Yayın İlkeleri

TR Dizin ve Uluslararası indekslerin değerlendirme kriterleriyle uyumlu olarak;

1.Dergimiz düzenli olarak yılda iki sayı yayınlanmaktadır.
2.Derginin yayımladığı her sayıda, kaynakları olan en az üç bilimsel makale bulunmaktadır.
3.Dergi, birleşik sayı yayımlamamaktadır.
4.Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen makaleler Yayın Kurulu tarafından belirlenen konunun uzmanı en az iki bağımsız hakem tarafından incelenmekte ve yayınlanma kararı hakem görüşleri doğrultusunda yine Yayın Kurulu tarafından verilmektedir.
5.Yayımlanan makaleler, tam metni ve kaynakları bulunmayan, kongre sunumu özetlerinden oluşmamaktadır.
6.Yayımlanan makalelerin tam metinleri, elektronik ortamda, kopyalanabilir .pdf formatında erişilebilir durumdadır.