Year 2018, Volume 8, Issue 1, Pages 41 - 48 2018-06-30

Raylı Sistemlerde Orta Gerilim Elektrifikasyon Sisteminin Modellenmesi ve Besleme Senaryolarının Belirlenmesi

Furkan Karakuş [1] , RECEP YUMURTACI [2]

72 301

ŞŞehirler arası  ve kent içi toplu taşımada cer gücü beslemeli raylı sistemlerin kullanımı yüksek verimli, hızlı ve etkin ulaşım olanağı sağlamasından dolayı hızlı bir şekilde artmaktadır. Mevcut ve yapılması planlanan raylı sistem hatlarının enterkonnekte altyapıya olan etkilerinin incelenmesi ve raylı sistem elektrifikasyon koruma sistemlerinin geliştirilmesi gibi elektriksel etüd çalışmalarının yapılabilmesi için simülasyon programlarının efektif kullanımı önem kazanmaktadır. Raylı sistemlerde bulunan spesifik elektriksel ekipmanlar ve dinamik yük profilinden  dolayı raylı sistem elektrifikasyon modelleme çalışmaları geleneksel elektrik dağıtım sistemi modelleme çalışmalarına göre farklılık arz etmektedir. Bu çalışmada raylı sistemler elektrifikasyon sistemleri hakkında bilgiler verilerek cer gücü beslemeli raylı sistemlerin bilgisayar yazılım programında modellenmesi sırasında izlenen metodoloji anlatılmış ve işletmede olan bir raylı sistem hattının orta gerilim elektrifikasyon sisteminin ETAP programında modellenmesi yapılarak besleme senaryolarının analizi yapılmıştır. Oluşturulan model ile bilgisayar programında tüm raylı sistemlerin simülasyonuna uygulanabilen bir raylı sistem modeli elde edilmiştir

Raylı Sistemler, Yük Akış Analizi, Modelleme, Simulasyon, ETAP
 • Melvyn Thong T.L, Adrian Cheong W.O, Hadi Wijaya ,”Effective Use of Energy in Singapore Rapid Transit Systems”, Urban Transit Conf. 2010 (WUTC2010)
 • Aydın, T., Hafif Raylı Sistemlerin Elektrik Güç Beslemesinde Güvenilirlik Analizi, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2013
 • www.en-standard.eu/en-50463-railway-applications-energy-measurement-on-board-trains
 • Karakuş, F., Raylı Sistemlerde Orta Gerilim Elektrifikasyon Sisteminin Modellenmesi Ve Besleme Senaryolarının Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2017
 • Melvyn Thong T.L, Malvin Ho H.C , Simsiow Peng, “Energy Conservation MEASURES FOR rapid Transit Systems in Singapore “, IEEE Int Conf. On Power System Technology, 2005,POWERCON 2005
 • Açıkbaş, S. (2008). Çok Hatlı Çok Araçlı Raylı Sistemlerde Enerji Tasarrufuna Yönelik Sürüş Kontrolü, Doktara Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • “Energy Audit of Railway Traction Distribution System”,case study EA-254 www.letsconserve.org
 • "Ağ haritaları", 2017 . http://www.metro.istanbul
 • Pang, Y. ve Xu, Y. (2016) “Analysis and treatment of harmonic in power network with railway based on ETAP software”, Power and Engineering Conference, 25-28 October 2016, China.
 • Saber, A. (2015) “Power system stabilizer tuning using swarm based optimization in ETAP”, IEEE International Conference on Power Electronic, 16-19 December 2014, Mumbai.
 • Afifi, S., Wang, H., Taylor, G. ve Irving, M. (2014) “Impact of DFIG wind turbines on short circuit levels in distribution networks using ETAP”, UPEC Power Engineering Conference, 2-5 September 2013, Dublin.
 • Kapahi, R. (2013) “Load Flow Analysis of 132 kV substation using ETAP Software” International Journal of Scientific & Engineering Research, 4:48-55
 • Mahdi, N. (2013) “Power flow analysis of Rafah governorate distribution network using ETAP software” International Journal of Physical Sciences, 1: 19-26
 • "Environmental Guidline for the procurement of new rolling stock, outcome of the UIC project", PROSPE R, Henning Schwatz, DB AG.
 • IEA and UIC, "Railway handbook 2012 – energy consumption CO2 emissions", International Energy Agency;2012.http://www.uic.org/IMG/pdf/ieauic_energy_consumption_and_co2_emission_of_world_railway_sector.pdf.
 • European Commission, "Roadmap to a single European transport area – towards a competitive and resource efficienttransportsystem";2011.http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:en:PDF.
 • Official Journal of the European Union, Decision No 406/2009/EC on the effort of Member States to reduce their greenhouse gas emissions to meet the Community’s greenhouse gas emission reduction commitments up to 202;2009.http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0136:0148:EN:PDF.
 • European Comission, "A Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050" – ref. COM(2011) 112 final; 2011.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Enerjisi Dönüşümü Özel Sayısı
Authors

Author: Furkan Karakuş (Primary Author)
Country: Turkey


Author: RECEP YUMURTACI
Country: Turkey


Bibtex @conference paper { emobd399802, journal = {EMO BİLİMSEL DERGİ}, issn = {1309-5501}, address = {TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {41 - 48}, doi = {}, title = {Raylı Sistemlerde Orta Gerilim Elektrifikasyon Sisteminin Modellenmesi ve Besleme Senaryolarının Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Karakuş, Furkan and YUMURTACI, RECEP} }
APA Karakuş, F , YUMURTACI, R . (2018). Raylı Sistemlerde Orta Gerilim Elektrifikasyon Sisteminin Modellenmesi ve Besleme Senaryolarının Belirlenmesi. EMO BİLİMSEL DERGİ, 8 (1), 41-48. Retrieved from http://dergipark.org.tr/emobd/issue/39771/399802
MLA Karakuş, F , YUMURTACI, R . "Raylı Sistemlerde Orta Gerilim Elektrifikasyon Sisteminin Modellenmesi ve Besleme Senaryolarının Belirlenmesi". EMO BİLİMSEL DERGİ 8 (2018): 41-48 <http://dergipark.org.tr/emobd/issue/39771/399802>
Chicago Karakuş, F , YUMURTACI, R . "Raylı Sistemlerde Orta Gerilim Elektrifikasyon Sisteminin Modellenmesi ve Besleme Senaryolarının Belirlenmesi". EMO BİLİMSEL DERGİ 8 (2018): 41-48
RIS TY - JOUR T1 - Raylı Sistemlerde Orta Gerilim Elektrifikasyon Sisteminin Modellenmesi ve Besleme Senaryolarının Belirlenmesi AU - Furkan Karakuş , RECEP YUMURTACI Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - EMO BİLİMSEL DERGİ JF - Journal JO - JOR SP - 41 EP - 48 VL - 8 IS - 1 SN - 1309-5501- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 EMO BİLİMSEL DERGİ Raylı Sistemlerde Orta Gerilim Elektrifikasyon Sisteminin Modellenmesi ve Besleme Senaryolarının Belirlenmesi %A Furkan Karakuş , RECEP YUMURTACI %T Raylı Sistemlerde Orta Gerilim Elektrifikasyon Sisteminin Modellenmesi ve Besleme Senaryolarının Belirlenmesi %D 2018 %J EMO BİLİMSEL DERGİ %P 1309-5501- %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD Karakuş, Furkan , YUMURTACI, RECEP . "Raylı Sistemlerde Orta Gerilim Elektrifikasyon Sisteminin Modellenmesi ve Besleme Senaryolarının Belirlenmesi". EMO BİLİMSEL DERGİ 8 / 1 (June 2018): 41-48.