Hakem Yönergesi

EMO Bilimsel Dergi Hakem Yönergesi

EMO Bilimsel Dergisi; yayın kalitesini ve güvenirliği sağlamak için hakemlerinin uzmanlıklarına ve raporlarına güvenmektedir.

Bir makale hakemlik için Dergipark altyapısı üzerinden hakeme gönderildiğinde "Hakem Değerlendirme Formu" (Makalenin Bilimsel Kalitesinin Değerlendirilmesi Formu) ile EMO Bilimsel Dergi Hakem Yönergesi de birlikte iletilmektedir. Bu gönderimde hakeme ayrıca, konu hakkında rapor vermeye yetkin olup olmadığı ve verili son teslim tarihine kadar işlemi gerçekleştirip gerçekleştirilemeyeceği de sorulmaktadır. Hakem değerlendirmesi süreci bu iki soruya olumlu yanıt verildikten sonra başlatılmaktadır. Gönderim yapılan hakemden yanıt alana kadar alternatif bir hakem belirlenmemektedir, bu sebeple yayımda gecikmeler yaşanmaması için makaleyi değerlendirmesinin mümkün olup olmadığını hakemin en kısa sürede bildirmesi önemlidir.

Hakem Değerlendirme Formu; doğruluk derecesi, bilimsel nitelik, bilimsel içerik ve yorum ile ilgili bölümlere ayrılmıştır: Hakemlerden; Hakem Değerlendirme Formunu doldurmalarının yanı sıra, yazarlara iletilmek için uygun yorumlar sunması, yönlendirmede bulunması, eksik atıf  varsa bilgilendirmesi beklenmektedir.

Hakemlerin aşağıdaki kapsamlarda değerlendirme yapması istenmektedir:

Teknik

•          Bilimsel değer: Çalışma bilimsel olarak özenli, hatasız ve doğru mu?

•          Uygunluk: Materyal dergiye uygun mu?

•          Açıklık: Fikirler açıkça ve kısaca ifade edilmiş mi? Kavramlar anlaşılabilir mi? Tartışma, okuma ve anlamaya kolay bir şekilde mi yazılmış?

•          Kaynak kullanma: Yazar en güncel ve uygun çalışmalara referans vermiş mi? Mevcut çalışma, önceki çalışmanın bağlamında mı düzenlenmiş?

•          Denge: Makalenin bütünlüğünde denge ve yapı iyi mi? Yazarlar makalenin daha özgül bir alanına mı yoğunlaşmalılar yahut gereksiz ve azaltılması ya da çıkarılması gereken kısımlar var mı?

•          İngilizce: Genel olarak, makalenin dili üzerinde düzeltme yapılması beklenmemektedir. Ancak, bilimsel anlamın belirsiz olduğu yerlerde yazım dilinin düzeltilmesi yardımcı olacaktır. Makale yayıma kabul edildiğinde EMO dergi üretim kadrosu yazım, noktalama, gramer ve biçimin düzeltilmesini sağlayacaktır.

Kalite

•          Özgünlük: Çalışma amacına uygun ve yenilikçi mi? Çalışma, mevcutta yayımlanmış olana önemli ek materyal içeriyor mu? Hakem eğer sunulan çalışmanın özgünlüğe sahip olmadığını düşünürse, yazarlara iletmek için referans sağlaması faydalı olacaktır. Gelecekte makaleye atıf yapılması olası mıdır?

•          Motivasyon: Uğraşılan sorunsalın mantıklı bir motivasyonu var mı? Tüm makaleler sonuçlara olan bilimsel ilgiyi açıkça sergilemelidirler. Makaleler, yayımlanmak amacıyla yalnızca daha önceki literatüre ya da yeniliğe dayanmamalıdır.

•          Tekrarlar: Taslağın önemli kısımları hâlihazırda yayımlanmış mı? Birden çok yayımda basılmak hoş karşılanmamaktadır ve devam niteliğindeki makaleler, hâlihazırda bildirilmiş olana nazaran, yeni ve önemli ek materyal içermelidir.

•          Uzunluk: Çalışma, yeterli bilimsel ilgi ile içeriğin uzunluğunu gerekçeliyor mu? Her bir makale, tüm faydalı ve ilgili bilgiyi içermek için gerek duyulan en kısa uzunluktan daha fazla olmamalıdır. Eğer kısaltma önerilirse, düzeltilme gerekli görülen özellikli alanların nereler olduğunu belirtilmesi, yazar(lar) için faydalı olacaktır.

Sunum

•          Başlık: Makalenin içeriğine uygun ve yeterli mi?

•          Özet: Makalenin asli bilgisini içeriyor mu? Bütünlüklü mü?  Kendi başına makale özeti hizmetlerine dâhil olmaya uygun mu?

•          Diyagram, şekil, tablo ve görsel yazıları: Asli önemde ve açık mı?

•          Metin ve matematik: Kısa ancak yine de açık mı? Eğer kısaltma önerilirse, neyin çıkarılması gerektiğini önerilmelidir.

•          Sonuç: Makale, neyin öğrenildiğini ve bunun dikkate değer ve işe yarar olma nedenini özetleyen, özenle yazılmış bir sonuç içeriyor mu?

Özel Sayı Makaleleri

Özel Sayı Makaleleri derginin tüm sıradan kalite standartlarını karşılamalıdır. Düşük bilimsel standartlara ait yahut başka yerde yayımlanmış araştırma içeren Özel Sayı Makaleleri kabul edilmemelidir.

Temalı Derleme Makaleleri

Bir Temalı Derleme Makalesi genellikle, belirli bir alanda kabul gören uygulamayı özetlemeli ve en son ilerlemenin bir enstantanesini sunmalıdır. Derleme, halen gelişmekte olan, yani teferruatlı bir incelemeye elverişli olmayan bir konu ile ilgilenebilir.  Derlemelerin bütünüyle kapsamlı olmalarındansa, güncel olmaları düşünülmüştür, ancak yine de derlemeler alanın genel bir araştırmasını ve yazıyı uzman olmayanlar için de ilgi çekici ve bilgilendirici kılacak nitelikte bir giriş yazısını içermelidir. Yazarın kendi çalışmasına odaklanabileceği gibi, inceleme ile orijinal materyalin bir karışımını da içerebilir ve (görseller dahil olmak üzere) 12 000 ila 18 000 sözcük uzunluğunda olmalıdır.

HAKEM DEĞERLENDİRME FORMU ÖRNEĞİ:

MAKALENİN BİLİMSEL KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Lütfen bu makaleyi 1 ile 10 arasında bir puan vererek değerlendiriniz

1. Makalenin bilimsel ve teknolojik özgünlüğü                                        1-10 Seçme Kutusu

2. Çalışmanın Sağlamlık/Soundness bilimsel doğruluğu             1-10 Seçme Kutusu

3. Konunun bilimsel önemi Önem/Significance                                        1-10 Seçme Kutusu

 

Etki    

4. Bu makalenin alanında kuvvetli bir etki yaratması olası mıdır?

Evet   

Hayır  

 

5. Yazar en güncel ve en uygun işlere atıfta bulunmuş mu?

Evet   

Hayır (lütfen eksik referans(lar)I aşağıdaki yazılı rapor ile sununuz).

 

6. Öneriler    

Değişiklik önerilmiyor           

Değişiklik gerekli      

Geniş ölçüde revizyon ve yeniden gönderim öneriliyor      

Başka bir dergiye gönderim öneriliyor         

Red (konu üzerinde çok az yeni bilgi içeren ortalama iş)    

Red (temel hata ve kusurlu değerlendirme içeriyor)            

 

7. Makale başlığı içeriğe uygun mudur?

8. Özet ve anahtar kelimeler içeriğe uygun mudur?

9. İngilizce Özet içeriğe uygun mudur?

10. Yazının dili/yazımı/semboller anlaşılabilir midir?

11. Tablolar metne uygun ve anlaşılabilir midir?

12. Şekiller metne uygun ve anlaşılabilir midir?

13. Referanslar yerinde refere edilmiş midir?