Makale Değerlendirme Süreci

 

Dergimize gönderilen makaleler öncelikle ilgili editöre iletilir. Editör tarafından makale en az iki hakeme gönderilir. Hakemlerin gönderdiği değerlendirmeler, editör tarafından incelenerek makale sahibine kabul, ret ya da düzeltme (revizyon) isteği mesajı iletilir.


Ret kararı verilen makaleler kayıtlarda saklanır.


Düzeltme (revizyon) istenen makale için hakem görüşleri makale yazar(lar)ına iletilerek gerekli değişiklikleri yapmaları istenir. Yazar değişikliği yaptıktan sonra makaleyi tekrar sisteme yükler. Yüklenen makale hakemler tarafından tekrar incelenir ve değerlendirme raporu düzenlenir. Bu değerlendirme raporu ışığın Editör vson kararı vererek makaleyi kabul eder. Makale sahibi değişiklik yapmayı istemiyorsa son kararı Yayın Kurulu verir.


Yayın Kurulu, makale değerlendirme sürecinin 6-8 hafta arasında tamamlanmasına özen gösterir.