STUDENT-CENTERED EDUCATION IN VOCATIONAL COLLEGES DURING BOLOGNA PROCESS,"TEACHING STAFF FEEDBACK"
BOLOGNA SÜRECİNDEKİ MYO’LARDA ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM(ÖME) “ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ”

Gazi Uçkun [1] , Barış Demir [2] , Seher Uçkun [3] , Orkun Konak [4]

304 560

"Student-Centered Education" has been argued in various stages of education for many years but a significant improvement has not been achieved in the implementation. The importance of StudentCentered Education" has also been expressed in the Bologna Process. This study aims to determine the opinions of the teaching staff of high schools in the Bologna process for “Student-Centered Education". The sample of the study is; the teaching staff (n=167) of the vocational colleges at Kocaeli University in the academic year 2012-2013.The validity and reliability examined "Instructor Feedback for StudentCentered Education Tool" is used to collect data. The tool is composed of 30 five-scale Likert type items. The obtained data analyzed with the percent (%) and average (x) techniques. As a result of the study, teaching staff have demonstrated vision of; "Student-centered education" will be useful in terms of education but implementation of "Student-centered education" has been realized without adequate pre-preparation School infrastructure, course program, course materials should be sufficient for "Student-centered education", The students should also be informed about the implementation of the "Student-centered education" system
Eğitimin çeşitli kademelerinde çok uzun yıllardır “Öğrenci Merkezli Eğitim” gündemde olmuş, ancak uygulanması konusunda önemli bir gelişme sağlanamamıştır. Bologna Sürecinde öğrenci merkezli eğitim önemle vurgulanmaktadır. Bu araştırma; Bologna Sürecindeki MYO’larda Öğrenci Merkezli Eğitim için öğretim elemanlarının görüşlerin belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 20122013 eğitim-öğretim yılında Kocaeli Üniversitesi’ne bağlı MYO’lardaki görev yapan 167 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak geçerlilik ve güvenirlilik çalışması yapılan “Öğrenci Merkezli Eğitime Yönelik Öğretim Elemanı Görüşleri” aracı kullanılmıştır. Elde edilen veriler yüzde (%), ortalama (x) kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda “öğrenci merkezli eğitim” uygulamasının eğitim açısından yararlı olacağı ancak üniversitelerin yeterli ön hazırlı yapmadan öğrenci merkezli eğitim sistemine geçtiğini ve uygulamaya koyduğunu; öğrenci merkezli eğitim uygulamasında okul altyapısının, ders programının, ders araç gereçlerinin ve materyallerinin yeterli olması gerektiğini; öğrencilerinde öğrenci merkezli eğitim sistemi ve uygulamalarıyla ilgili bilgilendirilmeleri gerektiğini öğretim elemanları görüş olarak ortaya koymuşlardır
 • Akçamete, G.(2010).Türkiye’de Bologna Süreci Uygulamaları Projesi 2009-2011 Dönemi
 • Altun, K. (2005). 21 Ekim 2005 Tarihinde İstanbul’da Gerçekleştirilen I. TEVDAK Eğitim Sempozyumunun Açılışında Yaptıkları Konuşma Metni.
 • Bery, J. and Sharp, J. (1999). “Developing Student-Centered Learning In Mathematics Through Co- Operation”. Reflection and Discussion Teaching in Higher Education, 4 (1).
 • Çakmak,O.(2009).http://yenisafak.com.tr/yorum-haber/egitime-erasmus-programi-ve-bologna-sureci- katkisi-07.06.2009-186810 adresinden 15.08.2013 tarihinde alınmıştır.
 • Erbil, O., Demirezen, S., Terzi, Ü., Eroğlu, H., Erdoğan, A. ve İbiş, M.(2003). Öğrenci Merkezli Eğitim Uygulama Modeli. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Güzel, A. (2009). İlköğretim Okullarında Uygulanan Öğrenci Merkezli Eğitim Modeliyle İlgili Yönetici ve Öğretmen Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Hartly D. (1987). “The convergence of Learner- centered Pedagogy in primary end further end education in Scotland 1965-1985”. British Journal of Education Studies, XXXV (2) 115-128.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kökdemir, D. (2003). Eleştirel Düşünme ve Bilim Eğitimi. Ankara:PİVOLKA.
 • Sharma M. D., Millar R. and Seth S., (1999). “Workshop Tutorials: Accommodating Student Centered Learning in Large First Year University Physics Courses”. International Journal of Science Education, 21 (8) 839– 853
 • Türk, E. (1999). Türk Eğitim Sistemi Milli Eğitim Bakanlığında Yapısal Değişmeler. Ankara: Nobel Yayıncılık.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Gazi Uçkun

Author: Barış Demir

Author: Seher Uçkun

Author: Orkun Konak

Dates

Publication Date: December 30, 2013

Bibtex @ { ejovoc73086, journal = {Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges)}, issn = {2146-7684}, eissn = {2146-7684}, address = {Kirklareli University}, year = {2013}, volume = {3}, pages = { - }, doi = {10.1501/OTAM\_0000000415}, title = {BOLOGNA SÜRECİNDEKİ MYO’LARDA ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM(ÖME) “ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ”}, key = {cite}, author = {Uçkun, Gazi and Demir, Barış and Uçkun, Seher and Konak, Orkun} }
APA Uçkun, G , Demir, B , Uçkun, S , Konak, O . (2013). BOLOGNA SÜRECİNDEKİ MYO’LARDA ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM(ÖME) “ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ”. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), 3 (4), . DOI: 10.1501/OTAM_0000000415
MLA Uçkun, G , Demir, B , Uçkun, S , Konak, O . "BOLOGNA SÜRECİNDEKİ MYO’LARDA ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM(ÖME) “ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ”". Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 3 (2013): <http://dergipark.org.tr/ejovoc/issue/5389/73086>
Chicago Uçkun, G , Demir, B , Uçkun, S , Konak, O . "BOLOGNA SÜRECİNDEKİ MYO’LARDA ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM(ÖME) “ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ”". Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 3 (2013):
RIS TY - JOUR T1 - BOLOGNA SÜRECİNDEKİ MYO’LARDA ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM(ÖME) “ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ” AU - Gazi Uçkun , Barış Demir , Seher Uçkun , Orkun Konak Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - doi: 10.1501/OTAM_0000000415 DO - 10.1501/OTAM_0000000415 T2 - Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 3 IS - 4 SN - 2146-7684-2146-7684 M3 - doi: 10.1501/OTAM_0000000415 UR - https://doi.org/10.1501/OTAM_0000000415 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) BOLOGNA SÜRECİNDEKİ MYO’LARDA ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM(ÖME) “ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ” %A Gazi Uçkun , Barış Demir , Seher Uçkun , Orkun Konak %T BOLOGNA SÜRECİNDEKİ MYO’LARDA ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM(ÖME) “ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ” %D 2013 %J Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) %P 2146-7684-2146-7684 %V 3 %N 4 %R doi: 10.1501/OTAM_0000000415 %U 10.1501/OTAM_0000000415
ISNAD Uçkun, Gazi , Demir, Barış , Uçkun, Seher , Konak, Orkun . "BOLOGNA SÜRECİNDEKİ MYO’LARDA ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM(ÖME) “ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ”". Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 3 / 4 (December 2014): -. https://doi.org/10.1501/OTAM_0000000415
AMA Uçkun G , Demir B , Uçkun S , Konak O . BOLOGNA SÜRECİNDEKİ MYO’LARDA ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM(ÖME) “ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ”. Ejovoc. 2013; 3(4): -.
Vancouver Uçkun G , Demir B , Uçkun S , Konak O . BOLOGNA SÜRECİNDEKİ MYO’LARDA ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM(ÖME) “ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ”. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges). 2013; 3(4): -.