Telif Hakkı Düzenlemesi ve Gizlilik Beyanı

Telif Hakkı Düzenlemesi


Makale başvurusu sırasında yazarlardan Telif Hakkı Devir Formu'nu doldurarak sisteme yüklemeler istenir. Kabul edilen makale için makale sahibi Telif Hakkı Devri Formu ile birlikte makalenin basılı ve paraflı bir örneğini EMO Bilimsel Dergi’ye gönderir.


Yazar(lar):


a)       Sunulan makalenin yazar(lar)ın orijinal çalışması olduğunu;


b)     Tüm yazarların bu çalışmaya bireysel olarak katılmış olduklarını ve bu çalışma için her türlü sorumluluğu aldıklarını;


c)     Tüm yazarların sunulan makalenin son halini gördüklerini ve onayladıklarını;


d)    Makalenin başka bir yerde basılmadığını veya basılmak için sunulmadığını;


e)     Makalede bulunan metnin, şekillerin ve dokümanların diğer şahıslara ait olan Telif Haklarını ihlal etmediğini taahhüt ederler.


 


Buna rağmen yazarların veya varsa yazarların işvereninin;


a)    Patent hakları;


b)    Yazar(lar)ın gelecekte kitaplarında veya diğer çalışmalarında makalenin tümünü ücret ödemeksizin kullanma hakkı;


c)    Makaleyi satmamak koşuluyla kendi amaçları için çoğaltma hakkı gibi fikri mülkiyet hakları saklıdır.


Bununla beraber yazar(lar) makaleyi çoğaltma, postayla veya elektronik yolla dağıtma hakkına sahiptir. Makalenin herhangi bir bölümünün başka bir yayında kullanılmasına EMO’nun yayımcı kuruluş olarak belirtilmesi ve Dergiye atıfta bulunulması şartıyla izin verilir. Atıf yapılırken Dergi Adı, Makale Adı, Yazar(lar)ın Adı, Soyadı, Cilt No, Sayı no ve Yıl verilmelidir.


Yayımlanan veya Yayıma kabul edilmeyen makalelerle ilgili dokümanlar (fotoğraf, orijinal şekil v.b.) karar tarihinden başlamak üzere bir yıl süreyle EMO tarafından saklanır ve bu sürenin sonunda imha edilir.


Telif Hakkı Devri Formu tüm yazarlarca imzalanmalıdır. Değişik kuruluşlarda görev yapan yazarlar Telif Hakkı Devri Formu’nda Dergi Adı, Makale Adı ve Yazar Adları bölümleri doldurulmak şartıyla ayrı ayrı imzalayarak sunabilirler. Tüm imzalar orijinal olmalıdır.


Gizlilik Beyanı


EMO Bilimsel Dergi'ye makale gönderen yazarların; kayıt, gönderim, yayın ve basım esnasından dergimiz ile paylaştıkları her türlü bilgi sadece derginin amaçları kapsamında kullanılacak, bu amaçlar dışında üçüncü kişi ya da kurumlarla paylaşılmayacaktır.