Author Guidelines

EMO Bilisel Dergi'ye gönderilen makaleler; IEEE makale yazım biçimi temel alınarak düzenlenmiş olan ve aşağıda yer alan Yazım Kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

 

Makale Yazım Kuralları:

Makale Sayfaları: A4 (210 mm x 297 mm) kağıt boyutunda hazırlanmalıdır.
Sayfa Kenar Boşlukları: İlk sayfa için;        üst = 3 cm,      alt = 3,7 cm, sol = 2 cm, sağ = 2 cm
                                          diğer sayfalar için; üst = 2,5 cm,   alt = 3,7 cm, sol = 2 cm, sağ = 2 cm olmalıdır.

Makale her biri 80 mm genişliğinde iki sütun halinde yazılmalıdır. Sütunlar arasında 10 mm aralık bırakılmalıdır.  Makale, Times New Roman yazı tipi ile tek satır aralıklı, iki yana dayalı hizalı olarak yazılmalıdır. Özel durumlarda diğer yazı karakterleri de kullanılabilir.  Önerilen karakter boyutu ve aynı zamanda kullanılabilecek en küçük boyut 9’dur. Makaleler en az 4, en çok 12 sayfa olmalıdır. En son PDF dosyasını oluştururken bütün yazı karakterlerinin eklenmesi unutulmamalıdır.

 

Makale Başlığı: Makalenin adı Türkçe ve İngilizce olarak 14 punto ile kalın, ortalı olarak yazılmalıdır. Önce Türkçe başlık yazılmalı bir satır altında İngilizce başlık yer almalıdır. Sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır.

Yazar Adları: Makale başlığında yazar adları, sadece ilk harfleri büyük, 12 punto ile italik olarak yazılmalıdır.

Kurum Adları: Yazarların isimlerinin bir satır altına kurum adları bulundukları şehir ve ülke ile birlikte yazılmalıdır. Kurum adlarının altında, ilgili yazarların e-posta adresleri yer almalıdır.

Öz (Abstract): Türkçe öz ve İngilizce "abstract" başlıktan sonra dört satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Öz ve "abstract" italik harflerle yazılmalı ve iki yana dayalı hizalanmalıdır. Öz ve "abstract"; en az 100, en çok 150 kelimeden oluşmalıdır. Türkçe öz ve İngilizce "abstract" birbirinin tam çevirisi olmalıdır.  Türkçe ve İngilizce özetler arasında 12 mm boşluk bırakılmalıdır.

Anahtar Kelimeler (Key Words): İndeksleme amacıyla kullanılmak üzere, makalenin içeriği hakkında fikir veren en az 3 en çok 6 anahtar yer almalıdır. Türkçe anahtar kelimeler, Türkçe özün sonunda; İngilizce "key words" ise İngilizce "abstract"ın sonunda bir satır altında yer almalıdır. Anahtar kelimeler ve "key words" 9 punto ile italik olarak yazılmalıdır.

Başlıklar: Bölüm başlıkları, numaralandırılmalı, yalnızca baş harfleri büyük harflerle yazılmalı ve sütuna ortalanmalıdır. Bölüm başlıkları kalın ve ortalanmış olmalı, başlıkta sadece ilk kelimenin baş harfi büyük, başlığın gerisi küçük harflerle yazılmalıdır. Alt başlıklar ana başlıklarla aynı formatta yalnız sola dayalı olarak yazılmalıdır. Alt başlıkların altındaki diğer başlıklar da alt başlıklarla aynı formatta yalnız italik harflerle kalınlaştırılmadan yazılmalıdır. Üç dereceden fazla başlık kullanılmamalıdır.

Şekiller: Bütün şekiller sütuna (veya şekil iki sütunu da kaplıyorsa sayfaya) göre ortalanmalıdır. Şekillerin başlıkları her şeklin altına yazılmalıdır. Şekiller koyu veya renkli bölgeler içeriyorsa, yüksek kaliteli, renksiz lazer yazıcılarda düzgün basılabilir olup olmadığı kontrol edilmelidir. Makale metninde kullanılan şekiller gri tonda sadece imgeler renkli tonda olabilir.

Tablolar:  Tablonun başlığı tablonun üstünde olmalıdır.

Denklemler:  Denklemlerin her biri ayrı satıra yazılmalı ve numaralandırılmalıdır.

Köprüler: Makalede köprüler (hyperlink) kullanılabilir. Köprülerden konuyla ilgili (doküman, ses, çoklu-ortam vs.) daha geniş bilgiye ulaşma olanağını veren bağlantılar olarak yararlanılabilir. Köprünün yazı biçimi metinle aynı olup altı çizili olarak yazılmalıdır.

Sayfa Numaraları: Makaleye sayfa numaraları eklenmemelidir. Sayfa numaraları daha sonra dergi yetkililerince topluca eklenecektir. Makalelerde sayfa başlığı veya altlığı şeklinde üst ve alt bilgi kullanılmamalıdır.

Kaynaklar: Kaynakçanın biçimi standart IEEE kaynakça biçimidir. Kaynaklar kullanılış sırasına göre numaralandırılmalıdır. Örneğin [1], [2] ve [3]…

[1]       Soyad, A. ve Soyad, B., "Makalenin Başlığı", Yayınlandığı dergi adı, Cilt No., Sayfa numaraları, Yayın yılı.

[2]       Soyad, A. (varsa Editör), Kitabın adı, Yayıncının adı, Yayın yeri, Yayın yılı.

[3]       Soyad, A. ve Soyad, B., "Makalenin Başlığı", Sunulduğu derginin veya konferansın adı, Yayın yılı, Sayfa numaraları.

İtalik: a, A, x, f, AB gibi matematiksel simgeler italik olmalıdır. Yunan harfleri, sayılar, parantezler ve noktalama işaretleri hiçbir zaman italik olmamalıdır. +, ´, =, < gibi matematiksel simgeler ve sin, cos, log gibi kısaltmalar hiçbir zaman italik olmamalıdır. Aynı anda hem italik hem de koyu punto kullanılmamalıdır.

Aralık: Noktalama işaretlerinden önce değil, sonra bir aralık bırakılır. +, -, ´, =, <, » gibi simgelerden önce ve sonra birer aralık bırakılır. Açan parantezden sonra ve kapatan parantezden önce aralık bırakılmaz. Açan parantezden önce ve kapatan parantezden sonra aralık bırakılır. Metinde yan yana iki aralık bırakılmaz, yani aralık çubuğuna iki kez üst üste basılmaz. Bu durumu metni yazdıktan sonra kontrol ediniz.

 

 Makalede kullanılacak yazı tipi boyut ve biçimleri tablosu:

Başlık

14 Kalın Yalnızca baş harfleri büyük

Yazar adları

12 İtalik

Kurum adları

12

Özetler

9 İtalik

Alt ve üst simgeler

7

Başlıklar

11 Kalın

Metin

9