Açık Erişim ve Ücretlendirme Politikası

EMO Bilimsel Dergi makalelerin gönderim, değerlendirme ve yayınlanma olmak üzere hiç bir aşamasında ücret talep etmez. Yazarlar EMO Bilimsel Dergiye herhangi bir aşamada hiçbir ödeme yapmazlar. Basılı olarak yayımlanan 500-5000 arasında sayıdaki her dergi sayısı, yazarlara, üniversitelerin ilgili bölümlerinin kütüphanelerine ve talep eden okuyuculara ücretsiz olarak gönderilir. Derginin yayın, basım, dağıtım ve faaliyetine ilişkin tüm giderler EMO tarafından karşılanır. 

EMO Bilimsel Dergi açık erişim politikasını benimsemiştir ve yayımladığı içeriği doğrudan açık erişime, ücretsiz olarak sunar. Açık erişim politikasıyla bilimsel bilginin yaygınlaşması, gelişimi, ve ilerlemesi için katkıda bulunulmaktadır.