Year 2013, Volume 3, Issue 4, Pages 59 - 66 2013-12-30

PROBLEMS OF EASTERN ANATOLIA REGION VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS (Kağızman Vocational School Students Sample)
DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDEKİ MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN SORUNLARI (Kağızman MYO Öğrencileri Örneği)

Selda GEYİK YILDIRIM [1]

220 879

The main purpose of this research was to study at vocational colleges in Eastern Anatolia Region to find out the problems faced by the students. This study, in general, covers the problems of the students attending vocational schools along with the problem of those students who are attending vocational schools in Eastern Anatolia Region and mainly aims to be informative and guiding about the both general and regional content of ongoing problems. To serve for this purpose, core data was gathered and analyzed based on the qualitative research techniques by using focus groups and in-depth interviews. Findings that are related to the problems and needs of social and physical environment, courses, faculty, housing, transport and leisure, and a sense of belonging have been discovered. Based on those findings, various factors arising from regional differences in the heart of the problems faced by the students has been determined. However, along with that, social and physical environment are considered as a group of factors shaping the existing problems and affecting the student's learning processes. Also as a result of the information gained through qualitative data collection and analysis techniques, main factors, related to problematic areas that most of the students commonly encountered, and a lot of elements, affecting those factors, are detected and solution for those problems are presented
Bu çalışmanın temel amacı Doğu Anadolu Bölgesindeki meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin karşılaştıkları problemleri ortaya koymaktır. Bu çalışma genel anlamda meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin sorunlarını kapsamakla birlikte özelde Doğu Anadolu Bölgesindeki meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin sorunlarını içeren bir çalışma olması bakımından hem genel hem de bölgesel anlamda mevcut sorunların içeriği ve niteliği hakkında bilgilendirici ve yol gösterici olmayı da amaçlamaktadır. Bu amaçla niteliksel araştırma ve analiz teknikleri kullanılarak odak grup ve derinlemesine görüşmelerle veriler toplanmış ve değerlendirilmiştir. Sosyal ve fiziksel çevre, dersler, öğretim elemanları, barınma, ulaşım, boş zaman değerlendirme ve aidiyet duygusu gibi faktörlere ilişkin problemler ve ihtiyaçlar hakkında bilgilere ulaşılmıştır. Elde edilen veriler sonucunda öğrencilerin karşılaştıkları sorunların merkezinde bölgesel farklılıklardan kaynaklanan çeşitli faktörlerin bulunduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte sosyal ve fiziksel çevre gibi faktörlerin öğrencilerin mevcut sorunlarını şekillendiren diğer etmenler olduğu ve bu etkenlerin öğrencilerin eğitim süreçlerini etkilediği sonucuna varılmıştır. Ayrıca nitel veri toplama ve analiz teknikleri neticesinde ulaşılan bilgiler aracılığıyla öğrencilerin karşılaştıkları problematik alanlara ilişkin temel faktörler ve bu faktörleri etkileyen unsurlar tespit edilerek bu sorunlara yönelik çözüm önerileri sunulmuştur
  • Bayhan, V. (2006). Türkiye’de Gençlik: Sorunlar, Değerler ve Değişimler. Zencirkıran, M. (Ed.),Dünden Bugüne Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Ankara: Nova Basın Yayın,s.561-572.
  • Debus, M. ( 2003). Odak Grup Araştırmalarında Mükemmellik için El Kitabı, (Çev.Hande Harmancı),İstanbul:Marmara Sağlık Eğitim Araştırma Vakfı Yayın no:2.
  • Filiztekin,A.,Barlo, M.,Kıbrıs,Ö. (2011). Türkiye’de Bölgesel Kalkınma: Farklılıklar,Bağıntılar ve Yeni Bir Mekanizma Tasarımı, İstanbul:Türkonfed,s.19.
  • Mıhçıoğlu, C. (1980).Eğitimde Yörelerarası Dengesizlik,Ankara:Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları,no:439.
  • Tezcan, M. (1997). Eğitim Sosyolojisi, Ankara,s.99.
  • Yöndem, Z. D. (2005). Eğitimin Psikolojik Temelleri. Toprakçı, E. (Ed.), Eğitim Üzerine, Ankara: Ütopya Yayınevi,s.153-170.
  • http://www.meb.gov.tr
  • http://www.osym.gov.tr
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Selda GEYİK YILDIRIM

Dates

Publication Date: December 30, 2013

Bibtex @ { ejovoc73087, journal = {Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges)}, issn = {2146-7684}, eissn = {2146-7684}, address = {Kirklareli University}, year = {2013}, volume = {3}, pages = {59 - 66}, doi = {}, title = {DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDEKİ MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN SORUNLARI (Kağızman MYO Öğrencileri Örneği)}, key = {cite}, author = {YILDIRIM, Selda GEYİK} }
APA YILDIRIM, S . (2013). DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDEKİ MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN SORUNLARI (Kağızman MYO Öğrencileri Örneği). Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), 3 (4), 59-66. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ejovoc/issue/5389/73087
MLA YILDIRIM, S . "DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDEKİ MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN SORUNLARI (Kağızman MYO Öğrencileri Örneği)". Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 3 (2013): 59-66 <http://dergipark.org.tr/ejovoc/issue/5389/73087>
Chicago YILDIRIM, S . "DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDEKİ MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN SORUNLARI (Kağızman MYO Öğrencileri Örneği)". Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 3 (2013): 59-66
RIS TY - JOUR T1 - DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDEKİ MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN SORUNLARI (Kağızman MYO Öğrencileri Örneği) AU - Selda GEYİK YILDIRIM Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 66 VL - 3 IS - 4 SN - 2146-7684-2146-7684 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDEKİ MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN SORUNLARI (Kağızman MYO Öğrencileri Örneği) %A Selda GEYİK YILDIRIM %T DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDEKİ MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN SORUNLARI (Kağızman MYO Öğrencileri Örneği) %D 2013 %J Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) %P 2146-7684-2146-7684 %V 3 %N 4 %R %U
ISNAD YILDIRIM, Selda GEYİK . "DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDEKİ MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN SORUNLARI (Kağızman MYO Öğrencileri Örneği)". Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 3 / 4 (December 2014): 59-66.
AMA YILDIRIM S . DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDEKİ MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN SORUNLARI (Kağızman MYO Öğrencileri Örneği). Ejovoc. 2013; 3(4): 59-66.
Vancouver YILDIRIM S . DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDEKİ MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN SORUNLARI (Kağızman MYO Öğrencileri Örneği). Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges). 2013; 3(4): 66-59.