Hakkında

Yayın dili Türkçe olan “EMO Bilimsel Dergi”de “Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği” alanlarında en az ulusal düzeyde bilimsel ve/veya teknolojik özgünlük içeren bilimsel makalelerin yayımlanması amaçlanmaktadır. 

İzlenebilirliğini artırabilmek amacıyla her makale için kısa bir İngilizce özet verilmektedir. Özel durumlarda geniş Türkçe Özet olması koşuluyla İngilizce bildirilerin de kabul edilmesi öngörülmüştür.

Dergimize gönderilen makaleler öncelikle ilgili editöre iletilir. Editör tarafından makale hakemlere gönderilir. Hakemlerin değerlendirme süresi en fazla 2 aydır. Bu süre içinde hakemler tarafından gelen değerlendirme formları editör tarafından değerlendirilerek makale sahibine kabul/ret/revizyon mesajı iletilir.

Kabul edilen makale için makale sahibi ile Telif Hakkı Devri Formu ile birlikte makalenin basılı ve paraflı bir örneğini Bilimsel Dergi‘ye gönderir. Kabul edilen makale yayın sırasına alır, sırası gelen makale basılır.

Ret cevabı verilen makale kayıtlarda saklanır.

Revizyon istenen makale, hakem görüşleri ile birlikte makale yazarına iletilir. Yazar revizyonu yaptıktan sonra makaleyi tekrar sisteme yükler. Yüklenen makale hakemler tarafından tekrar incelenir ve değerlendirme raporu düzenlenir. Makale sahibi revizyon yapmak istemiyorsa son kararı yayın kurulu verir.

Makalelerin incelenme sürecinde düzeltme istenip istenmemesi gibi durumların olabileceği göz önüne alındığında net süre vermek pek mümkün değildir. Ancak, Yayın Kurulu olarak hakem incelemesinin 6 - 8 hafta içerisinde tamamlanmasına çalışılmaktadır. Ayrıca makaleler ile ilgili kabul işlemi yapıldığında ilk yayınlanacak sayının internet ortamındaki versiyonunda makaleler yayınlanmaktadır.

EMO Bilimsel Dergi Hakem Yönergesi

EMO Bilimsel Dergisi için hakemlik yaptığınız için teşekkür ederiz. Dergimizin kalitesini sağlamak için hakemlerimizin ve raporlarının uzmanlığına güveniyoruz.

Bir aday makale hakemlik için size gönderildiğinde, yanı sıra şunları alacaksınız:

1.           Doldurulacak bir rapor formu

2.           İlgili makale için Hakem Yönergesi.

Ayrıca, rapor vermeye yetkin olduğunuzu ve verili son teslim tarihine kadar yerine getirebileceğinizi, ya da bir uzatma talep edip etmediğinizi onaylamanız rica edilecek. Genellikle sizden yanıt alana kadar alternatif bir hakem seçmediğimizden ve aksi takdirde yayımda gecikmeler yaşanabileceğinden makaleyi değerlendirmenizin mümkün olup olmadığını bize mümkün olan en kısa sürede bildirmeniz önemlidir.

Rapor formu

Rapor formu doğruluk derecesi, bilimsel nitelik, bilimsel içerik ve yorum ile ilgili bölümlere ayrılmıştır.

Lütfen makaleye dair değerlendirmenizi sunulmuş kutuları kullanarak belirtiniz.

“Hızlandırılmış İletim” ve “Çabuk İletim” için rapor formları, araştırmanın dakiklik ve aciliyetini bildirir. Bu kısımlarda yalnızca hakemin acil gördüğü makaleler yayımlanacaktır.

Hakemler için yönerge: Makaleler

Rapor formunu doldurmanın yanı sıra, sizden yazarlara iletilmek için uygun yorumlar sunmanızı rica ediyoruz. Eğer makaleyi değerlendirir ve raporunuzu yazarken aşağıdaki anahtar noktalara değinirseniz çok yardımcı olacaksınız. Çalışmanın motivasyonu ve uygunluğu özel olarak önemlidir.

Teknik

•             Bilimsel değer: Çalışma bilimsel olarak özenli, hatasız ve doğru mu?

•             Uygunluk: Materyal dergiye uygun mu?

•             Açıklık: Fikirler açıkça ve kısaca ifade edilmiş mi? Kavramlar anlaşılabilir mi? Tartışma, okuma ve anlamaya       kolay bir şekilde mi yazılmış?

•             Kaynak kullanma: Yazar en güncel ve uygun çalışmalara referans vermiş mi? Mevcut çalışma, önceki   çalışmanın bağlamında mı düzenlenmiş?

•             Denge: Sizce makalenin bütünlüğünde denge ve yapı iyi mi? Yazarlar makalenin daha özgül bir alanına mı yoğunlaşmalılar yahut gereksiz ve azaltılması ya da çıkarılması gereken kısımlar var mı?

•             İngilizce: Genel olarak, makalenin Türkçesi üzerinde düzeltme yapmanız gerekmemektedir. Ancak,   bilimsel anlamın belirsiz olduğu yerlerde yazım dilini düzeltmeniz yardımcı olacaktır. Makale yayıma kabul edildiğinde EMO dergi üretim kadrosu yazım, noktalama, gramer ve biçimin düzeltilmesini     sağlayacaktır.

Kalite

•             Özgünlük: Çalışma amacına uygun ve yenilikçi mi? Çalışma, mevcutta yayımlanmış olana önemli ek materyal içeriyor mu? Eğer sunulan çalışmanın özgünlüğe sahip olmadığını düşünürseniz, yazarlara iletmek için referans sağlamanız faydalı olacaktır. Gelecekte makaleye atıf yapılması olası mıdır?

•             Motivasyon: Uğraşılan sorunsalın mantıklı bir motivasyonu var mı? Tüm makaleler sonuçlara olan bilimsel ilgiyi açıkça sergilemelidirler. Makaleler, yayımlanmak amacıyla yalnızca daha önceki literatüre ya da yeniliğe dayanmamalıdır.

•             Tekrarlar: Taslağın önemli kısımları halihazırda yayımlanmış mı? Birden çok yayımda basılmak hoş karşılanmamaktadır ve devam niteliğindeki makaleler, halihazırda bildirilmiş olana nazaran, yeni ve önemli ek materyal içermelidir.

•             Uzunluk: Çalışma, yeterli bilimsel ilgi ile içeriğin uzunluğunu gerekçeliyor mu? Her bir makale, tüm faydalı ve ilgili bilgiyi içermek için gerek duyulan en kısa uzunluktan daha fazla olmamalıdır. Eğer kısaltmayı önerirseniz, düzeltilmeyi gerekli gördüğünüz özellikli alanların nereler olduğunu belirtmeniz, yazar(lar) için faydalı olacaktır.

Sunum

•             Başlık: Makalenin içeriğine uygun ve yeterli mi?

•             Özet: Makalenin asli bilgisini içeriyor mu? Bütünlüklü mü?  Kendi başına makale özeti hizmetlerine dahil olmaya uygun mu?

•             Diyagram, şekil, tablo ve görsel yazıları: Asli önemde ve açık mı?

•             Metin ve matematik: Kısa ancak yine de açık mı? Eğer kısaltmayı önerirseniz, lütfen neyin çıkarılması gerektiğini öneriniz.

•             Sonuç: Makale, neyin öğrenildiğini ve bunun dikkate değer ve işe yarar olma nedenini özetleyen, özenle yazılmış bir sonuç içeriyor mu?

Hakemler için yönerge: Hızlandırılmış İletim ve Çabuk İletim

Rapor formunu doldurmanızın yanında, sizden yazarlara iletmeye uygun yorumlar sağlamanızı da rica ederiz.

Eğer değerlendirmenizde aşağıdaki anahtar noktalara değinirseniz yardımınız büyük olacaktır. Çalışmanın motivasyon ve bağıntılılığı büyük önemdedir.

1.           Makale yüksek dereceden bir yenilik sergiliyor mu?

2.           Bildirilen araştırma zamanına uygun mu?

3.           Sonuçlar, hızlandırılmış yayımlamayı gerekçelendirmeye yetecek kadar önemli mi?

4.           Makalenin dergi okurunun ilgisini çekmesi olası mı?

5.           Makale açık ve kısa bir üslupla yazılmış mı?

“Hızlandırılmış”, “Çabuk İletimleri,” dergi okuyucu kitlesine yeni ve zamana uygun gelişmeleri bildiren, seçkin kısa makalelerdir.  Bir makalenin “Hızlandırılmış” ya da “Çabuk İletim” ile basılması için, konuda önemli gelişmeler kaydetmesi ve güncel ilgiye dair olması gerekir. Bu makaleler için yayımlanma hızı önemlidir ve hakemlerden bunları gecikmeden gözden geçirmelerini isteriz. Yalnızca küçük değişikliklere izin verilir ve eğer büyük çaplı bir gözden geçirme gerekliyse, yazardan makalesini olağan bir makale olarak yeniden sunmasını isteyebiliriz.

Hakemler için yönerge: Özel Sayı Makaleleri

Özel Sayı Makaleleri derginin tüm sıradan kalite standartlarını karşılamalıdır. Düşük bilimsel standartlara ait yahut başka yerde yayımlanmış araştırma içeren Özel Sayı Makaleleri kabul edilmemelidir. Lütfen Özel Sayı Makalelerinin hakemliğini yaparken, sıradan Makaleler için gözetilen anahtar noktalara uygun hareket ediniz.

Hakemler için yönerge: Temalı Derleme Makaleleri

Bir Temalı Derleme Makalesi genellikle, belirli bir alanda kabul gören uygulamayı özetlemeli ve en son ilerlemenin bir enstantanesini sunmalıdır. Derleme, halen gelişmekte olan, yani teferruatlı bir incelemeye elverişli olmayan bir konu ile ilgilenebilir.  Derlemelerin bütünüyle kapsamlı olmalarındansa, güncel olmaları düşünülmüştür, ancak yine de derlemeler alanın genel bir araştırmasını ve yazıyı uzman olmayanlar için de ilgi çekici ve bilgilendirici kılacak nitelikte bir giriş yazısını içermelidir. Yazarın kendi çalışmasına odaklanabileceği gibi, inceleme ile orijinal materyalin bir karışımını da içerebilir ve (görseller dahil olmak üzere) 12 000 ila 18 000 sözcük uzunluğunda olmalıdır.

Temalı Derleme Makalesine hakemlik yaparken, lütfen, bu çeşit bir makalenin kriterlerini de akılda bulundurarak, Makaleler için özetlenmiş sıradan anahtar noktalara uygun hareket ediniz.

Raporunuzu nasıl geri göndereceksiniz

Hakem raporları tercihen internet, e-posta ya da faks yoluyla yayın ofisine iletilmelidir. İlgili iletişim detayları dergi ana sayfasında yer almaktadır.

Eğer rapor veremeyecekseniz

Eğer bir makale için rapor vermeniz mümkün olmayacaksa, lütfen bizi olabildiğince erken bilgilendirin ki değerlendirme süreci gecikmesin.

Bu gibi bir durumda, alternatif bir uzman önerebilirseniz veya taslağı aynı alanda çalışan bir diğer bilim insanına iletirseniz yardımınız büyük olacaktır.

Hakem belgeleri

Eğer EMO Bilimsel dergisi için bir makale değerlendirirseniz, EMO Bilimsel dergisinde basılacak olan sıradaki makalenizin 25 adet ücretsiz ayrı basımına hak kazanmanızı sağlayan bir belge alacaksınız.

Dergi konu kapsamı

EMO Bilimsel Dergisinin konu kapsamı ile ilgili bilgiye, dergi ana sayfasından ulaşılabilir.

 

Makalelerin basıma hazır tam metni, pdf dosyası olarak


http://dergipark.ulakbim.gov.tr/emobd/login


adresindeki derginin Makale Yönetim Sistemi üzerinden iletilmelidir. Makale dosyaları, ilk yazarın soyadına göre adlandırılmalı, aynı yazara ilişkin birden fazla bildiri iletilmesi durumunda verilen ada ek olarak numaralandırma da yapılmalıdır. Makaleler sisteme yüklenirken İngilizce başlık ve öz de eklenmelidir. Sayfanın altındaki linkten "örnek makale" şablonu indirerek makalenizi bunun üzerine yerleştirebilirsiniz.


Bilgisayar ortamında iletilmeyen makalelerin hakemlere gönderilmesi ve değerlendirilmesi olanağı bulunmamaktadır.


MAKALE YAZIM KURALLARI 

 • Makale sayfaları, A4 (210 mm x 297 mm) kağıt boyutunda hazırlanmalıdır.
 • Sayfa kenar boşlukları:
  İlk sayfa için
  üst = 3 cm, alt = 3,7 cm, sol = 2 cm, sağ = 2 cm
  diğer sayfalar için
  üst = 2,5 cm, alt = 3,7 cm, sol = 2 cm, sağ = 2 cm.

 • Makale herbiri 80 mm genişliğinde iki sütun halinde yazılmalıdır. Sütunlar arasında 10 mm aralık bırakılmalıdır.

 • Makale, Times New Roman yazı tipi ile tek satır aralıklı, iki yana dayalı hizalı olarak yazılmalıdır.

 • Makale başlığında, bildiri adı, yazar adları, yazarların çalıştıkları kurumların adları ve e-posta adresleri yer almalıdır.

 • Başlıktan sonra dört satır boşluk bırakılarak yazılacak Türkçe özet ve İngilizce özet (abstract) kısımları en az 100, en çok 150 kelimeden oluşmalıdır.

 • Bölüm başlıkları, numaralandırılmalı, yalnızca baş harfleri büyük harflerle yazılmalı ve sütuna ortalanmalıdır.

 

 

 • Makalede kullanılacak yazı tipi boyut ve biçimleri:

  Başlık14 Kalın Yalnızca baş harfleri büyük
  Yazar adları12 İtalik
  Kurum adları12
  Özetlerİtalik
  Alt ve üst simgeler7
  Başlıklar11 Kalın
  Metin9

Dergimize makale başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız Dergi Hakkında bağlantısında dergi yayın politikası, makale gönderim ve değerlendirme süreci hakkında bilgi alabilirsiniz.

Ayrıca Yazar Rehberi  kısmında makale yazım kurallarına ve kısımlarına ulaşabilirsiniz.

Yazarların dergiye makale göndermeden önce Register kayıt işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra Yeni Gönderi bağlantısına tıklayarak 5 aşamada makalenizi iletebilirsiniz.

Okuyucuların yayın bildirimi servisine kayıt olmaları önerilir. Dergi ana sayfasının üst kısmında yer alan Kayıt Ol bağlantısından bu işlem gerçekleştirilebilir. Bu kayıtla her yeni sayı yayınlandığında İÇİNDEKİLER sayfası e-posta aracılığı ile okuyucuya iletilir. Derginin güvenlik kurallarına bakınız yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri hiç bir şekilde başka amaçlar için kullanılmayacaktır.Kitaplıklara, bu açık erişimli dergiyi elektronik dergileri içine almaları önerilir.Açık Dergi Sitemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Public Knowledge Project. Bağlantısından elde edilebilir.Yazarlar bu dergide yayınlanan yazılarını kişisel veya kurumsal web sitelerinde, dergiye kütüphanecilik kurallarına uyan bağlantı vererek açık olarak yayınlayabilirler.

EMO HAKKINDA

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 26 Aralık1954 yılında 672 üye ve 6235 sayılı TMMOB yasası uyarınca kurulmuş olup, 1982 Anayasasının 135. maddesinde tanımlanan kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını yürütmeye yasal olarak yetkili mühendis, yüksek mühendis, yüksek mimar, mimarları örgütünde toplayan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği içinde yer alan ve tüzel kişiliğe sahip olan 23 odadan biridir.

Elektrik, Elektronik, Kontrol ve Biyomedikal Mühendislerini bünyesinde barındıran EMO'nun bugünkü üye sayısı 46000'in üzerindedir. Odanın merkezi Ankara'da olup Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun ve Trabzon'da şubeleri vardır. Ayrıca şubelere bağlı il ve ilçelerde temsilcilik ve mesleki denetleme büroları şeklinde yurt düzeyinde geniş bir örgütlenmeye sahiptir.

Kabul edilen makale için makale sahibi ile "Telif Hakkı Devri Formu" ile birlikte makalenin basılı ve paraflı bir örneğini Bilimsel Dergi'ye gönderir. Kabul edilen makale yayın sırasına alır, sırası gelen makale basılır.

Özel sayılar haricinde dergide her sayıda 6-8 makale yer almaktadır. Dergimiz yılda 2 kere yayınlanmakta olup, bu yayınlardan bir bölümü Özel Sayı şeklinde çıkarılmaktadır.

Bu dergi yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişimin bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğuracaktır.Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.

-Kabul edilen makale için makale sahibi ile "Telif Hakkı Devri Formu" ile birlikte makalenin basılı ve paraflı bir örneğini Bilimsel Dergi'ye gönderir. Kabul edilen makale yayın sırasına alınır, sırası gelen makale basılır.

-  Red cevabı verilen makale kayıtlarda saklanır.

- Revizyon istenen makale, hakem görüşleri ile birlikte makale yazarına iletilir. Yazar revizyonu yaptıktan sonra makaleyi tekrar sisteme yükler. Yüklenen makale hakemler tarafından tekrar incelenir ve değerlendirme raporu düzenlenir. Makale sahibi revizyon yapmak istemiyorsa son kararı yayın kurulu verir.

Sayfa düzenleme evresi makalenin şekli, sözcükleri, gramer yapısı, açıklığı ve akıcılığını geliştirmek için amaçlanmıştır. Bir diğer evrede de yalnızca yazın ve şekil düzeltmeleri yapılacağından bu yazar için yazıda yapabileceği son değişiklikler için son şans olmaktadır. Sayfa düzenlemesi yapılacak dosya MS Word veya .rtf dosyası biçimindedir. Böylece belge kolayca biçimlendirilir. Buradaki açıklamalar iki yöntemi önerir. Birincisi MS Word programının Değişiklikleri İzle olanağını kullanmaktır. Ancak bu yol seçildiğinde yazar, editör ve dizgicilerin programa ulaşım olanağının olması gerekir. İkinci sistem ise, yazılım bağımsızdır ve Harward Educational Review yönteminden izin alınarak buraya alınmıştır. Dergi editörü bu açıklamaları düzenleyip, kendi koşullarına daha uygun biçime getirebilir.

Sayfa düzenlemesi düzeltme sistemleri

1. Microsoft Değişiklikleri İzle özelliği ile Menü çubuğundaki araçlar sekmesinde "Değişiklikleri İzle" etkinleştirilerek, kopya dizgisini yapan kişi değişiklikler yapar. Eklediği metinler veya sildiği metinler farklı renk ile gösterilir. Değiştirilen belge editöre sunulmak üzere sisteme yüklenir. Editör değişiklikleri inceleyip, yazarın görüşüne sunabilir. Editör ve yazar uygun gördükleri değişiklikleri normal biçime getirirler ve ek düzeltmeleri var ise, Değişiklikleri İzle özelliği ile farklı renklerde olmak üzere, metine eklerler. Metinde köşeli parantez içinde sorular var ise yazar mutlaka bu soruların yanıtını ilgili köşeli parantez içine yazmalıdır. Sayfa düzenleme ekibinden gelen sorular makalenin doğru dizilmesi için önemlidir. Yazar ve editör ile değişikliklerde uyuşulunca, son Sayfa düzenleme işlemi gerçekleştirilir. Bu işlemden sonra yazı görüntü açısından tamamlanıp, basılacak hale gelmek üzere yönlendirilir. Bu basamakta da yazar ve editörlerin görüşü alınacaktır. 2. Harward Educational Review yöntemi Yazıda elektronik değişiklikler yapmak için talimatlar Yazının elektronik kopyasında değişiklik yapılır iken, aşağıdaki yöntemleri kullanınız. Önerilen değişikliklere yanıt verme Önerilen değişiklikleri kabul ediyorsanız, ilgili metni kalın fontlardan, normal fonta değiştiriniz.   Önerilen değişiklikleri kabul etmiyorsanız, orjinal metni yeniden girip, kalın font yaparak işaretleyiniz. Ekleme ve çıkarımlar yapma Eklemelerinizi metni kalın font yaparak işaretleyiniz   Silinecek metni yandaki gibi köşeli parantez ve kalın font ile işaretleyiniz: [silinecek metin] Eğer bir cümle veya daha fazlasını siliyorsanız, lütfen ilgili alana bir not ekleyiniz. Örneğin : [iki cümleyi siliyorum. silinecek metin] Yazarin önerilerine yanıt verme Yazarın yaptığı değişiklikleri değiştirmeyiniz. Kesinlikle silmeyiniz.   Yazarın önerilerinin sonuna verdiğiniz kararı Yorum işareti ile ekleyiniz. Örneğin:[Yazar notu..... Yorum: silmek istedikleriniz silinecek. ] Yorum yapma Esaslı değişiklikler veya organizasyonel değişiklikleri açıklamak için yorumları kullanınız   e.g., [Yorum: Üsteki paragrafın 5 yerine 7. olması daha uygun olacak]Not: Eğer sayfa numaraları söz konusu ise, size basılarak gelen kopyadaki sayfa numaralarını kullanınız. Elektronik işlemler sırasında sayfa numaraları değişebilir...

Elektronik düzeenleme için bir örnek

Orijinal "yazı" dosyası Orjinal makalenizde yapısal veya biçimsel dramatik değişiklikler yaparken, lütfen birlikte çalıştığınız kişilerin görüşlerini alınız. Değişilikleri tamamladığınızde dosya adını değiştiriniz (YazaradıQA.doc -> YazaradiQAR.doc). Yazınızın bir kopyasını basıp, tümüyle değişen elektronik yazı dosyası ile birlikte geri gönderiniz. Eleştiri ve önerilerle yazara geri gönderilen yazı Makalenizde yapısal veya biçimsel dramatik değişiklikler yapmdan önce yazınızı izleyen editörlerle temas kurunuz. Revizyonlarınızı bitirdikten sonra elektronik yazı dosyanızı farklı ad ile kaydediniz. (Örneğin YazaradıQA.doc -> YazaradiQAR.doc). Yazınızın bir kopyasını basıp, tümüyle değişen elektronik yazı dosyası ile birlikte geri gönderiniz. ONA yollanan revize edilmiş yazı Makalenizde yapısal veya biçimsel dramatik değişiklikler yapmdan önce yazınızı izleyen editörlerle temas kurunuzLütfen aşağıdaki kurallara uymadaki yetersizliğin yazınızın basılmasında ciddi gecikmelere neden olabileceğini unutmayınız. Revizyonlarınızı bitirdikten sonra elektronik yazı dosyanızı farklı ad ile kaydediniz. (Örneğin YazaradıQA.doc -> YazaradiQAR.doc). Yazınızın bir kopyasını basıp, tümüyle değişen elektronik yazı dosyası ile birlikte geri gönderiniz. Yeni dosyada [silinmiş sözcük] değiştirilmiş bölümler kalsın veya işaret edilsin Örneğin [Yorum: Önerinize cevaben bir cümle ekledim.] Notlar: â€¢ Koyu yazılan metinlerin normale çevrilmesi, o paragraftaki değişikliklerin kabulünü gösterir. • Yeni cümlleler eklendi ise, koyu renk karakterler ile işaret edilirler. • [silinen sözcükler] Köşeli parantez içine alınmış metin tümü ile silinecek metindir • Köşeli parantez içinde YORUM: biçiminde başlayan ifadeler editöre görüş bildirmeki için kullanılır