına çeşitli önerilerde bulunulmuştur
 • Anafarta, N. (2001), “Orta Düzey Yöneticilerin Kariyer Planlamasına Bireysel Perspektif”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (2), s.1-17.
 • Ata, N. (2006). “Bilgi Çağında Kariyer ve Liderlik”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Bakioğlu, A. ve Yaman, E. (2004). “Araştırma Görevlilerinin Kariyer Gelişimleri: Engeller ve Çözümler”. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dergisi, 20.
 • Bennour, M., Crestani, D. (2000), “Using Competencies In Performance Estimation: From The Activity To The Process”, Computers in Industry, 58 (2007) 151–163.
 • Bhatt, G. D. (2000). “Information Dynamics, Learning And Knowledge Creation In Organizations”, The Learning Organisation, 7 (2),89-98.
 • Bülbül, T. ve Tunç, B. (2011). “Yeni” üniversite. Akademik Kimlik, Akademik Yükseltmeler, Çalışma Koşulları ve Ücretler”. İstanbul: Kriter Yayınevi.
 • Cascio, J. (1989). “Managing Human Resources: Productivity, Quality of Work Life, Profits”, New York: McGraw-Hill.
 • Cornford, F.M. (1989) “Platon’un Bilgi Kuramı”. Çev. Ahmet Cevizci, Ankara: Gündoğan Yayınları.
 • Doğan, İ. (2002). “Sosyoloji: Kavramlar ve Sorunlar”. 5. Baskı, Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Erdoğan, İ. (2000). “Kapitalizm, Kalkınma, Postmodernizm ve İletişim”. Ankara: Erk Yayınları.
 • Hesapçıoğlu, M. (2003). “YÖK’ten YEK’e: Türk Yüksek Öğretim Yasası İle İlgili Bazı Tespitler”, Abece, 201.
 • İnandı Y., Tunç B., ve Uslu F. (2013). “Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Kariyer Engelleri İle İş Doyumları Arasındaki İlişki”, Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi, Cilt:3, Sayı:1.
 • İnsel, A. (2003). “Özgüvenimiz Kalmadı” , Sabah.
 • Kerr, C. (1994). “Knowledge Ethics and The New Academic Culture”. Change: The Magazine of Higher Learning, 26 (1), 9-15.
 • Lewis, D. (2004). “Bullying At Work: The Impact of Shame Among University and College Lecturers”. British Journal of Guidance & Counselling, 32, 3.
 • Mayrhofer, W.; Steyrer, J.; Meyer, M.; Strunk, G.; Schiffinger, M.; Iellatchitch, A. (2005), “Graduates Career Aspirations and Individual Characteristics”, Human Resource Management Journal, Vol.15, No.1, s. 38-56.
 • Marginson, S. (2000). “Rethinking Academic Work in The Global Era”. Journal of Higher Education Policy and Management, 22 (1), 23-35.
 • Özdayı , N. (1998). “Liselerde Görev Yapan Öğretmenlerin Eğitim Ortamının İş Tatmini ve Verimlilik Açısından Değerlendirilmesi”. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dergisi, 10.
 • Özden, M. C. (2002), “Geleceği Yaratmak: Gençler ve Kariyer Danışmanlığı”, Düşünceden Sonuca: İnsan Kaynakları, Hayat Yayınları, s.154-165, İstanbul.
 • Özgüven, . E. (2003). “Endüstri Psikolojisi”. Ankara: PDREM Yayınları.
 • Özmen, Ö. T., Özer, P. S. ve Saatçioğlu, Ö. Y. (2005). “Akademisyenlerde Örgütsel ve Mesleki Bağlılığın İncelenmesine İlişkin Bir Örnek Araştırma”. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 6 (2), 1-14.
 • Stewart, T. A. (1997) “Entelektüel Sermaye: Kuruluşların Yeni Zenginliği”, Çev. Elhüseyni, N., Z., MESS Yayınları, Yayın No:258, İstanbul.
 • YÖK, (2008). “Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi Raporu”.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Ali GANİYUSUFOĞLU

Bibtex @ { ejovoc73080, journal = {Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges)}, issn = {2146-7684}, eissn = {2146-7684}, address = {Kirklareli University}, year = {2013}, volume = {3}, pages = {9 - 14}, doi = {10.1501/OTAM\_0000000406}, title = {BİLGİ ÇAĞINDA ÖĞRETİM ELEMANLARININ KARİYER BEKLENTİLERİ VE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR}, key = {cite}, author = {GANİYUSUFOĞLU, Ali} }
APA GANİYUSUFOĞLU, A . (2013). BİLGİ ÇAĞINDA ÖĞRETİM ELEMANLARININ KARİYER BEKLENTİLERİ VE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), 3 (4), 9-14. DOI: 10.1501/OTAM_0000000406
MLA GANİYUSUFOĞLU, A . "BİLGİ ÇAĞINDA ÖĞRETİM ELEMANLARININ KARİYER BEKLENTİLERİ VE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR". Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 3 (2013): 9-14 <http://dergipark.org.tr/ejovoc/issue/5389/73080>
Chicago GANİYUSUFOĞLU, A . "BİLGİ ÇAĞINDA ÖĞRETİM ELEMANLARININ KARİYER BEKLENTİLERİ VE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR". Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 3 (2013): 9-14
RIS TY - JOUR T1 - BİLGİ ÇAĞINDA ÖĞRETİM ELEMANLARININ KARİYER BEKLENTİLERİ VE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR AU - Ali GANİYUSUFOĞLU Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - doi: 10.1501/OTAM_0000000406 DO - 10.1501/OTAM_0000000406 T2 - Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) JF - Journal JO - JOR SP - 9 EP - 14 VL - 3 IS - 4 SN - 2146-7684-2146-7684 M3 - doi: 10.1501/OTAM_0000000406 UR - https://doi.org/10.1501/OTAM_0000000406 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) BİLGİ ÇAĞINDA ÖĞRETİM ELEMANLARININ KARİYER BEKLENTİLERİ VE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR %A Ali GANİYUSUFOĞLU %T BİLGİ ÇAĞINDA ÖĞRETİM ELEMANLARININ KARİYER BEKLENTİLERİ VE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR %D 2013 %J Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) %P 2146-7684-2146-7684 %V 3 %N 4 %R doi: 10.1501/OTAM_0000000406 %U 10.1501/OTAM_0000000406
ISNAD GANİYUSUFOĞLU, Ali . "BİLGİ ÇAĞINDA ÖĞRETİM ELEMANLARININ KARİYER BEKLENTİLERİ VE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR". Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 3 / 4 (December 2014): 9-14. https://doi.org/10.1501/OTAM_0000000406